Prof. Dr.Mustafa Sünbül

  • İlgi Alanları
  • Sarılık
  • Enfeksiyon hastalıkları
  • Paraziter hastalıklar

Eğitim ve Uzmanlık
1982 - 1988 - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
1991 - 1995 - Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık
1999 - Doçent
2006 - Profesör

Deneyim:
1988-1990: Isparta SSK Hastanesi 
1990-1991: Gaziantep Üniv. Tıp Fakültesii
1991-1995: Selçuk Üniv. Tıp Fakültesi
1995-1999: Ondokuzmayıs Üniv. Tıp Fakültesi (Öğretim Üyesi)
1999-2006: Ondokuzmasyıs Üniv. Tıp Fakültesi (Doçent)
2006-2016: Ondokuzmayıs Üniv Tıp Fakültesi (Profesör)
2018-Halen: Medical Park Tokat Hastanesi

Alanı ile ilgili 80 tanesi Science Citation Index dizininde olmak üzere 225 adet yayını vardır. Uluslar arası eserlerine Google Sholar dizininde 2000  atıf yapılmıştır. Çok sayıda kongrede tebliğ sunmuş ve konuşma yapmıştır. Ulusal ve uluslar arası ödüller almıştır. Ülkemizde ve yurt dışında birçok araştırma projesinde yürütücü veya araştırıcı olarak görev almıştır.