Dr. Öğr. ÜyesiMustafa Serdar Sağ

  • Romatoloji
  • Medical Park Gebze
  • İlgi Alanları: Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Behçet Sendromu, Ailesel Akdeniz Ateşi, Sistemik Lupus Eritematozus, Gut Hastalığı, Fibromiyalji

Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
T.C. Sağlık Bakanlığı Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul - Uzmanlık
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık

Deneyim
Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlığı (2010 - 2011 / mecburi hizmet)
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Romatoloji uzmanlığı (2015 – 2018 / mecburi hizmet)

Mesleki Üyelikler
İstanbul Tabipler Odası

 

 

A. SCİ-SCİ-E Dergide Yayımlanan Eserler

1- IbrahimTekeoğlu , Sinem Sağ , Ayhan Kamanli , Mustafa Serdar Sağ and Teoman Erdem. A Rarely Seen Side Effect of Sulfasalazine: Yellowish Colour in Toenails. International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports 5(4): 1-4, 2015; Article no.IJMPCR.21498 ISSN: 2394-109X, NLM ID: 101648033

 2- Harman H, Tekeoğlu İ, Gürol G, Sağ MS, Karakeçe E, Çİftçİ İH, Kamanlı A, Nas K. Comparison of fetuin-A and transforming growth factor beta 1 levels in patients with spondyloarthropathies and rheumatoid arthritis. Int J RheumDis. 2016 Jan 22. doi: 10.1111/1756-185X.12791.

3- Harman H, KarakeçeE, Sağ MS, Tekeoglu I, Çiftçi IH. Anti-RA-33:A marker of good prognosis in seronegative rheumatoid arthritis..West Indian Medical journal.doi:10.7727/wimj.2016.330

4- Halil HARMAN , İbrahim TEKEOĞLU , Mustafa Serdar SAĞ , Sibel HARMAN. Diagnostic Value of Musculoskeletal Ultrasound in Newly Diagnosed Rheumatoid Arthritis Patients. Turk J Phys Med Rehab 2015;61:326-32 DOI: 10.5152/tftrd.2015.67674

5-Sag S ,Sag MS, Tekeoglu I, Kamanlı A, Nas K. Presence of enthesopathy in patients with primary Sjogren's syndrome: ultrasonographic study of a local cohort. J Med Ultrason. 2017 Jun 23. doi: 10.1007/s10396-017-0802-9

6-Sag S, Sag MS, Tekeoglu I, Kamanli A, Nas K, Aydın Y. Nailfold videocapillaroscopy results in patients with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol. 2017 Jun 4. doi: 10.1007/s10067-017-3696-4

7-Sinem Sag , Ayhan Kamanlı , Mustafa Altındis , Mustafa Serdar Sag , Halil Harman , IbrahimTekeoglu , Kemal Nas. The relation ship of pentraxin-3 levels withIL-17, fetuin-A, insulin in patients with Behçet's disease. Dermatologica Sinica (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.dsi.2017.06.003

 8-Sağ MS, Sağ S, Tekeoğlu İ, Solak B, Kamanlı A, Nas K, Harman H, Kantar M.Comparison of 25-hidroksi Vitamin D serum concentrations in patients with psoriasis and psoriatic arthritis.J Back Musculoskelet Rehabil. 2017 Sep 8. doi: 10.3233/BMR-169617

9- Mustafa Serdar SAĞ, Sinem SAĞ, İbrahim TEKEOĞLU, Ayhan KAMANLI, Kemal NAS, Halil HARMAN.The Relationship Between Serum Pentraxine 3 Levels and Hematological Markersin Patients With Rheumatoid Arthritis. Archives of Rheumatology.DOI: 10.5606/ArchRheumatol.2018.6394

10- Sağ S, Sağ MS, Tekeoğlu I, Kamanlı A, Nas K, Acar BA. Central nervous system involvement in rheumatoid arthritis: possible role of chronic inflammation and tnf blocker therapy. Acta Neurol Belg. 2017 Dec 29. doi: 10.1007/s13760-017-0879-3.

11) Sağ S, Sağ MS, Tekeoğlu I, Kamanlı A, Nas K, Acar BA. Relationship of hematologic markers with IL-17 and IL-1 beta in patients with rheumatoid arthritis.J Back Musculoskelet Rehabil. 2018 Mar 16. doi: 10.3233/BMR-170903.

 12) Sağ S, Nas K, Sağ MS, Tekeoğlu İ, Kamanlı A. Relationship of work disability between the disease activity, depression and quality of life in patients with ankylosing spondylitis. J Back Musculoskelet Rehabil. 2018 Feb 2. doi: 10.3233/BMR-169657.

B. Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Eserler

1.- Mustafa Serdar Sag, IbrahimTekeoglu, Sinem Sag. Reactiv earthritis. Received 27Jan2016; Accepted 30May2016Available online with doi:10.5455/medscience

2- Sinem Sag, Ayhan Kamanli, IbrahimTekeoglu, Mustafa Serdar Sag, Kemal Nas. A rare form of sarcoidosis: a case of bone sarcoidosis. Received 24January2016; Accepted 29 February2016 Available online with doi:10.5455/medscience. 2016.05.8431

3- Halil HARMAN, Mustafa Serdar SAĞ, İbrahim TEKEOĞLU, Ayşe Ülkü ASLAN GÜVEN. Onset of Psoriatic Arthritis at the Atlantoaxial Joint: Case Report. Turkiye Klinikleri J Case Rep 2015;23(1):32-6 doi: 10.5336/caserep.2013-35070

4- İbrahim TEKEOĞLU, Mustafa Serdar SAĞ. Rituksimab (Rituximab). Turkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics 2016;9(2):11-9

5- İbrahim TEKEOĞLU, Mustafa Serdar SAĞ. Anti-TNF'ler: Adalimumab (Anti-TNFs: Adalimumab). Turkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics 2014;7(4):74-80 6- Mustafa Serdar SAĞ, Nihal ÖZARAS, Erhan KURT Which Affective Temperaments are Common in Complex Regional Pain Syndrome?. World Clin J Med Sci doi: 10.5336/worldclin.2016-49870

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

1- Sağ S, Kamanlı A, Tekeoğluİ,Nas K, Sağ MS, Harman H,Altındiş M. Therelationship of pentraxin-3 levels in behcetdisaesewith IL-17,disaese activityandatherosclerotic risk factors. AnnualEurropanCongress of Rheumatology ,poster

2- Sag S.,NasK.,Sag Ms., Tekeoglu I , Kamanli A. Work Status and Related Variables in Patients with Ankylosing Spondylitis. Sakarya University Medical Faculty, Division of Rheumatology, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Sakarya, Turkey. 10th International Congress on Spondyloarthritides /Belgium September 15 - 17, 2016

3- Derya Guzel, Sinem Sağ, Mustafa Serdar Sağ, İbrahim Tekeoğlu, Ayhan Kamanlı, Kemal Nas. Evaluation of Cognitive Decline in Rheumatoid Arthritis: Predictive Value of Joint Destruction and Disease Severity. PC131 (ActaPhysilogica, Edited by Pontus B Persson. Online ISSN 1748-1716 )

4-Sag S, SagMs,Tekeoglu I, Kamanlı A, Nas K, Acar Ba. Relationship Of Hematologic Markers With Il-17 And Il-1 Beta In Patients With Rheumatoid Arthritis.Cora Congress ,Mart 2017,Italy-Bologna

5-S. Sağ, K. Nas, M.S. Sağ, I. Tekeoğlu, A. Kamanlı. Relatıonshıp Of Work Dısabılıty Between The Dısease Actıvıty, Depressıon And Qualıty Of Lıfe In Housewıfe And Workıng Patıents Wıth RheumatoidArthrıtıs, (eular 2017,Madrid)

6-S. Sağ, I. Tekeoğlu, M.S. Sağ, A. Kamanlı, K. Nas. Subclınıcal Braın Damage In Patıents Wıth Rheumatoıd Arthrıtıs And Its Relatıonshıp To Tnf Blocker Therapy, ,(eular 2017,Madrid)

7-I. Tekeoğlu, S. Sağ, A. Kamanlı, M.S. Sağ, K. Nas. Subclınıcal Central Nervous System Damage In Patıents Wıth Rheumatoıd Arthrıtıs: Dısease Actıvıty And Cytokınes , ,(eular 2017,Madrid)

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri ve Kongre Kitabında Basılan Bildiriler

1-Primer Sjögren sendromlu hastalarda ultrasonografik olarak entezit sıklığının saptanması.SAĞ S.,Sağ MS.,Tekeoğlu İ.,KamanlıA.,Nas K.2016 Anadolu Romatoloji Günleri –Bodrum

2-Comparision of 25 Hidroksi Vitamin D Serum Concentration in psoriasis and Psoriatic Arthritis Patients.Sağ MS, TekeoğluI, SağS, KamanlıA, NasK, HarmanH, Kantar, Solak B. 2016 TRASD kongresi-Antalya

3-A rare form of sarcoıdosıs: a case of bone sarcoıdosıs. Sag S., Kamanlı A., Tekeoğlu I., Sag MS. , Nas K.2016 TRASD Kongresi-Antalya

4-Kamanlı A, Sag S,Sag MS, Nas K, Akdoğan M, Acar BA, Tekeoglu I.Subclınıcal braındamage ın patıents wıth behcet’s disease: diseaseactivity, cytokines and ıts relatıonshıp. 2017 TRASD Kongresi Antalya

5-Sag S, Sag MS, Tekeoglu I, Kamanlı A, Nas K, Aydın Y.Nailfold Videocapillaroscopy Results In Patients With Rheumatoid Arthritis. 2017 TRASD

6-Remzi Çevik, Kemal Nas, Mustafa Serdar Sağ, Aysun Ekinci, Sinem Sağ Sistemik skleroz hastalarında serum kartonektin düzeylerinin klinik ve laboratuar bulgularla ilişkisi