Prof. Dr.Mustafa Hakan Kayalı

  • İlgi Alanları
  • Bel fıtığı
  • Boyun fıtığı
  • Kafa travmaları
  • Omurga kırıkları
  • Beyin tümörü
  • Beyin kanaması
  • Chiari malformasyonları
  • Mikrocerrahi sinir ameliyatları

Eğitim ve Uzmanlık
1986 - Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)
2006 -  Üniversite Doçenti ” ünvanını aldı.

Deneyim
1987 - 1991 Söke 51. P. Alay ve Garnizon Baştabipliği
1991 - 1996 GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm. Öğr.
1996 - 2000 Erzurum M.Çakmak Asker Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Şefliği
2000 - 2006 GATA Beyin ve Sinir Cerr. AD. Yrd. Doç. Ögretim Üyeliği

ESERLER


 ULUSLAR ARASI HAKEMLİ SCI VE SCI EXPANDED DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1.A Baysefer, E Gönül, Z Canakçi, E Erdoğan, N Aydoğan, H Kayali “Hydatid Disease of The Spine”,Spinal Cord, 34, 297-300 (1996).

2.A Baysefer, F Gezen, H Kayali, E Erdoğan, E Timurkaynak, B Celasun “Intrasellar Gangliocytoma Resembling Pituitary Adenoma” Minim.Invas.Neurosurg., 40, 107-109 (1997).

3. A Baysefer, E Erdoğan, E Gönül, H Kayalı, E Timurkaynak, N Seber,”Primary Multiple Cerebral Hydatid Cysts: Case Report with CT and MRI Study” Minim. Invas. Neurosurg., 41, 35-37 (1998).

4. Engin Gönül, Bulent Duz, Serdar Kahraman, Hakan Kayali, Ayhan Kubar, and Erdener Timurkaynak, “Early Pericyte Response to Brain Hypoxia in Cats: An Ultrastructral Study” Microvascular Research, 64, 116-119 (2002).

5. S Kahraman, T Ozgurtas, H Kayali, C Atabey, Turker Kutluay, E Timurkaynak,” Monitoring of serum ionized megnesium in neurosurgical intensive care unit: preliminary results”, Clin Chim Acta, 334, 211-215 (2003).

6. Yusuf Izci, Hakan Kayali, Mehmet Daneyemez, Turgut Köksel and Kamil Cerrahoglu,“The Clinical, Radiological and Surgical Characteristics of Supratentorial Penetrating Craniocerebral Injuries: A Retrospective Clinical Study” Tohoku J. Exp. Med., 201, 39-46 (2003).

7. Hakan Kayali, Serdar Kahraman, Sait Sirin, Altay Bedük, Erdener Timurkaynak, “Bilateral Carpal Tunnel Syndrome with Type1 Diabetes mellitus in Childhood” Pediatric Neurosurgery, 38, 262-264 (2003).

8. Kamil Melih Akay, Alper Baysefer, Hakan Kayali, Altay Bedük, Erdener Timurkaynak,” Fracture and Lateral Dislocation of the T12-L1 Vertebrae without Neurological Deficit Case Report” Neurol Med Chir (Tokyo), 43(5), 267-270 (2003).

9. Serdar Kahraman, Sait Şirin, Hakan Kayali, İlker Solmaz, Altay Bedük, “Low Back Pain Due to Spinal Chronic Subdural Hematoma Mimicking Intradural Tumor in the Lumbar Area: A Case Report and Literature Review” The Journal of Pain, 4(8), 471-475, (2003).

10. S Kahraman, E Gönül, H Kayali, S Sirin, B Duz, A Beduk, E Timurkaynak, “Retrospective analysis of spinal missile injuries” Neurosurg Rev., 27(1), 42-45 (2004).

11. Alper Baysefer, Kamil Melih Akay, Yusuf İzci, Hakan Kayali, Erdener Timurkaynak, “The Clinical and Surgical Aspects of Spinal Tumors in Children: A retrospective clinical study”, Pediatr Neurol., 31 (4), 261-266 (2004).

12. Baysefer A, Izci Y, Akay K.M, Kayali H, Timurkaynak E, “Surgical Outcomes of Ulnar Nerve Lesions in Children”, Pediatric Neurosurgery, 40, 107-111 (2004).

13. Kayali H, Kahraman S, Şirin S, Atabey C, Bedük A, “Treatment of L5-S1 spondyloptosis with single-stage surgery through the posterior approach, Case Report” Neurol Med Chir, 44(7), 386-390,(2004).

14. Hakan Kayali, Onder Onguru, Ersin Erdogan, Sait Sirin, Erdener Timurkaynak, “Isolated Rosai Dorfman Disease mimicking meningioma”, Clinical Neuropathology, 23, 204-208 (2004).

15. Hakan Kayali, Sait Sirin, Serdar Kahraman,Kaan Oysul, İlker Solmaz, Erdener Timurkaynak,” Intracranial Cavernomas: Analaysis of 37 cases and literature rewiev”, Neurol India, 52(4),439-442 (2004).

16. Yusuf Izci, Hakan Kayali, Mehmet Daneyemez, Turgut Koksel, “The Comparison of Clnical Outcomes Between Anteroposterior and Lateral Types of Penetrating Craniocerebral Gunshot Wounds. A Retrospective Clinical Study” Emergency Medicine, 22(6),409-410 (2005).

17. Hakan Kayali, Fatih Özdağ, Serdar Kahraman, Ahmet Aydın, Engin Gönül, Ahmet Sayal, Zeki Odabaşı, Erdener Timurkaynak, “The antioxidant effect of β-Glucan on oxidative stres status in experimental spinal cord injury in rats”, Neurosurgical Review, 28: 298-302 (2005).

18. Serdar Kahraman, Hakan Kayali, Cem Atabey, Feridun Acar, Selçuk Göçmen, Erdener Timurkaynak, “The Accuracy of Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) in detection of Subdural and Epidural Hematomas” Journal of trauma-injury infectıon and critical care, J Trauma. 2006 Dec;61(6):1480-3.

19. Kahraman S, Düz B, Kayali H, Korkmaz A, Oter S, Aydin A, Sayal A. Effects of methylprednisolone and hyperbaric oxygen on oxidative status after experimental spinal cord injury: a comparative study in rats. Neurochem Res. 2007 Sep;32(9):1547-51. Epub 2007 May 8.ULUSLARARASI HAKEMLİ DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

20. Hakan Kayali, Hüseyin Sataloğlu; Posttraumatic thoracic anterior epidural hematoma together with Posttraumatic T11-12 Disc Herniation:Clinical Case Reports and Reviews Vol3 No:2 pp 1-2, 2017

21. Hakan Kayali, The Last Classification of Tumors of the Central Nervous System by the 2016 World Health Organization; Acta Scientific Neurology, Vol1, Issue 1i pp 05-07, 2017

22. Hakan Kayali, Are We Organic Artificial Intelligences, Philosophy or Science or both of Them? Acta Scientific Neurology, Vol2 No:2, Editorial, 2019

 

23. Daryus Heydari, Levent Eker, Hakan Kayali, Objective tinnitus due to essential palatal myoclonus, Clinical Case Reports and Reviews, Vol 6: 1-2, September 2020


 ULUSLAR ARASI KONGRELERDE SUNULAN VE BASILAN BİLDİRİLER

1. Hakan Kayali, Engin Gönül, Erdener Timurkaynak, “Orbital Gunshot Wounds”, 6th Congress of Balkan Military Medical Committee, Plovdiv/Bulgaria P88, 2001

2. Kahraman S, Özgürtaş T, Kayalı H, Timurkaynak E, Kutluay T, “Serum ionized magnesium level in head injury”, 2th World Congress of Neurosurgery, F86, 59, 16-20 Sep, Sydney, 2001

3. Hakan Kayali, Sait Sirin, Serdar Kahraman, Kan Oysul, Erdener Timurkaynak, “Intracranial Cavernous Angiomas: Analysis of 31 cases and Literature Review,” 8th Congress of Balkan Military Medical Committee Cluj_Napoca-Romania, 68, 2003

4. Serdar Kahraman, Hakan Kayali, Sait Sirin, Ali Kafadar, Murat Akbörü, Erdener Timurkaynak, “Clinical Experience in Cranioplasty with Porous Polyethylene Implant”, 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj_Napoca-Romania, 229, 2003

5. Serdar Kahraman, Mehmet Daneyemez, Altay Bedük, Hakan Kayalı, Feridun Acar, Sait Şirin,“ Cervical Fusion Results of Polyetheretherketon (peek) cages”, 7th International congress on spine, 92, Antalya, Turkey, 2005

 ULUSAL DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER


1. Işık Dilek, Alper Baysefer, Ferruh Gezen, Özcan Çıklatekerlioğlu, Hakan Kayalı, Sait Şirin, “The Protective Effect of Allopurinol on Neural Tissue on Regional Cerebral Ischemia: An experimental study on rats”, Turkish Neurosurgery, 5, 39-44 (1995).

2. Engin Gönül, Mehmet Daneyemez, Hakan Kayalı, Ferruh Gezen, Abdurrahman Bakır, Ersin Erdoğan, “Travmatik Pnömosefaluslar”, GATA Bülteni, 38, 185-188 (1996).

3. Kamil Melih Akay, Alper Baysefer, Hakan Kayalı, Yusuf İzci, Erdener Timurkaynak, “Glioblastoma Multiforme: Radyolojik Bulgular, Cerrahi ve Prognoz Karşılaştırması”, Gülhane Tıp Dergisi, 44,142-148 (2002).

4. Hakan Kayalı, Sedar Kahraman, Arif Sungu, Naci Seber, Cem Atabey, “Lomber Intradural Disk Herniasyonu Bir Olgu Sunumu”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 12, 163-166 (2002).

5. Serdar Kahraman, Hakan Kayalı, Sait Şirin, Ali Kafadar, Murat Akbörü, Erdener Timurkaynak, “Clinical Experience in Cranioplasty with Porous Polyethylene Implant”, Turkish Neurosurgery, 13, 89-93, (2003).

6. Hakan Kayalı, Bülent Düz, Engin Gönül, “Symptomatic Tarlow Cyst:Case Report”, Journal of Ankara Medical School ,25(2),103-106,(2003).

7. Feridun Acar, Hakan Kayalı, Ersin Erdoğan, Serdar Kahraman, Erdener Timurkaynak, “Abnormal dilated epidural venous plexus mimicking prolapse of intervertebral disc; Report of three cases and review of the literature, Turkish Neurosurgery, 15 (2), 97-100, (2005).

8. Serdar Kahraman, Mehmet Daneyemez, Hakan Kayalı, İlker Solmaz, Altay Bedük, Melih Akay, “Polyetheretherketone (PEEK) Cages for Cervical Interbody replacement: Clinical experience”, Turkish Neurosurgery, Volume 16, Number 3, Page(s) 120-123, (2006).

 ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN VE BASILAN BİLDİRİLER

1. Ferruh Gezen, Alper Baysefer, Hakan Kayalı, Serdar Kahraman, Işık Dilek Zafer Çanakçı Altay Bedük, “Travmatik Siyatik Sinir Lezyonlarının Tedavi ve Sonuçları”, 7.TND Kongresi, EK 6, 9, Antalya 1993.

2. Erdener Timurkaynak, Ferruh Gezen, Naci Seber, Alper Baysefer, Engin Gönül, Mehmet Daneyemez, Özcan Çıklatekerlioğlu, Hakan Kayalı, “Lateral Ventrikül Tümörleri”, TND Kongresi, EK9, 207, Çeşme,1996.

3. Hakan Kayalı, Mustafa Taşar, Ferruh Gezen, Engin Gönül, “Lomber Diskektomilerde Çıkartılan Disk Materyali ile Postoperatif İyileşme-Prognoz Arasındaki İlişki”, TND 11. Bilimsel Kongresi, EK10, 2, Antalya, 1997.4. Alper Baysefer, A Bedük, F Gezen, M Daneyemez, H Kayalı, “İntrasellar Gangliositoma” TND 11. Bilimsel Kongresi, EK 10, 7, Antalya, 1997.

5. Kahraman S, Kayalı H, Sungu A, Bedük A, Timurkaynak E, “Spondilolistezilerin cerrahi tedavisi” Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs,Kemer, 2001.

6. Kahraman S, Kayalı H, Daneyemez M, Bedük A, Timurkaynak E, “Servikal spondilopatik myelopatilerde cerrahi tedavi yaklaşımları”, Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, SS45, 203, 03-08 Haziran, Istanbul, 2002.

7. Kayalı H, Kahraman S, Akay M, Daneyemez M, Bedük A, Timurkaynak E, “Torakolomber travmalarda erken dekompresyon-stabilizasyon cerrahi tedavi sonucları”, Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, SS31-A, 190, 3-8 Haziran, Istanbul, 2002.

8. Kamil Melih Akay, Alper Baysefer, Hakan Kayalı, Altay Bedük, Erdener Timurkaynak, “Nörolojik Defisitin Eşlik Etmediği Th12-L1 Vertebraların Fraktür Ve Lateral Dislokasyonu:Olgu Sunumu”, Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society , 297, June 03-08, Istanbul, 2002

9. Kahraman S, Şirin S, Kayalı H, Bedük A, Timurkaynak E, “Nöroşirürji Yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları”, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, S12/S04, 121, 20-24 Mayıs, Antalya, 2003

10. Şirin S, Kahraman S, Kayalı H, Timurkaynak E, “Pitüiter kistin spontan regresyonu: olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, P11/P47, 328, 20-24 Mayıs, Antalya, 2003.

11. H Kayalı, Kahraman S, Şirin S, Bedük A, Timurkaynak E, “Çocukluk çağında tip 1 diabetes mellitus ile birlikte olan bilateral karpal tünel sendromu: olgu sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, P09/P23, 306, 20-24 Mayıs, Antalya, 2003.

12. Hakan Kayalı, Sait Şirin, Serdar Kahraman, Kaan Oysul, İlker Solmaz, Erdener Timurkaynak, “İntrakranial Kavernöz Anjiomlar:37 olgunun incelenmesi ve Literatür taraması”, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, S02/05, 69, 22-26 Mayıs, Antalya, 2004.

13. Ersin Erdoğan. Hakan Kayalı, Ümit Hıdır Ulaş, Nail Bulakbaşı, Erdener Timurkaynak Dura açılmadan posterior fossa dekompresyonu ile Arnold-Chiari malformasyonunun tedavisi”, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, P01/31, 214, 22-26 Mayıs, Antalya, 2004.

14. Hakan Kayalı, Önder Öngürü, Ersin Erdoğan, Sait Şirin, Erdener Timurkaynak, “Meningiomayı taklit eden izole intrakranial Rosai-Dorfman Hastalığı”, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, P03/08, 234, 22-26 Mayıs, Antalya, 2004.

15. Hakan Kayalı, Fatih Özdağ, Serdar Kahraman, Ahmet Aydın, Engin Gönül, Ahmet Sayal, Zeki Odabaşı, Erdener Timurkaynak, “Ratlarda oluşturulan deneysel omurilik hasarında -Glucan’ ın antioksidan etkisi”, Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi S-103, 74, 27-31 Mayıs, Antalya, 2005

16. Serdar Kahraman, Hakan Kayalı, Cem Atabey, Feridun Acar, Selçuk Göçmen, Erdener Timurkaynak, “ Subdural ve epidural hematomların teşhisinde yakın-infrared spektroskopinin (YİS) yeri”, Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi P-164, 175, 27-31 Mayıs, Antalya, 2005

17. Engin Gönül, Yusuf İzci, Hakan Kayalı, Erdener Timurkaynak, “Kranioserebral ateşli silah yaralanmaları: Az agresif cerrahinin sonuçları ve komplikasyonları, Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi P-172, 179, 27-31 Mayıs, Antalya, 2005

18. Feridun Acar, Hakan Kayalı, Ersin Erdoğan, Serdar Kahraman, Erdener Timurkaynak, “Lomber disk hastalığını taklit eden anormal dilate epidural venöz pleksus, 4 olgunun sunumu ve tartışması” Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi P-118, 152, 27-31 Mayıs, Antalya, 2005

 TÜRKÇE BASILAN KİTAPLAR :

1. Hakan Kayalı, Serdar Kahraman, Sait Şirin, Altay Bedük, Erdener Timurkaynak, “Lomber Disk Hernileri” Ayın Kitabı-GATA, 2002.

 DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER

Bilimsel Kurul Üyelikleri

1. 1st International Gülhane Microneurosurgery Symposium, Ankara, 1 June 2002

2. 2nd International Gülhane Microneurosurgery Symposium, Ankara, 1 June 2003

3. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy 30 Sep-3 Oct 2004, Antalya

4. 3rd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy 5-8 Nov 2006, Antalya

5. “Türk Nöroşirürji Dergisi” ve “Journal of Turkish Neurosurgery” Dergileri Editör Yrdımcılığı (2003 – 2006)

Uluslar arası Bilimsel Katılımlar

6. 7th Congress of Balkan Military Medical Committee 6-10 October 2002, Athens, Greece

7. IVth International Congress on Cerebral Venous System and IVth International Congresss on the Meningiomas combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, June 03-08, 2002, Istanbul, Türkiye

8. 1st International Gülhane Microneurosurgery Symposium, Ankara, 1 June 2002

9. 2nd International Gülhane Microneurosurgery Symposium, Ankara, 1 June 2003

10.8th Congress of Balkan Military Medical Committee 21-24 September 2003, Cluj-Napoca, Romania

11.2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, Sep 30- Oct 03, 2004, Antalya, Türkiye

12.3rd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy 5-8 Nov 2006, Antalya


Ulusal Bilimsel Katılımlar

13. Türk Nöroşirürji Derneği 6.Bilimsel Kongresi, 22-27 Mayıs 1992, Ürgüp

14. Nöroloji Derneği, Nöroradyoloji ve Endovasküler Tedavi Kursu, Hacettepe Üniversitesi, 16-17 Eylül 1993, Ankara

15. Türk Nöroşirürji Derneği 1994 Sonbahar Sempozyumu, Kranyal Endovasküler Girişimler, 19 Kasım 1994, İstanbul

16. Türk Nöroşirürji Derneği 8. Bilimsel Kongresi, 08-12 Mayıs 1994, Marmaris

17. Türk Nöroşirürji Derneği, Sonbahar Sempozyumu, Orbita Tümörleri, 2 Aralık 1995, İstanbul

18. Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 1996, Çeşme

19. Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 16-20 Mayıs 1997, Antalya

20. Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi 15-19 Mayıs 1998, Antalya

21. Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya

22. Türk Nöroşirürji Derneği, Genç Nöroşirürjiyenler Komitesi 1. sempozyumu, 22-23 Aralık 2001- İstanbul

23. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, “Biyoistatistik” Kursu, 24-26 Ocak 2003, Ankara

24. Bayındır Hastanesi, Nörolojik Bilimler Merkezi, Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil Günleri, “Beyin Tümörlerinin Mikrocerrahisi” Eğitim Programı, 26-29 Mayıs 2003, Ankara

25. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, “Temporal Kemik Anatomisi ve Serebello-Pontin Köşeye Cerrahi Yaklaşımlar” Kursu, 26 Mart 2004, Ankara

26. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, Antalya, 2004

27. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, “Kavernöz Sinüs” Kursu, 11 Mart 2005, Ankara

28. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Katılımcı / Davetli Konuşmacı / Oturum Bşk. 27- 31 Mayıs, Antalya, 2005

29. Medical Park – Bahçeşehir Üniversitesi Nörolojik Bilimler Akademisi, Samsun Toplantısı “ Hipofiz Adenomlarında Yaklaşım ve 3 Boyutlu Sunum Toplantısı” 06 Nisan 2013, Samsun, Lokal Koordinator /Konuşmacı

30. XVI. Dünya Nöroşirürji Kongresi; İstanbul, 2017

31. ASM Onkolojik Bilimler Sempozyumu, Glial Tümörlerde Güncel Yaklaşımlar Multidisipliner Nöroonkoloji, İstanbul, 22 Eylül, 2019