Doç. Dr.Mustafa Hasbahçeci

  • Genel Cerrahi
  • Medical Park Fatih
  • İlgi Alanları: Sindirim sistemi cerrahisi, Mide kanseri, Gastroözefageal reflü, Akalazya, Kolon kanseri, Rektum kanseri, Rektal prolapsus, Rektosel, Hemoroid, Perianal Fistül Hemoroid Ameliyatları, Anal Fissür, Tiroid Cerahisi, Meme cerrahisi, Herni cerrahisi, Umblikal herniler
Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi - Uzmanlık
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Genel Cerrahi - Doçent
 
Deneyim
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD - Ar.Gör.
İstanbul Özel 29 Mayıs Hastanesi - Uzman Doktor
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği - Başasistan
Institute of Laparoscopic Surgery-Bordeaux, France - Gözlemci
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD - Uzman Doktor
National Cancer Center-Tokyo, Japan - Gözlemci
İstanbul Özel 29 Mayıs Hastanesi Şube Müdürü/Mesul Müdür (Başhekim)
 
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Türk Cerrahi Derneği
İstanbul Tabip Odası