Prof. Dr.Mustafa Haluk Akbaş

  • Kalp ve Damar Cerrahisi
  • VM Medical Park Kocaeli
  • İlgi Alanları: Erişkin koroner arter hastalıkları, Kalp Kapak Hastalıkları, Aort Cerrahisi, Aort Anevrizmalarında kapalı sistem uygulamaları, Periferik arter hastalıkları, Periferik aterektomi işlemleri, Venöz sistem hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İstanbul Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi - Kalp ve Damar Cerrahisi - Uzmanlık

Deneyim
Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Başasistan (1994)
Kocaeli Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı (1997)
Rotary ve Umuttepe Üniversitesi Hastanesi (2001)
Kocaeli Özel Konak Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Direktörü (2007)
Kocaeli Özel Akademi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi (2009 - Temmuz 2015)