Op. Dr. Mustafa Kemal Dursun

  • İlgi Alanları: Obezite, Laparoskopik cerrahi, Endokrin Cerrahisi, Colorektal Cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

 

1 adet Uluslararası Makale
1 adet Ulusal Makale
4 adet Ulusal Bildiri