Uzm. Dr.Mustafa Mazıcan

  • Radyoloji
  • Medical Park Gebze
  • İlgi Alanları: Endovasküler Varis Tedavisi, Endovasküler DVT Tedavisi, Biyopsi, Abse ve Kolleksiyon Drenajları, Kist hidatik, Safra Yolu Hastalıkları, Balon Anjioplasti, Stent Uygulamaları

Eğitim ve Uzmanlık
2001 - 2007 İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fakültesi
2009 - 2013  Marmara Üni. Tıp Fakültesi Radyoloji ABD
2015 - 2018  Başkent Üni Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji BD