Uzm. Dr.Mustafa Mazıcan

  • İlgi Alanları
  • Endovasküler girişimler
  • Varis tedavisi
  • Biyopsi
  • Safra yolu hastalıkları
  • Anjiografi

Eğitim ve Uzmanlık
2001 - 2007 İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fakültesi
2009 - 2013  Marmara Üni. Tıp Fakültesi Radyoloji ABD
2015 - 2018  Başkent Üni Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji BD