Dr. Öğr. ÜyesiM.Üner Karacaoğlu

  • İlgi Alanları
  • Riskli gebelik takibi
  • Laparoskopik cerrahi
  • Histeroskopi
  • Ürojinekolojik cerrahi
  • Kısırlık
  • Genital estetik

Eğitim ve Uzmanlık
1987 - Hacettepe Tıp Fakültesi
1992 - Şişli Etfal Eğ. ve Araş. Hastanesi
2010 - Cosmetogynecology ,Las Vegas
2012 - Pelvic Experts, Madrid

Deneyim
Vakıf Gureba Eğ.ve Araş.Hastanesi ,1992-1994            
Süleymaniye Eğ.ve Araş.Hastanesi ,1994-2001             
Haydarpaşa N. Eğ.ve Araş.Hastanesi,2001-2003             
Özel Hastaneler,2003-2010
Bağcılar Eğ.ve Araş.Hastanesi 2010-2017             
Özel Güngören Hastanesi,2017-2018
Istinye Universitesi Liv Hastanesi 2018

Mesleki Üyelikler
Istanbul Tabipler Birliği
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Türk ürojinekoloji ve pelvik rekonstrüktif cerrahi derneği
TSRM Üreme sağlığı ve infertilite derneği 
European Society of Gynaecological Oncology

A1-MU Karacaoglu, ES Özyürek,S Mutlu,E Odacılar.Unilateral sacrospinous ligament fixation (USLF) with a mesh stabilizing anchor set: clinical outcome and impact on quality of life. Clin.Exp.Obstet.Gynecol. 43(2):216-219, 2016.

A2-ES Ozyurek,U Karacaoglu,E Kaya,E Gundogdu,E Odacılar.Appendectomy in the surgical treatment of benign ovarian mucinous cystadenomas-Is it necessary? Ginekologia Polska. 87(5):338- 341, 2016.

A3-E. S. Ozyurek , A. A. Kahraman, D. Yildirim, U. M. Karacaoglu Clinical presentation of placenta percreta with uterine incarceration in the second trimester. Journal of Obstetrics and Gynaecology. Vol 35 Issue 6, 2015.

A4-Dilek Sağlam, Mustafa Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Hikmet Koçer, Hüseyin Dayan, Mehmet Murat Naki. Benign Endikasyonlu Olgularda Histerektomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması(HasekiTıpBülteni 2013;51:112-5)

A5-Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Hüseyin Dayan, Tolga Karacan, Selim Öztürk, M. Murat Naki.Ektopik gebeliğin tedavisinde medikal ve cerrahi yaklaşım. Göztepe Tıp Dergisi 28(2):83-85, 2013

A6-Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Dilek Sağlam, Hüseyin Dayan, M. Murat Naki. Gebeliğin indüklediği hipertansif olgularda yoğun bakım sonuçları. Göztepe Tıp Dergisi 28(3):107-109, 2013

A7-Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Dilek Sağlam, Hüseyin Dayan, M. Murat Naki. İstanbul Bağcılar bölgesi sezaryen oranlarına bakış. Göztepe Tıp Dergisi 29(1):24-26, 2014

A8-Elif Cansu Gündoğdu, M. Üner Karacaoğlu, Eylem Odacılar, Hüseyin Dayan, Gülümser Ece Ak. Adneksiyel torsiyon olgularında klinik ve cerrahi yaklaşım. Göztepe Tıp Dergisi 29(4):214-218, 2014

A9-Tolga Karacan, Cemile İlhan, Mustafa Üner Karacaoğlu, Hikmet Koçer, Taner Abdullah Usta. 22 Haftalık gebede abdominal ateşli silah yaralanması: Olgu sunumu. Balikesir Saglik Bil Dergisi 2 (2): 114-117, 2013

A10-Murat Api, Gültekin Köse, M.Üner Karacaoğlu, İlhan Şanverdi, Nurettin Aka.Anglo-Sakson Kökenli Bir Menopoz Değerlendirme Anketinin Türkiye'de Uygulanabilirliği.Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2003;13(4):288-94

A11-M seven,ON Özyurt,MÜ Karacaoğlu,B Çelikdelen, Savan K,Yıldırım.Sezaryen oranları, endikasyonları ve perinatal morbidite-mortalite.Jinekoloji ve Obstetrik dergisi vol11:112-115,1997

B1-Deniz K. Acar, M. Üner Karacaoğlu, Sevgin Mutlu, M. Murat Naki. İnkontinans Yakınmasıyla Başvuran Olguların Tanısal Dağılımları. 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 19-21 Ekim 2011, Askeri Müze Kültür Sitesi, İstanbul

B2-M. Üner Karacaoğlu,Deniz K. Acar, Sevgin Mutlu, Hüseyin Dayan, M. Murat Naki. Pelvik Organ ya da Stumpf Prolapsus Olgularında Abdominal ve Vaginal Cerrahi Yöntemlerin Karşılaştırılması. 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 19-21 Ekim 2011, Askeri Müze Kültür Sitesi, İstanbul

B3-M .Üner Karacaoğlu,Sevgin Mutlu, Deniz K. Acar, Yahya Doğan, M. Murat Naki.Urge İnkontinans Olgularında Tedavi Başarısını Değerlendirmede UDİ-6 ve IIQ-7 Testleri. 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 19-21 Ekim 2011, Askeri Müze Kültür Sitesi, İstanbul

B4-Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Hüseyin Dayan, Tolga Karacan, Selim Öztürk,M. Murat Naki. Ektopik Gebelik Tedavisinde Medikal ve Cerrahi Yaklaşım. 10. Ulusal TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritime Pine Beach Hotel, Antalya

B5-Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Dilek Sağlam, Hüseyin Dayan,M. Murat Naki. Gebeliğin İndüklediği Hipertansif Hastalıklarda Yoğun Bakım Sonuçları. 10. Ulusal TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritime Pine Beach Hotel, Antalya

B6-Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Dilek Sağlam, Hüseyin Dayan,M. Murat Naki. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sezaryen Oranlarına Bakış. 10. Ulusal TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritime Pine Beach Hotel, Antalya

B7-Tolga Karacan, M. Üner Karacaoğlu, Hikmet Koçer, Hüseyin Dayan, Dilek Sağlam,M. Murat Naki. Benign Uterin Patolojiler İçin Yapılan Total Laparoskopik Histerektomi: Bir yıllık Deneyimimiz. 10. Ulusal TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritime Pine Beach Hotel, Antalya

B8-Tolga Karacan, M. Üner Karacaoğlu, Fatih Çelebi, Hikmet Koçer, Emine Başkurt,M. Murat Naki. Sigmoid Kolon Lümeni İçine Gömülü Rahim İçi Aracın Laparoskopik Çıkartılması: Olgu Sunumu. 10. Ulusal TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritime Pine Beach Hotel, Antalya

B9-Dilek Sağlam, M. Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Hikmet Koçer, Hüseyin Dayan,M. Murat Naki. Benign Endikasyonlu Olgularda Histerektomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 10. Ulusal TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritime Pine Beach Hotel, Antalya

B10-Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Dilek Sağlam, Tolga Karacan, M. Murat Naki.Kliniğimizde İkiz Gebeliklere Yaklaşım ve Perinatal Sonuçlar. 10. Ulusal TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritime Pine Beach Hotel, Antalya

B11- Tolga Karacan, Cemile İlhan, Hikmet Koçer, Dilek Sağlam, M. Üner Karacaoğlu, M. Murat Naki. Gebelik ve Ateşli Silah Yaralanması: Olgu Sunumu. 10. Ulusal TJOD Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritime Pine Beach Hotel, Antalya