Doç. Dr.Muzaffer Sağlam

  • İlgi Alanları
  • Girişimsel radyoloji
  • Nöroradyoloji
  • Abdominal radyoloji
  • Kardiyovasküler radyoloji
  • Ultrasonografi
  • Doppler ultrasonografi
  • Toraks radyolojisi

Eğitim ve Uzmanlık
1998 - 2004 - GATA Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi
2007 - 2012 - GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Uzmanlık Eğitimi
2016 - Doçent Dr.

Deneyim
2013 - 2014 - Cerrahpaşa Tıp Fak., Girişimsel Nöroradyoloji Fellow
2014 - 2016 - GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji
2016 - 2017 - Şırnak Devlet Hastanesi, Radyoloji
2017 - 2017 - Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Radyoloji
2017 - 2019 - Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Girişimsel Radyoloji
2020 - 2021 - Muğla Yücelen Hastanesi, Radyoloji

Mesleki Üyelikler
Türk Radyoloji Derneği(TRD)
Avrupa Radyoloji Derneği(ESR)
Türk Girişimsel Radyoloji Derneği(TGRD)
Türk Nöroonkoloji Derneği(TNOD)

Kurs ve Sertifikalar
Türk Radyoloji Derneği Yeterlilik Belgesi-2014
Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Yeterlilik Belgesi-2016
Istanbul International Neuroradiology Course, 2010, Istanbul, TURKEY
CIRSE 2010, Valencia, SPAIN 
CIRSE 2012, Lisbon, PORTUGAL
Head to Toe Imaging Conference, 2012, NewYork, USA
WLNC 2013, Istanbul, TURKEY
Korean Congress of Radiology, 2013, Seul, South Korea
Carotid Artery Stenting Simulator Training Center, 2013, Dubai, UAE
ESR 2015, Vienna, Austria
Asian Congress of Abdominal Radiology, 2015, Hamamatsu, JAPAN
WLNC 2016, Istanbul, TURKEY
International Symposium on Olfaction and Taste 2016, Yokohama, JAPAN
Venöz Girişimler Sempozyumu 2008, Adana
Noninvaziv Kardiovasküler Görüntüleme: CT ve MR Anjiografi 2009, Ankara
Koroner Arter ve Kalp Görüntüleme Kursu 2009, İstanbul
Torasik Radyoloji Sempozyumu 2009, İstanbul
Genitoüriner Sistem Ultrasonografi Kursu 2009, İstanbul
30. Ulusal Radyoloji Kongresi 2009, Antalya
Girişimsel Radyoloji Sempozyumu 2010, Nevşehir
Endovenöz Lazer Ablasyon Sempozyumu 2010, Adana
Girişimşel Radyoloji Sempozyumu 2012, İzmir
Görüntüleme Güvenliği Sempozyumu 2012, İstanbul
Türk Nöroradyoloji Diploma Kursu 2-3-4, 2014, İstanbul
36. Ulusal Radyoloji Kongresi 2015, Antalya
25. Türk Nöroradyoloji Derneği Yıllık Toplantısı 2016, İstanbul

Ödüller
Young Investigator Award, ACAR, 2015, Japonya

Uluslararası SCI/SCIE dergilerde 65 adet makale ve olgu sunumu, 

Ulusal dergilerde 9 adet makale ve olgu sunumu, 

Uluslararası kongrelerde 30 adet bildiri, 

Ulusal kongrelerde 22 adet makale ve olgu sunumu.