• İlgi Alanları: Sosyal Pediatri, Yenidoğan, Alerji, İmmünoloji, Nöroloji, Çocuk yoğun bakım
Eğitim ve Uzmanlık
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD - Uzmanlık
 
Katıldığı Kurslar
Çocuk Yoğun Bakım ve Mekanik Ventilasyon Kursu