Op. Dr.Mustafa Kemal Dursun

  • İlgi Alanları
  • Obezite
  • Laparoskopik cerrahi
  • Endokrin cerrahisi
  • Kolorektal cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

 

1 adet Uluslararası Makale
1 adet Ulusal Makale
4 adet Ulusal Bildiri