Op. Dr.Nail Akdağcık

Eğitim ve Uzmanlık

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi