• Uzmanlık Alanları: Diyabet, Obezite, Şişmanlık, Tiroid, Guatr, Hormonal bozukluklar
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji