Doç. Dr. Mustafa Kemal Aslan

  • Uzmanlık Alanları: Sindirim Sistemi Hastalıkları, Yenidoğan cerrahisi, İnguinal bölge hastalıkları, Fıtık, İnmemiş testis

Eğitim ve Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği – Uzmanlık

Yurtdışı Deneyimi
Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sophia Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği. Roterdam/Hollanda (Temmuz-Eylül 2012). Prof.Dr. Rene Wijnen gözetiminde, konuk cerrah
 

 

     Projelerde Yaptığı Görevler:

      1. ‘Ratlarda deneysel orşit modelinde konralateral testiste antisperm antikora bağlı değişimleirin ve P/E selektin blokajının koruyucu etkinliğinin değerlendirilmesi’. (Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No.2009/21). Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, proje yöneticisi, 2011.

      2. ‘İn-vitro testis iskemi-reperfüzyon, anoksi-reoksijenasyon modellerinde, aşamalı ve ani reperfüzyon ve reoksijenasyonun testis üzerindeki histopatolojik ve biyokimyasal etkilerinin karşılaştırılması’. (Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmektedir. Proje No.2011/61). Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, proje yöneticisi. Halen devam etmektedir.

3. ‘Platelet zengin fibrin kullanımının üretrada yara iyileşmesinde rol oynayan büyüme faktör düzeylerine etkisi’. (Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmektedir, Proje No.2011/56) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, proje araştırmacısı, 2011.

4. ‘Testis torsiyonunda kremaster refleksinin kontroktil agonistlere etkisinin incelenmesi’. (Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmektedir, Proje No.2011/55) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, proje araştırmacısı, 2012.

5. ‘Penil üretraya yağ greft uygulamasının üretral anjiogenezise etkisi’. (Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmektedir, Proje No.2011/47) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, proje araştırmacısı, 2013.

6. ‘ESWL yapılan tavşanlarda pelvis ve üretrada intertisisyel Cajal hücrelerinin incelenmesi’. (Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmektedir. Proje No. 2011/59) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, proje araştırmacısı, 2012.

7. ‘İnvajinasyon Modelinde Opak Madde, Hava ve Ozon ile Redüksiyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi’. (Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmektedir. Proje No.2011/60) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, proje araştırmacısı, 2012.

8. ‘Deneysel akciğer kontüzyonunda dimetilsulfoksit ve deksametazonun etkisinin araştırılması’. (Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmektedir. Proje No.2012/87) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, proje araştırmacısı, 2013.

     

      9. ‘Yeni doğan ratlarda farklı enteral hormonların pilor kasına etkisinin araştırılması’. (Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmektedir. Proje No.2013/61) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, proje araştırmacısı. 2013-2014.

Ödüller:

1. Poster Ödülü. Uysal Soyer O, Kilincoglu B, Fedakar Senyucel M, Aslan K, Cakmak M, Dallar Y, Soyer T. Dysfunctional voiding in children with asthma. 30th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. 11-15 Haziran 2011. İstanbul 

2. Poster Ödülü. Ö Boybeyi, İ Yazıcı, MK Aslan, T Soyer, M Çakmak. Mikrocerrahi ile deneysel üretra onarım modeli. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (PEDURO 2012). 5-7 Nisan 2012, Bursa.

3. Prof Dr. İhsan Numanoğlu Bilimsel Araştırma Ödülü. Ö Boybeyi, B Bakar, MK Aslan, P Atasoy, Ü Kısa, T Soyer. Deneysel akciğer kontüzyonunda dimetil sulfoksit ve deksametazon etkisinin araştırılması. XXX.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012, Ankara.

4. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 2012 Yayın Ödülü (üçüncülük).

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. A.Karaman , Y.H.Çavuşoğlu, İ.Karaman, D.Erdoğan, M.K.Aslan, Ö.Çakmak. Magill forceps technique for removal of safety pins in upper esophagus: a preliminary report. Int J Ped Otorhinol. 2004; 68: 1189-1191.

A2. D.Erdoğan, İ.Karaman, A.Narcı, A.Karaman, Y.H.Çavuşoğlu, M.K.Aslan, Ö.Çakmak.  Comparison of two methods for the management of appendicular mass in children. Pediatr Surg Int. 2005; 21: 81-83.

A3. Y.H.Çavuşoğlu, A.Karaman, İ.Karaman, D.Erdoğan, M.K.Aslan, O.Varlıklı, Ö.Çakmak.  Acute Scrotum – Etiology and Management. Indian J Pediatr. 2005; 72(3): 201-203

A4. O.Varlıklı, İ.Karaman, A.Karaman, D.Erdoğan, Y.H.Çavuşoğlu, M.K.Aslan, Ö.Çakmak. Olgu sunumu: Dalakta epidermoid kist (Epidermoid cyst of the spleen:Case report). Türkiye Klinikleri J Med Sci. 2007; 27:118-120

 

A5. M.K.Aslan, İ.Karaman, A.Karaman, D.Erdoğan, Y.H.Çavuşoğlu, Ö.Çakmak. Our experience with transanal endorectal pull-through in Hirschsprung’s disease. Eur J Pediatr Surg 2007; 17:335-339

 

A6. M.N.Azılı, A.Karaman, İ.Karaman, D.Erdoğan, Y.H.Çavuşoğlu, M.K.Aslan, Ö.Çakmak. A sewing needle migrating into the liver in a child: Case report and review of the literature. Pediatr Surg Int 2007; 23:1135-1137

 

A7. A.Narcı, İ.Karaman, A.Karaman, D.Erdoğan, Y.H.Çavuşoğlu, M.K.Aslan, Ö.Çakmak. Is peritoneal drainage necessary in childhood perforated appendicitis?-A comparative study. J Ped Surg 2007; 42:1864-1868

 

A8. A.Karaman, İ.Karaman, D.Erdoğan, Y.H.Çavuşoğlu, M.K.Aslan, O.Varlıklı, Ö.Çakmak.  Perforation of Meckel’s diverticulum by a buton battery: Report of a case. Surg Today 2007 37:1115-1116

 

A9. A.Karaman, M.N.Azılı, E.C.Boduroğlu, İ.Karaman, D.Erdoğan, Y.H.Çavuşoğlu, M.K.Aslan, Ö.Çakmak. A huge ovarian mucinous cystadenoma in a 14-year-old premenarchal girl: Review on ovarian mucinous tumor in premenarchal girls. J Pediatr Adolesc Gynecol 2008; 21:41-44 

 

A10. İ.Karaman, A.Karaman, D.Erdoğan, Y.H.Çavuşoğlu, M.K.Aslan, Ö.Çakmak. Isolated Labium Minus Agenesis and Clitoral Foreskin Hypertrophy: Case Report and Review of the Literature. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 2008; 21:145-146

 

A11. İ.Karaman, D.Erdoğan, S.Özalevli, A.Karaman, Y.H.Çavuşoğlu, M.K.Aslan, Ö.Çakmak. Fetus in fetu: A report of two cases. J Indian Assoc Pediatr Surg, 2008; Vol.13, Issue 1, P:30-32

 

A12. Y.H.Çavuşoğlu, D.Erdoğan, A.Karaman, M.K.Aslan, İ.Karaman, Ö.Ç.Tütün. Do not rush into operating and just observe actively if you are not sure about the diagnosis of appendicitis. Pediatr Surg Int, 2009; 25(3):277-282

A13. Y.H.Çavuşoğlu, M.N.Azılı, A.Karaman, M.K.Aslan, İ.Karaman, D.Erdoğan, Ö.Tütün. Does gum chewing reduce postoperative ileus after intestinal resection in children? A prospective randomized controlled trial. Eur J Pediatr Surg. 2009; 19(3):171-173

A14. İ.Karaman, A.Karaman, M.K.Aslan, D.Erdoğan, Y.H.Çavuşoğlu, Ö.Tütün. A hidden danger of childhood trauma: Bicycle handlebar injuries. Surg Today; 2009; 39(7):572-574

A15. A.Karaman, İ.Karaman, Y.H.Çavuşoğlu, D.Erdoğan, M.K.Aslan. Management of asymptomatic or incidental meckels diverticulum. Indian Pediatr. 2010; 47(12):1055-1057

A16. T.Soyer, Ş.Ayva, P.Atasoy, M.K.Aslan, M.Çakmak. Comparison of growth factor levels in normal and hypospadiac prepuce. Turk J Med Sci 2011;41(1):81-85

 

A17. M.Çakmak, M.F.Şenyücel, M.K.Aslan, T.Soyer. Surgical Repair of Treves' Field Mesenteric Hernia: Use of the Purse-string Technique. Eur J Pediatr Surg 2011; 21(5):337-339

A18. T.Soyer, Ş.Ayva, D.Aliefendioğlu, Z.Aktuna, M.K.Aslan, M.F.Senyücel, M.Çakmak. Effect of phototherapy on growth factor levels in neonatal rat skin. J Pediatr Surg 2011; 46(11):2128-2131

A19. T.Soyer, Ş.Ayva, M.F.Şenyücel, Ç.Şenyücel, M.K.Aslan, M.Çakmak. Myofibroblastoma of Breast in a Male Infant. Fetal Pediatr Pathol 2012; 31(3):164-168

A20. T.Soyer, M.Çakmak, M.K.Aslan, M.F.Şenyücel, Ü.Kisa. Use of autologous platelet rich fibrin in urethracutaneous fistula repair: preliminary report. Int Wound J 2012; 10(3):345-347 doi: 10.1111/j.1742-481X.2012.00983.x.

A21. M.K.Aslan, Ö.Boybeyi, M.F.Şenyücel, Ş.Ayva, Ü.Kısa, N.Aksoy, T.Soyer, Ö.Cesur, M.Çakmak. Protective effect of intraperitoneal ozone in ovarian ischemia/reperfusion injury. J Pediatr Surg 2012; 47(9):1730-1734 doi:10.1016/j.jpedsurg.2012.03.082.    

A22. M.K.Aslan, Ö.Cesur, T.Soyer, Ö.Hançerlioğulları, F.Türkmen, M.Çakmak. The effect of body mass index on the clinical course of appendicitis in children. Türkiye Klinikleri J Med Sci. 2012; 32(6):1518-1521 doi: 10.5336/medsci.2011-25758

A23. M.K.Aslan, Ö.Boybeyi, T.Soyer, M.F.Şenyücel, Ş.Ayva, Ü.Kısa, Ö.Cesur, M.Çakmak. Evaluation of omental inflammatory response with P-/E- selectin levels and histopathologic findings in experimantal model. J Ped Surg 2012; 47(11):2050-2054 doi:10.1016/j.jpedsurg.2012.06.024

A24. M.Aslan, İ.Küçükaslan, S.Mülazımoğlu, T.Soyer, M.Şenyücel, M.Çakmak, J.Scholbach, S.Aslan. Quantitative software analysis of ultrasonographic textures in experimental testicular torsion. Eur J Pediatr Surg 2012; 23(2):134-139. doi:10.1055/s-0032-1324800

A25. Ö.Boybeyi, M.Albayrak, M.K. Aslan, T.Soyer. Colonic lithobezoar: A rare cause of partial intestinal obstruction. Turk J Pediatr 2013; 55(1):104-106

A26. F. Türkmen, T. Soyer, Z. Keskil, Ü. Kısa, M. Aslan, M. Senyücel, M. Cakmak. The

Effect of Whole Gut Irrigation on Contractile Responses of Guinea Pig

Gallbladder, Ileum, and Tissue Cholecystokinin Levels. Eur J Pediatr Surg. 2013

Mar 4. doi: http://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1337115. [Baskıda] PubMed PMID: 23460465.

 

A27. Ö. Boybeyi, İ. Yazici, G. Unlü, M.K. Aslan, T. Soyer. Intravital microscopic

evaluation of cremasteric microcirculation in experimental testicular torsion. J

Pediatr Urol. 2013 Jan 29. doi:pii:S1477-5131(13)00012-0.10.1016/ j.jpurol.2013.01.005. [Baskıda] PubMed PMID: 23375616.

 

A28. Ö.U. Soyer, B. Kilincoglu, M.F. Senyucel, M.K. Aslan, M. Cakmak, Y. Dallar, T. Soyer. Dysfunctional voiding in children with asthma. Arch Dis Child. 2013

Apr;98(4):312-4. doi: 10.1136/archdischild-2012-301867. Epub 2013 Feb 2. PubMed PMID: 23378565.

 

A29. T. Soyer, E. Inal, Ö. Boybeyi, M. Balci, M.K. Aslan, G. Aydin. Electrophysiologic

evaluation of cremasteric reflex in experimental orchitis. J Pediatr Urol. 2013; 9:1098-1102. doi: pii: S1477-5131(13)00089-2. 10.1016/j.jpurol.2013.03.014.

 

A30. M.F. Senyucel, Ö. Boybeyi, Ş. Ayva, M.K. Aslan, T. Soyer, A.I. Demet, Ü. Kısa, M. Basar, M.A. Cakmak. Evaluation of contralateral kidney, liver and lung after

extracorporeal shock wave lithotripsy in rabbits. Urolithiasis. 2013 (41):431-436. Doi: 10.1007/s00240-013-0574-7

 

 

A31. D. Erdoğan, İ. Karaman, M.K. Aslan, A. Karaman, Y.H. Cavuşoğlu. Analysis of 3776 pediatric inguinal hernia and hydrocele cases in a tertiary center. J Pediatr

Surg. 2013 Aug;48(8):1767-72. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2012.09.048. PubMed PMID:23932620.

A32. Ö. Boybeyi, B. Bakar, M.K. Aslan, P. Atasoy, Ü. Kisa, T. Soyer. Evaluation of

Dimethyl Sulfoxide and Dexamethasone on Pulmonary Contusion in Experimental Blunt Thoracic Trauma. Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Aug 12. [Baskıda] PubMed PMID: 23939657.

 

A33. T. Soyer, F. Gulerman, Ö. Boybeyi, M. Aslan, Y. Gunal. Results of Multichannel

Intraluminal Impedance pH Metry in Symptomathic Children with Normal pH Metry Findings. Eur J Pediatr Surg. 2013 Sep 2. [Baskıda] PubMed PMID: 24000129.

 

A34. Ö. Cesur, M.K. Aslan, Ş.K. Ayva, M. Fedakar-Şenyücel, T. Soyer, Ü. Kısa, M. Cakmak. Effect of P/E-selectin blockage on antisperm antibody development and

histopathological alterations in experimental orchitis. J Pediatr Surg. 2013

Oct;48(10):2164-2170. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2013.06.030. PubMed PMID: 24094975.

 

A35. M.F. Şenyücel, E.Ş. Ayva, M.K. Aslan, Ö. Boybeyi, T. Soyer, N. Aksoy, Ü. Kısa, M. Çakmak. Comparison of the effect of contrast medium, air, and ozone on ischemia/reperfusion injury due to experimental intussusception model. Turk j Med Sci 2013; 43:637-641. Doi:10.3906/sag-1206-84 

A36. T.Soyer, Ş.Ayva, Ö.Boybeyi, MK. Aslan, M.Çakmak. The effect of platelet rich fibrin on growth factor levels in urethral repair. J Ped Surg. 2013(48):2545-2549. Doi: 10.1016./j.jpedsurg.2013.06.20

A37. Boybeyi Ö, Gollu G, Kısa U, Bahadır B, Dere Gunal Y, Kucuk G, Aslan MK, Soyer T, Cakmak A, Cakmak M. ‘İsimsiz Kutulardaki Tehlike: Koroziv Madde Analiz Sonuçları’ Turkish J Gastroenterol. 2013   

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. A.Karaman, İ. Karaman, Y.H. Çavuşoğlu, D. Erdoğan, M.K. Aslan, Ö. Çakmak. Foreign body ingestion: We do what? And what is the best management? 9th European Congress of Paediatric Surgery. 18-21 Haziran 2008, İstanbul.

B2. T. Soyer, Ş. Ayva, P. Atasoy, M.K. Aslan, M. Çakmak. Comparison of growth factor levels in normal and hypospadiac prepuce. 10th Ann. Congress of The European Paediatric Surgeons Association and 56th Ann. Congress of The British Association of Paediatric Surgeons. 17-20 Haziran 2009; Graz-Avusturya.

B3. Ö. Uysal Soyer, B. Kilincoglu, M. Fedakar Senyucel, K. Aslan, M. Cakmak, Y. Dallar, T. Soyer. Dysfunctional voiding in children with asthma. XXX Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. 11-15 Haziran 2011; İstanbul.

B4. H. Akman, S. Somuncu, T. Soyer, M.F. Şenyücel, M.K. Aslan, M. Çakmak., ‘A noval surgical model of experimental intussusception.’ 3rd East Mediterranean Meeting of International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS), PB-069, pp.100, 13-15 Haziran 2011, İstanbul, Türkiye.

 

B5. Ö. Boybeyi, M.K. Aslan, G. Durmuş, İ. Özmen, T. Soyer, ‘Comparison of dysfunctional voiding frequency in patients with nocturnal enuresis compared to healthy children’  EUPSA-BAPS Joint Congress (13th EUPSA Congress and 59th BAPS Congress), p 357, 13-16 Haziran 2012, Roma, İtalya. 

B6. Ö. Boybeyi, M.F. Senyucel, Ş. Ayva, T. Soyer, M.K. Aslan, M. Basar, M. Cakmak. ‘The Effect of ESWL on Distribution of Intertitial Cell’s of Cajal in Rabbit Renal Pelvis and Proximal Ureter.’ 24th Congress of the European Society for Pediatric Urology, Abstract book, p 132, Genoa, Italy, 2013.

B7. Ö. Boybeyi, E. Inal, Y. Dere Gunal, M.K. Aslan, G. Aydin, T. Soyer. ‘Effect of increased intraabdominal pressure on genitofemoral nevre motor conduction.’ 14th Congress of the European Paediatric Surgeons’ Association, Abstract book, p 204, SS 59, Leipzig, Germany, 2013.

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. O.Koç, A.Karaman, İ.Karaman, D.Erdoğan, YH.Çavuşoğlu, MK.Aslan, E.Toraman, A.Narcı, Ö.Çakmak. Çamaşır suyu içen çocuklarda yaklaşım nasıl olmalıdır? Pediatrik Cerrahi Dergisi. 2003; 17:70-73.

C2. A.Karaman, D.Erdoğan, İ.Karaman, S.Beşbaş, YH.Çavuşoğlu, MK.Aslan, Ö.Çakmak. Çocuklardaki üst özofagustaki paralara güvenli bir yaklaşım: Magill forseps. Yeni Tıp Dergisi. 2005; 22: 79-80.

C3. YH. Çavuşoğlu, G.Şahin, A.Karaman, İ.Karaman, MK. Aslan, D.Erdoğan, Ö.Çakmak. Tanınız Nedir? Türkiye Klinikleri J Pediatr. 2005; 14:112

C4. YH Çavuşoğlu, G.Şahin, A.Karaman, İ.Karaman, MK Aslan, Ö.Çakmak. Geçen sayının bilmece olgusunun yanıtı. İmperfore hymene bağlı konjenital vajinal obstrüksiyon. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 2005; 14:165-166

C5. S.Özaydın, A.Karaman, YH.Çavuşoğlu, İ.Karaman, D.Erdoğan, MK.Aslan, Ö.Çakmak. Üst özofagustaki paraların çıkarılmasında foley kateter yöntemi. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 2005; 14:175-17

C6. A.Karaman, D.Erdoğan, İ.Karaman, YH.Çavuşoğlu, MK.Aslan, Ö.Çakmak. Çocuklarda delici karın yaralanmasının nadir bir komplikasyonu: Karaciğer apsesi. Çocuk Cerrahisi Dergisi. 2006; 20(1):25-26.     

C7. Ö.Çakmak, YH Çavuşoğlu, İ.Karaman, MN Azılı, D.Erdoğan, A.Karaman, MK Aslan. Situs inversus totalis ile birlikte Morgagni hernisi. Yeni Tıp Dergisi. 2006; 23:116-117

 

C8. O.Varlıklı, İ.Karaman, A.Karaman, D.Erdoğan, YH.Çavuşoğlu, MK.Aslan, Ö.Çakmak. Olgu sunumu: Perfore jejunal duplikasyon. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 2006; 15:181-182

 

C9. MN Azılı, İ.Karaman, A.Karaman, D.Erdoğan, YH Çavuşoğlu, MK Aslan, Ö.Çakmak. Askarise bağlı gelişen ince bağırsak volvulusu. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2006; 26:467-468 

 

C10. S.Özaydın, A.Karaman, İ.Karaman, D.Erdoğan, YH Çavuşoğlu, MK Aslan, Ö. Çakmak. Sürrenel absesi. Olgu sunumu. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2007; 21: 144-146

 

C11. MK Aslan, D.Erdoğan, A.Karaman, İ.Karaman, YH Çavuşoğlu, Ö.Çakmak. Çocukluk çağında nadir bir ince barsak tıkanıklığı nedeni: Yabancı cisim yutulması. Yeni Tıp Dergisi 2007; 24:123-124

 

C12. YD Günal, D Erdoğan, OM İzdeş, İ Karaman, A Karaman, YH Çavuşoğlu, MK Aslan, S Çivi, Ö Çakmak. Ventriküloperitoneal şant uygulamasından sonra tekrarlayan abdominal psödokist oluşumu (Recurrent pseudocyst formation following ventriculoperitoneal shunt application: Case report). Turkiye Klinikleri J Pediatr, 2008;17(4):296-299

 

C13. A Karaman, İ Karaman, MK Aslan, YH Çavuşoğlu, D Erdoğan, Ö Tütün. Toplu iğnenin yol açtığı apendiks perforasyonu. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2009;3(3):51-53

C14. T Soyer, Ö Boybeyi, MK Aslan, G Durmuş, ZA Çakmak, C Ensari. Kırıkkael ili altı-on yaş ilköğretim öğrencileri arasında enürezis nokturna sıklığı. Çocuk Cerrahisi Dergisi. 2011; 25(2-3):51-55.

 

Katıldığı Kurslar:

1. Ankara Cerrahi Derneği. Yanık, ilk yardım ve tedavisi kursu. 8 Mart 2003. Ankara.

2. “Hastanelerde sterilizasyon sürecinin kontrolü ve dökümantasyonu, sterilizasyon öncesi aletlerin temizliğinin/dezenfeksiyonunun önemi, mikrobiyolojik, teknik ve yasal yönleri” konulu seminer. 22 Ekim 2003. Güven Hastanesi-Ankara

3. TC. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü neonatal resüsitasyon programı. Neonatal resüsitasyon kursu. 14-17-18 Kasım 2003. Ankara.

4. Wilms Tümörü kursu. 7 Mayıs 2004. Hacettepe Üniversiteisi Tıp Fakültesi, Ankara.

5. Uygulamalı endoskopik cerrahi kursu-6. 5-8 Kasım 2004.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

6. (3rd World Conference on The Prevention and Treatment of Caustic Esophageal Burns in Children) Çocuklarda Kostik Özofagus Yanıklarında Koruma ve Tedavi. III. Dünya Konferansı. 15-16 Nisan 2005. Çeşme-İzmir.

7. I. Uygulamalı Deneysel Cerrahi Kursu. 18 Kasım 2005. GATA- Ankara

8. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği- Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu. 2005 Ankara.

9. Prof.Dr.Nebil Büyükpamukçu Onkoloji Kursu. 4-5 Kasım 2006, Adana.

10 Türk Çocuk Ürolojisi Derneği, mezuniyet sonrası eğitim etkinlikleri. Varikosel ve inmemiş testis kursu. 24 Kasım 2006, GATA-Ankara.

11. I. Uygulamalı Biyoistatistik Kursu. 24-26 Haziran 2009. Kırıkkale Üniversitesi Yerleşkesi, Kırıkkale.

12.  IV. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kursu, “Hayvan Modelleri”, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Araştırma Geliştirme Merkezi, Cerrahi Araştırma Kısmı. 12-13 Ekim 2009, Ankara.

13.  Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Deneysel Araştırma Sempozyumu. 15-16 Ekim 2009, Kırıkkale

14. II. Temel Hücre Kültürü Kursu. GATA Ar-Ge Başkanlığı. 17 Ekim 2009, Ankara.

15. Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği Eğitim Toplantısı, “Çocuklarda Beslenme ve Kalıtsal Metabolizma Hastalıklarına Yaklaşım” Sempozyumu. 23 Aralık 2009, Kırıkkale Üniversitesi Yerleşkesi-Kırıkkale.

16. Surgical Infection Europe ve Cerrahi Enfeksiyon Derneği tarafından düzenlenen “Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Yeni Yaklaşımlar” konulu mezuniyet sonrası eğitim kursu. 16 Ekim 2010. Ramada Plaza, Ankara.

17. International Workshop for Cloacal Malformations, 10 Temmuz 2011, Ankara, Türkiye

18. 18th International Pediatric Colorectal Club Meeting, 10-12 Temmuz 2011, Ankara, Türkiye

19. Çocuklarda Enürezis Nokturna Sempozyumu, 23 Aralık 2011, Kırıkkale

20. ‘Cerrahide Sterilizasyon-Dezenfeksiyon ve Cerrahi Aletlerin Tekrar Kullanıma Hazırlanması’ konulu toplantı. 6 Kasım 2012, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale.

21. Uluslar Arası Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı Çalıştayı. 5-6 Nisan 2013, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.

22. EUPSA, Paediatric Endoscopic Surgery, Basic Workshop. 5 Haziran 2013; Leipzig, Almanya.

23.  14th Congress of the European Paediatric Surgeons’ Association. 5-8 Haziran 2013, Leipzig, Almanya.

24. Çocuklarda Endoskopik Cerrahi konusunda klinik araştırmacı. 01.6/31.7 2013, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara.

 

Düzenlenmesinde Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar ve Kurslar:

1. ‘CPR Modül Eğitimi ve İlkyardım Eğitimi’, Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitici, 26-28 Ekim, 3-5 Kasım, 10-12 Kasım, 17-19 Kasım 2009, Kırıkkale.

2. ‘CPR Modül Eğitimi ve İlkyardım Eğitimi’, Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitici, 12-14 Ocak, 15-19 Ocak 2010, Kırıkkale.

3. Çocuklarda Enürezis Nokturna Sempozyumu, Sempozyum Sekreteri, 21 Aralık 2011, Kırıkkale.

4. ‘Çocuklarda Travmaya Yaklaşım ‘, ‘Temel Modül Eğitimi’, Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitici. 07 Mayıs-15 Haziran 2012, Kırıkkale.

5. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Toraks oturumu, Oturum başkanlığı, 19 Ekim 2012, Ankara 

Bilimsel Dergilerde Hakemlik Kurulu Üyeliği:

1. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi hakemlik kurulu üyeliği.

2. Central European Journal of Medicine, ISSN:1895-1058 (SCI-expanded kapsamında) hakemlik kurulu üyeliği.

Atıflar:

14 yurt dışı makaleye yurt dışı SCI ve SCI-Exp. dergilerde yapılmış toplam 73 adet atıf.