Uzm. Dr.Nazım Gözcü

  • İlgi Alanları
  • Anemi
  • Talasemi
  • Lenfoma
  • Kronik lenfosik lösemi
  • Akut lösemiler
  • Multipl myelom
  • Kanama hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı /
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı