Uzm. Dkt.Müzeyyen Karaman

  • İlgi Alanları
  • Ses bozuklukları
  • Motor konuşma bozuklukları
  • Konuşma bozuklukları
  • Gelişimsel konuşma bozuklukları
  • Gelişimsel konuşma bozuklukları
  • Akustik analiz

Eğitim ve Uzmanlık
2019 – Anadolu Üniversitesi- Dil ve Konuşma Terapisi (Lisans)
Devam Ediyor – İstinye Üniversitesi- Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksek Lisans)

Deneyim
2019 – …. – İstinye Üniversitesi SBF Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Araştırma Görevlisi
2019 – 2019 – Yükselen Madalyon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi – Dil ve Konuşma Terapisti
2018 – 2019 – Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLKOM) – Stajyer Dil ve Konuşma Terapisti
2018 – 2018 – İlk Esen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ) – Stajyer Dil ve Konuşma Terapisti

Kurs ve Sertifikalar
'Yutmanın Elektrofizyolojik Değerlendirmesi ve Hastalarda Uygulanması' Workshop, 2019.
10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi kapsamında, Treatment of Pediatric Motor Speech Disorders : Childhood Apraxia of Speech, Workshop, 2019
Okul Öncesi Dönemde Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapisi kursu, 2019
Modified Barium Swallow Impairment Profile (Modifiye Baryumlu Yutma Çalışması Eğitimi), 2019.
Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM), 2018
Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği -2- Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV), 2018
IVO – ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti, 2018
Ebeveyn / Yetişkin Davranışını Değerlendirme Ölçeği – Türkçe Versiyonu (EDDÖ-TV) & Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği – Türkçe Versiyonu (ÇDDÖ-TV), 2018
DoktorVox Ses Terapisi Kursu – 10. Ulusal Larengoloji Kongresi, 2018
Videolaringostroboskopi Kursu – 10. Ulusal Larengoloji Kongresi, 2018

Ödüller
1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi,Eskişehir,2019, (En İyi Sözlü Bildiri Üçüncüsü) Karaman M., Çiyiltepe M., Maviş İ. “Dizartrinin Klinik Değerlendirilmesi: Frenchay Dizartri Ölçeğinin Türkçe Adaptasyonu – Pilot Çalışma”

Çiyiltepe M. M., Karaman M., Yılmaz A. (2019, Aralık). Kimyasalların Adli Ses Analizlerindeki Önemi, 1. Uluslararası Adli Bilimler Kongresi, Ankara.

Çiyiltepe M., Yılmaz A., Kıncal İ., Karaman M. (2019, Kasım). Investigating Motion Range of Tongue Base Muscles Across Gender in Healthy Adults Using Ultrasound, 2019 ASHA Conventionda sunulan bildiri, Orlando-FL.

Karaman M., Kıncal İ., Çiyiltepe M. Sarıyer M. N., Arslan B., (2019, Kasım). Comparison of Acoustic Features across Mandarin Accents: North, South and Non-native, 2019 ASHA Conventionda sunulan bildiri, Orlando-FL.

Kıncal İ., Karaman M., Çiyiltepe M. (2019, Eylül) Kimsayal Maddelere Mesleki Nedenlerle Uzun Süre Maruz Kalmanın Ses Kalitesi Üzerine Etkisi, Voiceistanbul: International Conferance on Voice an All Aspects, İstanbul.

Karaman M. Çiyiltepe, M. Melekoğlu M.A. (2019, Mayıs). Akıcı Konuşma Bozukluklarında Okuma Hata Profilleri: Pilot Çalışma, 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde sunulan poster bildiri, İstanbul.

Karaman M., Çiyiltepe, M., Maviş İ. (2019, Mart).: Dizartrinin Klinik Değerlendirilmesi: Frenchay Dizartri Ölçeğinin Türkçe Adaptasyonu – Pilot Çalışma, 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresinde sunulan bildiri, Eskişehir.

Çiyiltepe M., Şahnalı V., Karaman M. (2018, Mayıs). The Evaluation of the Effects of dysphagia on Quality of Life for Patients with Mechanical Based Swallowing Pathologies, 12th Congress of European Laryngological Society’de sunulan poster bildiri, Londra.

Çiyiltepe M., Karaman M., Budak A. M. (2018, Nisan). Riskli Bebeklerde Disfaji Sorunları: Yutma Terapisi Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 1.Ulusal Riskli Bebek Kongresi, Ankara

Çiyiltepe M., ve Karaman M. (2018, Şubat). Myofasiyel Terapinin SP’li Hastalarda Oral Fonksiyonel Gelişimine ve Yasam Kalitesine Etkisi. 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul.