Prof. Dr. Namık Özmen

  • Uzmanlık Alanları: Girişimsel Kardiyoloji, Koroner Arter Hastalığı, Periferik arter hastalıkları, Karotis arter hastalıkları, Kalp ritm bozuklukları, Kalp pili, Kalp kapak hastalıkları, Kalp yetersizliği, Pulmoner hipertansiyon

Eğitim ve Uzmanlık

GATA As Tıp Fakültesi (1987-1993)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Uzmanlık (1996-2000)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Yardımcı doçent (2003)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Doçent (2007)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Profesör (2014)