sat─▒r aras─▒

­čĹęÔÇŹÔÜĽ´ŞĆ Nas─▒r Ameliyat─▒ Nedir? Nas─▒r Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024

Aya─č─▒n sürekli bask─▒ ve tahri┼če maruz kalan k─▒s─▒mlar─▒nda koruma amac─▒yla deri kal─▒nla┼čmalar─▒ meydana gelir. Nas─▒rlar ayak ve elde ortaya ç─▒kabilir. Bask─▒ya maruz kalan bölgeyi genel olarak kaplayan yüzeysel ve derinin daha derinlerine ilerleyen farkl─▒ türleri mevcuttur.

Genel olarak nas─▒rlar olu┼čumunun ilk a┼čamalar─▒nda önemli bir sorun olu┼čturmaz ve a─čr─▒s─▒zd─▒r. ─░lerleyen süreçte gündelik hayat─▒ etkileyebilecek a─čr─▒ ve ac─▒lara neden olabilir. Bu a┼čamada tedavi amac─▒yla enfeksiyonlu nas─▒rlarda antibiyotik tedavisi ve yara bak─▒m─▒ uygulan─▒r. Enfeksiyonsuz nas─▒rlarda ponza ta┼č─▒, nas─▒r band─▒ gibi uygulamalar yap─▒labilir. Baz─▒ hastalarda bu tarz uygulamalar yeterli olmaz ve cerrahi müdahale ile nas─▒r ameliyat─▒ gereklidir.

Nas─▒r ameliyat─▒ nedir sorusu ak─▒llara gelebilir. Nas─▒r ameliyat─▒, nas─▒r─▒n lokal anestezi alt─▒nda kesici bir alet yard─▒m─▒yla kökünden temizlenmesi i┼člemidir.

Çocuklarda Nas─▒r Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklarda yanl─▒┼č ayakkab─▒ seçimi, içe basma, düz tabanl─▒k, çoraps─▒z ayakkab─▒ kullan─▒m─▒ gibi sebeplerle nas─▒r olu┼čumu görülebilir. Bebek ve çocuklarda olu┼čan nas─▒rlar yeti┼čkinlere oranla daha çok ihmal edilir. Fark edilmeyen nas─▒rlar yürüme bozukluklar─▒na neden olabilir.

Erken a┼čamada çocu─čun muayene edilerek tedavi edilmesi gerekir. Krem, bant gibi tedavilerle iyile┼čtirilemeyen nas─▒rlar için doktor önerisiyle ameliyat uygulanabilir. Normalde sadece lokal anestezi uygulanarak yap─▒lan nas─▒r ameliyat─▒ çocuklar─▒n sabit durmas─▒ için farkl─▒ önlemler al─▒narak gerçekle┼čtirilebilir.

Anestezi sonras─▒ ne┼čter yard─▒m─▒yla kök k─▒sm─▒yla birlikte ayaktan temizlenir. Sonras─▒nda bu bölge diki┼č ile kapat─▒l─▒r. Çocuklar kendi bak─▒m─▒n─▒ yapamayaca─č─▒ için aile yar bölgesinin temizli─čine dikkat etmelidir. ─░yile┼čme sürecinde nas─▒r─▒n bulundu─ču bölgeye göre okula devam sorunu ya┼čanabilir. Ameliyat için seçilen zaman bu durum dikkate al─▒narak tercih edilebilir.

Kad─▒nlarda Nas─▒r Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda Nas─▒r Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda özellikle s─▒k topuklu ayakkab─▒ kullan─▒m─▒yla ayaklar─▒n ön k─▒sm─▒nda artan bask─▒ nedeniyle yumu┼čak nas─▒r olarak isimlendirilen a─čr─▒l─▒ ve ak─▒nt─▒l─▒ nas─▒rlar ortaya ç─▒kabilir. Bu nas─▒rlar bazen do─ču┼čtan gelen ┼čekil bozukluklar─▒ nedeniyle de olu┼čabilir. Keman, gitar gibi müzik aletleri kullanan ki┼čilerde elin çe┼čitli bölümlerinde nas─▒rla┼čma meydana gelebilir.

Nas─▒r baz─▒ durumlarda rahats─▒z edici olmasa da kimi zaman yürümeyi engelleyebilir. Sürekli el i┼či yap─▒lmas─▒ gibi bir noktaya bask─▒ yap─▒lan aktiviteler nas─▒r olu┼čumuna zemin haz─▒rlar. Nas─▒r band─▒ gibi uygulamalarla tedavi edilmek istendi─činde kökü tümüyle temizlenemeyebilir. Bu sebeple tekrarlama ihtimali vard─▒r. Tekrarlayan nas─▒rlar─▒n cerrahi müdahale uygulanarak al─▒nmas─▒ tercih edilebilir.

Erkeklerde Nas─▒r Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde uzun süreli ayakta çal─▒┼čma, yanl─▒┼č ayakkab─▒ tercihi sonucu kal─▒nla┼čan ayak derisi, ölü derilerin toplanmas─▒ sonucu nas─▒rlar ortaya ç─▒kabilir. ─░n┼čaat i┼čçileri, marangozlar gibi ayn─▒ i┼či sürekli bir alet yard─▒m─▒yla yapan ki┼čilerde ayn─▒ bölgeye devaml─▒ bask─▒ yap─▒lmas─▒ nedeniyle nas─▒rlar ortaya ç─▒kabilir.

Nas─▒r üzerine uygulanan bask─▒ artt─▒kça a─čr─▒ da artar. Nas─▒r─▒n sebep oldu─ču a─čr─▒ ve ac─▒ dayan─▒lmaz oldu─čunda, törpüleme ve ilaç uygulamalar─▒ yeterli gelmedi─činde ameliyat seçene─či de─čerlendirilebilir. Ameliyat olmadan önce ayaklar─▒n bas─▒┼č─▒nda, kemiklerin yap─▒s─▒nda bir sorun olup olmad─▒─č─▒ kontrol edilmelidir. Bunun anla┼č─▒labilmesi için röntgen, tomografi gibi görüntüleme tekniklerinden faydalan─▒labilir. Ameliyat sonras─▒nda da tekrarlaman─▒n önüne geçmek için çe┼čitli önlemler al─▒nmal─▒d─▒r.

Ya┼čl─▒larda Nas─▒r Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼čl─▒ hastalarda kemik hasarlar─▒ndan dolay─▒ ya┼čanan ┼čekilsel bozulmalar, iskelet ve kas sisteminde olu┼čan deformasyonlar sonucu yürüyü┼čün bozulmas─▒yla nas─▒r olu┼čmas─▒ görülebilir. Yo─čun bak─▒m hastalar─▒nda yat─▒┼č pozisyonunun yanl─▒┼č olmas─▒ ve pozisyonun s─▒k de─či┼čtirilmemesi gibi sebeplerle vücudun çe┼čitli bölümlerinde nas─▒r olu┼čabilir.

Nas─▒r tedavisinde ameliyat seçene─či di─čer uygulamalara oranla daha h─▒zl─▒ ve etkili bir yöntem oldu─čundan tercih edilebilir. Ya┼čl─▒ hastalarda diyabet gibi yara iyile┼čmesini geciktiren bir hastal─▒k varl─▒─č─▒nda uzman bir doktor ile durum de─čerlendirilerek ameliyata karar verilebilir. Ameliyat sonras─▒nda rahat ve ortopedik ayakkab─▒ kullan─▒m─▒ gibi önlemler al─▒nmal─▒d─▒r. Kemik yap─▒s─▒nda ve yürüyü┼čte nas─▒r olu┼čumuna neden olan sebeplerin düzeltilmesi tercih edilebilir.

Nas─▒r Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Nas─▒r Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Ameliyat öncesinde nas─▒r─▒n kayna─č─▒n─▒n ne oldu─čuna dair genel bir muayene yap─▒l─▒r. Nas─▒r─▒n bulundu─ču bölgeye lokal anestezik uygulanarak uyu┼čmas─▒ beklenir. Uyu┼čma sa─čland─▒ktan sonra ne┼čter yard─▒m─▒yla nas─▒r nidüs ad─▒ verilen kökleriyle birlikte al─▒n─▒r. Ayak taban─▒nda yap─▒lan bir uygulama ise yap─▒s─▒ nedeniyle mümkün oldu─čunca küçük bir kesi ile i┼člem tamamlan─▒r. Nas─▒r ç─▒kar─▒ld─▒ktan sonra diki┼č at─▒larak ameliyat tamamlan─▒r.

Bu i┼člem kesinlikle steril bir ortamda ve doktor gözetiminde yap─▒lmal─▒d─▒r. Ki┼činin nas─▒r─▒n büyüklü─čü ne olursa olsun nas─▒r─▒ kendi müdahalesiyle ç─▒karmaya çal─▒┼čmas─▒ do─čru de─čildir. Sinir hasar─▒, enfeksiyon gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Nas─▒r Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Nas─▒r ameliyat─▒ olmak isteyen hastalar─▒n akl─▒na nas─▒r ameliyat─▒ riskleri nedir sorusu gelebilir. Nas─▒r ameliyat─▒ genellikle risksiz bir ameliyat türüdür. Tüm cerrahi i┼člemlerde bulunan enfeksiyon ve kanama ihtimali göz önünde bulundurulmal─▒d─▒r. Nas─▒r─▒n bulundu─ču bölgeye ba─čl─▒ olarak kemik ve doku hasar─▒, anormal kanama, sinirlerde zedelenme sorunlar─▒ ya┼čanabilir. Hastan─▒n yara iyile┼čmesini yava┼člatacak ek hastal─▒klar─▒ bulunmas─▒ halinde yaran─▒n kapanmas─▒ uzun sürerek enfeksiyon geli┼čebilir.

Nas─▒r Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Nas─▒r ameliyat─▒ sonras─▒ istirahat etmeye ve yara temizli─čine dikkat etmek önceliklidir. ─░┼člemin ayak taban─▒nda olmas─▒ durumunda derinin gergin olmas─▒ nedeniyle diki┼člerin gerilmesi ve yaran─▒n aç─▒lmas─▒ riski mevcuttur. Bu sebeple ameliyat olan aya─č─▒n üzerine basmamaya dikkat edilmesi gereklidir. Nas─▒r ameliyat─▒ sonras─▒ i┼člem yap─▒lan bölgenin temiz tutulmas─▒na, doktorunuzun reçete etti─či ilaçlar─▒n do─čru ┼čekilde uygulanmas─▒na dikkat edilmelidir.

Bunun yan─▒ s─▒ra genel sa─čl─▒k durumuna dikkat edilmeli ve olabildi─čince dinlenme sa─članmal─▒d─▒r. ─░yile┼čme sürecinin ard─▒ndan nas─▒r sorununun tekrarlamamas─▒ için ortopedik, alçak tabanl─▒ ve rahat ayakkab─▒lar─▒n tercih edilmesi uygun olacakt─▒r.

Nas─▒r Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Nas─▒r Ameliyat─▒ Ka├ž G├╝nde ─░yile┼čir?

Nas─▒r ameliyat─▒ ayak parmaklar─▒ aras─▒ gibi daha ince bir deri bulunan bölgelerde gerçekle┼čti─činde iyile┼čme süresi 2-4 hafta gibi bir süre alabilir. Ayak taban─▒nda gerçekle┼čen ameliyatlar genellikle en uzun sürede iyile┼čen nas─▒r ameliyatlar─▒d─▒r, 4-6 hafta kadar sürede iyile┼čebilir. Baz─▒ durumlarda iyile┼čme 3 ay kadar sürebilir.

Ayak alt─▒nda gerçekle┼čen nas─▒r operasyonlar─▒nda iyile┼čmenin h─▒zlanmas─▒ için baz─▒ önlemler al─▒nmas─▒ gerekebilir. Ameliyat─▒n yap─▒ld─▒─č─▒ bölge ve i┼člemin büyüklü─čüne göre iyile┼čme süresi de─či┼čiklik gösterebilir. Tam sonucu ö─črenmek için doktorunuza dan─▒┼čman─▒z uygun olacakt─▒r.

S─▒k Sorulan Sorular

Nas─▒r ameliyat─▒ olacak hastalar─▒n akl─▒n─▒ nas─▒r ameliyat─▒ zor mu, nas─▒r ameliyat─▒ kaç saat sürer, nas─▒r ameliyat─▒ riskleri neler gibi sorular kar─▒┼čt─▒rabilir.

Nas─▒r Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

Hastalar s─▒kl─▒kla nas─▒r ameliyat─▒ zor mu, kaç saat sürer diye dü┼čünebilir. Nas─▒r ameliyat─▒n─▒n süresi doktorun h─▒z─▒na, nas─▒r─▒n büyüklü─čüne ve köklerin ula┼čt─▒─č─▒ derinli─če ba─čl─▒ olarak de─či┼čiklik gösterebilir. Nas─▒r ameliyat─▒ yakla┼č─▒k 30 dakika kadar bir zaman alabilir. Ameliyat kemiklere müdahale edilmesini içerirse süre daha uzun olabilir.

Nas─▒r Ameliyat─▒ndan Ne Kadar Zaman Sonra ─░┼čime Dönebilirim?

Ameliyat bölgesinin iyile┼čmesi ki┼čiye, yaran─▒n etkiledi─či bölgeye göre de─či┼čiklik gösterse de genellikle 4-6 haftal─▒k bir süre sonunda diki┼čler al─▒narak veya diki┼č malzemesi eriyerek yaran─▒n kapanmas─▒ tamamlan─▒r. Baz─▒ hastalarda iyile┼čme süreci ameliyat s─▒ras─▒nda kemiklere müdahale gerekmesi, ameliyat sonras─▒ gerekli önlemlerin al─▒nmamas─▒ gibi sebeplerle 3 ay gibi bir sürede iyile┼čebilir. Bu süre sonunda yaran─▒n aç─▒lma riski ortadan kalkt─▒─č─▒ndan ki┼či eski i┼č hayat─▒na dönü┼č yapabilir.

Ameliyat Olduktan Sonra Nas─▒r Tekrar Olu┼čabilir mi?

E─čer ameliyat s─▒ras─▒nda nas─▒r kökü tümüyle temizlenmi┼č olsa dahi yanl─▒┼č ayakkab─▒ kullan─▒m─▒ gibi nas─▒r─▒n olu┼čmas─▒na sebep olan durumlar düzeltilmedi─činde nas─▒r olu┼čumu tekrarlan─▒r. Al─▒nan önlemlerle nas─▒r─▒n tekrarlamas─▒ yava┼člat─▒labilir veya tümüyle ortadan kald─▒r─▒labilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Aziz Kemal Emek
Genel Cerrahi
Medical Park Antalya
4851

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.