Doç. Dr.Mustafa Yıldırım

Eğitim ve Uzmanlık
2000 - Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi(Yük.Öğr.6 Yıl)    
2006 - Tıpta Uzmanlık Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları İç Hastalıkları
2012 - Tıpta Uzmanlık Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Tıbbi Onkoloji Tıbbi Onkoloji
Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji - Yan Dal
 
Ödüller
1. M. Yıldırım , A Kargı, U.D Dilli, M Yıldız, AD Yalçın, H Karakılınç. Lenfoma, Myeloma ve Pesdisid Kullanımı. 3.Ulusal Lenfoma-Miyeloma Kongresi Bildiri &Konuşma Özetleri
2. M Yıldırım, E. Kurtoğlu, M Yıldız , H. Karakılınç, U.D. Dilli, S. Göktaş, B. Deveci Antalya İli Lenfoma Epidermiyolojisi . 2.Ulusal Lenfoma-Miyeloma Kongresi Bildiri &Konuşma Özetleri Kitabı, Antalya 2011:s 104 (En İyi 2. Poster Ödülü)
3. D Süren, M Yıldırım, R Elal, M Yıldız, C Sezer, N Bülbüller, R Eryılmaz, AS Alikanoğlu. Lenfovasküler ve Perivasküler İnvazyonun Kolon Kanserinde Prognostik Önemi. J Clin Anal Med 2013;4(4): 262-4 ( J Clin Anal Med 2012 en iyi makale ödülü)
4. M Yıldırım, V Kaya, Ö Demirpençe, H Bozcuk. Mide Kanserinde p53 Ekspresyonunun Prognostik Önemi: Meta-Analiz. 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya 2014 (En İyi Çalışma Seçilmiş Bildiri İkincilik Ödülü).
5. M Yıldırım, S Göktaş, S D üren, UD Dilli, N Bülbüller, C Sezer, M Yıldız. Metastatik Kolorektal Kanserde Auroro-A Ekspresyonunun Prognostik Rolü. (Poster) 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya 2014: s 452-453 (En İyi Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü).
 
 
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 25 makalesi
Uluslararası kongrelerde 5'i sözel bildiri toplam 6 bildirisi
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 36 makalesi
Ulusal Kongrelerde 12 sözel bildiri olmak üzere toplam 116 bildirisi bulunmaktadır