• İlgi Alanları: Romatoloji, Nefroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Diyabet, Hipertansiyon

Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye ABD