Doç. Dr.Nail Erbek

  • İlgi Alanları
  • İnek sütü alerjisi
  • Soğuk algınlığı
  • İshal
  • Yumuşak doku hastalıkları
  • Solunum sistemi hastalıkları
  • Menenjitler
  • Hematolojik hastalıklar
  • Çocuklarda akciğer hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
1963 - 1969 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
2020 - 2021 Awicenna Hastanesi
2019 - 2020 Toprak Hastanesi
2004 - 2019 Toprak Hastanesi - İstanbul Remedy Hospital, Özkan  Hastanesi, Pendik     
2000 - 2004 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
AKU Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı                               
AKU Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği
AKU Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Başhekim Yardımcılığı
Sağlık  Birimleri Enstitüsü Müdürlügü
AKU Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Üyesi
AKUTıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı
1985 - 2000 Adanada Muayene Hekimliği
1990 - 2000 Adana Dıomed Tanı Merkezi Kurucu Ortak
1985 - 1987 Adana Ortadoğu Sağlık Hastanesi Kurucu Ortak ve Bashekım
1985 Adana SSK Hastanesi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetım Kurulunda Görev
1984 – 1985 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçent
1979 - 1982 İngiltere Royal Hospital  Of Sıck Children, Glasgow Kemik İliği Nakli Konusunda Çalışmlar
1976 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojı  Bölümü Baş Asistan
1976 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı
1972 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı İhtisas
1971 - Erzurum Veli Efendi Sağlık Ocağı 
1970 - Karlıova Sağlık Merkez
1969- Bingol il Merkez Sağlık Ocağı

Mesleki Üyelikler
Milli Pediatri Derneği
Hematoloji Derneği

Doçentlik Tezi: Çocukluk çağı akut Lenfoblastik Losemilerinde ve solid tumörlerinde plasma Beta- Tromboglobulin düzeyleri ADANA-1981

Assoc. Prof. Dr.Metin KÜMİ, MD. Nail Erbek , MD. Yurdanur Kılınç , MD. Intrauterine Transfusion syndrome in dizygotic dıchorıonic twin Ç.Ü. Tıp Fak. Der/ Cilt:2 /Nisan 1977

Assoc. Prof. Dr Metin KÜMİ MD. Nail ERBEK , MD. Kernıcterus due to vıtamın K.During early neonatal period Ç.Ü Tıp Fak.Der./ Cilt:2/ TEMMUZ -1977

N.ERBEK G.T YUREGİR, D. DONMA , N.SIĞINDERE, S.HATİPOĞLU Çukurova’da Kimsesiz Çocuklar Yurdu’nda demir eksikliği anemisi. TÜRK- KIBRIS Hematoloji Sempozyumu Girne/ Kıbrıs 1973

Prof. Dr Metin KÜMİ Dr. Nail Erbek Dr. Yurdanur KILINÇ, Dr. Seval Güneser , Dr.Ömer Gezerel orak hücre anemili çocuklarda krizde ve kriz dışında serum çinko ve bakır düzeyleri. Ç.Ü Tıp Fak Der./ Cilt:1-2-3-4 1980

Dr. Nail Erbek Yeni doğan periodunda Cytomegalovirus enfeksiyonu rastlantısı. Ç.Ü Tıp Fak.Der./ Cilt: 1-2-3-5 1980

Doç.Dr Seval Güneser , Dr. Nail Erbek Çocukluk çağı respıratuvar allerjide serum immun globulin düzeyleri Ç.Ü Tıp Fak. Der./ Sayı:1-2-3-5 1981

Dr. Esmeray Acartürk , Prof.Dr. Ahmet Bırand, Dr. Saime Paydas , Dr. Yurdanur Kılınç Dr.Nail Erbek Çukurova Bölgesindeki orak hücre anemili çocukların elektro-kardiograf bulgularının değerlendirilmesi Ç.Ü. Tıp Fak.Der./ Sayı:1 1982

Dr. S. Güneser , Dr. Esmeray Acartürk , Dr. Refik Burgut , Dr.Güneş Yüreğir ,Ar.Gör. M.Akif Çürük, Dr. Nail Erbek Çukurova Bölgesinde çocuk ve gençlerde atero skleroz risk faktörlerinin araştırılması. II. Serum Lipitleri Ç.Ü. Tıp Fak. Der. / Cilt:18 1993

Dr. Seval Güneser, Dr. Esmeray Acartürk, Dr. Refik Burgut, Prof.Dr. Güneş Yüreğir , Dr. M.Akif Çürük , Dr. Nail Erbek Çukurova Bölgesinde çocuk ve gençlerde ater oskleroz risk faktörlerinin araştırılması. Kan basıncı , obesite. Ç.Ü Tıp Fak.Der./ Cilt:18 1993

E. Acartürk S.Güneşer G.T Yüreğir , A.Çürük , Nail Erbek ” Carrolation of blood pressure and obesıty ın chıldren” XII. World Congress of Cardıology and XVI. Congress of European Society of Cardıology, Europan Heart Journal, 1994

Mustafa Tunga , Tolga Altuğ Şen , Nail Erbek Ailevi Akdeniz Ateşi: Beş vakanın takdimi. Kocateğe Tıp Dergisi (2001): 2, 100-107

Erbek N. , Altuğ Şen T, Evli kadınların Aile planlaması hakkında bilgi düzeyi Kocatepe Tıp Dergisi( Kabul Edildi)

Tolga Altuğ Şen , Mustafa Tunga , Nail Erbek , İsmet Doğan , Erol Kınık Erkek çocuklarda kemil yaşı ile vücut -kitle indeksi ilişkisi. Kocatepe Tıp Dergisi (2002):3,37/41

Çiğdem Gökçe , Serap Demir , Tülay Köken , Gülnihal Tufan , Tolga Altuğ Şen , Ender Ellidokuz , Afşin Kundak , Nail Erbek Türk çocuklarında anlık serum örneklerine dayalı kreatinin klirensi hesap yöntemlerinin karşılaştırılması. IV.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 22-26 MAYIS 2002- KEMER/ ANTALYA