Prof. Dr.Mustafa Hasbahçeci

  • İlgi Alanları
  • Sindirim sistemi hastalıkları
  • Mide kanseri
  • Reflü cerrahisi
  • Kolon kanseri
  • Rektum kanseri
  • Hemoroid
  • Anal fissür
  • Meme cerrahisi
Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi - Uzmanlık
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Genel Cerrahi - Doçent

Deneyim
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD - Ar.Gör.
İstanbul Özel 29 Mayıs Hastanesi - Uzman Doktor
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği - Başasistan
Institute of Laparoscopic Surgery-Bordeaux, France - Gözlemci
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD - Uzman Doktor
National Cancer Center-Tokyo, Japan - Gözlemci
İstanbul Özel 29 Mayıs Hastanesi Şube Müdürü/Mesul Müdür (Başhekim)

Mesleki Üyelikler
Türk Cerrahi Derneği
İstanbul Tabip Odası