Doç. Dr.Müzeyyen Çiyiltepe

  • İlgi Alanları
  • Yutma bozuklukları
  • Motor konuşma bozuklukları
  • Ayrımsal tanı
  • Ses analiz yöntemleri

Eğitim ve Uzmanlık
1985 – Columbia University, Yüksek Lisans
1988 – University of Kansas, Yüksek Lisans
1999 – University of Kansas, Doktora
2017 – 2019 Doçent - Anadolu Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil Ve Konuşma Terapisi Bölümü/Dil Ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı (9.03.2017 Tarihinde Doçent Unvan Ve Yetkisi Verilmiştir.)
2019 - … - Doçent – İstinye Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü/ Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

Deneyim
2019 - … - Doçent – İstinye Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü/ Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Bölüm Başkanlığı
2013 – 2017 - Yardımcı Doçent Anadolu Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil Ve Konuşma Terapisi Bölümü
2013-2017 Eğitim ve Denklik ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ
2013-2017 - Sağlık ve Sosyal Hizmet Kurumu ve Kuruluşları ile Koordinasyon ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ
2001-2010 - UZMAN (TSK Rehabilitasyon Nerkezi'nden Görevlendirme: Motor Konuşma Bozuklukları, Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozuklukları ve Yutma Bozuklukları Dersleri)
1993-1995 - OKUTMAN Southern Connecticut State University/School of Health and Human Services/Communication Disorders (Klinik Uygulama, Hasta Tedavi Yöntemleri)

Kurs ve Sertifikalar
FE Yutma ve Ses Değerlendirmesi, Yutma bozukluklarında ve ses patolojilerinde fiberoptik endeskopik değerlendirme, Medipol Üniversitesi, Sertifika, 14.05.2017 -14.05.2017 (Ulusal)
Ultrason ile değerlendirme, Konuşma ve yutma terapisinde ultrason un yeri, Medipol Universitesi, Sertifika, 09.05.2017 -09.05.2017 (Ulusal)
NMES, Yutma bozukluklarında elektro terapi, Atina-Yunanistan, Sertifika, 01.06.2016 -03.06.2016 (Uluslararası)
Introduction to Forensic Speech Identification, Ses özelliklerinin adli tıpda kullanımı, ayrımsal özellikleri, Ankara, Sertifika, 03.10.2007 -05.10.2007 (Ulusal)

Mesleki Üyelikler
ESSD (Avrupa Yutma Bozuklukları Derneği), Üye , 2015’ten beri
Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği, Üye , 2015’ten beri
Odyoloji, Konuşma ve Ses Uzmanları Derneği, Üye , 2013’ten beri
Yutma Bozuklukları Araştırma Derneği, Üye , 2013’ten beri
ASHA Özel İlgi Grubu: Yutma Bozuklukları, Üye , 1995’ten beri
Amerikan Dil, Konuşma ve İşitme Bozuklukları Derneği, Üye , 1989’dan beri

Ödüller
(En İyi İkinci Poster), Türkiye Odyoloji, Konuşma ve Ses Uzmanları Derneği, 2016

Çiyiltepe M. M., Karaman M., Yılmaz A. (2019, Aralık). Kimyasalların Adli Ses Analizlerindeki Önemi, 1. Uluslararası Adli Bilimler Kongresi, Ankara.

Çiyiltepe M., Yılmaz A., Kıncal İ., Karaman M. (2019, Kasım). Investigating Motion Range of Tongue Base Muscles Across Gender in Healthy Adults Using Ultrasound, 2019 ASHA Conventionda sunulan bildiri, Orlando-FL.

Karaman M., Kıncal İ., Çiyiltepe M. Sarıyer M. N., Arslan B., (2019, Kasım). Comparison of Acoustic Features across Mandarin Accents: North, South and Non-native, 2019 ASHA Conventionda sunulan bildiri, Orlando-FL

 
Akın Şenkal Özgül,Çiyiltepe Müzeyyen (2018). Extensive Stuttering Therapy İn Turkish Children Who Stutter. Hearing, Balance And Communication, Doi: Doı: 10.1080/21695717.2018.1484627

Karaca Nuray,Çiyiltepe Müzeyyen,Karaca Erol,Eren Emrullah, Öztürk Enis Kazım (2018). A Scale Study On Perceptions Of Disabled People About Healthservices. Journal Of Research Method İn Education (Iosr-Jrme), 8(1), 29-37., Doi: 10.9790/7388-0801012937

Çiyiltepe Müzeyyen,Yılmaz Ayşegül,HAZIR MELİKE,COŞKUN ZAFER ÜNSAL (2018). Ultrasonic Assessment Of Swallowing Fuctions İn Patients With Degenerative Disorders. ASHA Convention (2018)

Çiyiltepe M., Şahnalı V., Karaman M. (2018, Mayıs). The Evaluation of the Effects of dysphagia on Quality of Life for Patients with Mechanical Based Swallowing Pathologies, 12th Congress of European Laryngological Society’de sunulan poster bildiri, Londra.

Karaca Erol,Çiyiltepe Müzeyyen,Karaca Nuray (2018). Relatives Of Palliative Care Patients’ Perceptions Of Care Received. International Conference On Healthcare, Applied Science And Engineering

Çiyiltepe Müzeyyen,Akın Şenkal Özgül (2017). The Ageing Voice And Voice Therapy İn Geriatrics. Aging Clinical And Experimental Research, 29(3), 403-410., Doi: 10.1007/S40520-016- 0597-3

 
Balıkçı Özge Sultan,Çiyiltepe Müzeyyen (2017). Feeding Problems Of Children With Autism. People: International Journal Of Social Sciences, 3(1), 870-880.