Uzm. Dr.Nargız Majıdova

  • İlgi Alanları
  • Hipertansiyon
  • Kolesterol
  • Diyabet
  • Kansızlık
  • İştahsızlık
  • Mide hastalıkları
  • Bağırsak hastalıkları
  • Karaciğer hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 - 2015
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2016 ocak -2016 Temmuz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2016 - 2020 Ocak

Deneyim
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kütahya
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun

Mesleki Üyelikler
Türk İç hastalıkları Uzmanlık derneği

1-Akciğer kanserinde nadir görülen yaygın cilt metastazı Tuberk Toraks 2018;66(3):249-252
2-Sunitinib tedavisi alan metastatik böbrek hücreli karsinom hastalarımızın klinik olarak değerlendirilmesi 2018; 4(4): 5-11
3-Bilateral testicular metastasis of prostate adenocarcinoma: A case report - Journal of Experimental and Clinical Medicine 2019; 36(2): 63-65

SÖZEL BİLDİRİ:

1-Akciğer kanserinde nadir görülen yaygın cilt metastazı- 13. Klinik Onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumu 4-6 Mayıs 2018, İzmir (sözel bildiri)
2-Sunitinib tedavisi alan metastatik böbrek hücreli karsinom hastalarımızın klinik olarak değerlendirilmesi- 2.Ulusal Ürogenital Kanserler Kongresi 11-14 Ekim 2018, Antalya (sözel bildiri)
3-Bilateral testicular metastasis of prostate adenocarcinoma: A case report – 6th Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum and 3rd İnternational Congress on Oncological Sciences 28 November-1 December 2019, Antalya (sözel bildiri)
4-Sistemik Lupus Eritematozus akciğer tutulumu: Olgu nedeni ile-2.Eskişehir Romatoloji Günleri: Nadir hastalıklar Zor olgularla 3-5 Mayıs 2019, Eskişehir (poster bildirisi)
UZMANLIK TEZİ: Renal hücreli karsinom hastalarının klinik ve tedavi özelliklerinin  değerlendirilmesi