Dr. Öğr. ÜyesiNazlı Topbaşı

  • İlgi Alanları
  • Astım
  • Alerji
  • Akciğer hastalıkları
  • Koah
  • Solunum hastalıkları
  • Sigara bırakma
  • Bronkoskopi
  • Vasküler anomaliler
Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Göğüs Hastalıkları - Uzmanlık

Kurs ve Sertifikalar
İleri Toraks Bilgisayarlı Tomografi Kursu Sertifikası - TÜSAD İzmir 2015
Uyku Tıbbında İleri Kayıt Teknikleri Kursu Sertifikası - TÜSAD İzmir 2013
Girişimsel Pulmonoloji Kursu Sertifikası- TTD Antalya 2012
Sigara Bırakma Hizmetleri Eğitimi Sertifikası, T.C. Sağlık Bakanlığı - Ankara 2011
Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları Kursu Sertifikası –TTD Antalya 2011
Solunum Fonksiyon Testleri Değerlendirme Kursu Sertifikası - TTD Antalya 2010
Türk Toraks Derneği IX. Kış Okulu- TTD Antalya 2010
Kardiyopulmoner Ressüsitasyon Sertifikası – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları YBÜ Ankara 2009
Radyolojik Patoloji Kursu Sertifikası - TÜSAD Muğla 2009
Kardiyopulmoner Ressüsitasyon Kursu – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon ABD Ankara 2007
Cerrahi Aciller Kursu Sertifikası – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu, Ankara 2003
Kongre-Sempozyumlar
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve Türk Toraks Derneğinin Düzenlediği Yıllık Ulusal Kongreler
V. Prevantif Onkoloji Sempozyumu- Ankara 2011
VI. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya 2009
XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi - Antalya 2009
Uluslararası Akciğer ve Plevra Maligniteleri Sempozyumu- İstanbul 2007
Akciğer ve Plevra Maligniteleri Sempozyumu - İstanbul 2006
 
 

 

An Usual Spectacle of Hemoptysis in Leukocytoclastic Vasculitis. Sinanoğlu N, Küpeli E. J Bronchology Interv Pulmonol. 2016 Jan;23(1):54-8.
Aydogdu M, Dogan NO, Sinanoğlu N, Oğuzülgen İK, Demircan A, Bildik F, Ekim N. Delay in diagnosis of pulmonary thromboembolism in emergency department: is it still a problem? Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2013 Jul-Aug; 19(4): 402-9.
Wells Score and Pulmonary Embolism Rule Out Criteria in Preventing Over Investigation of Pulmonary Embolism in Emergency Departments. Aydogdu M, Sinanoğlu N, Dogan NÖ, Oğuzülgen İK, Demircan A, Bildik F, Ekim N. Tuberculosis and Thorax, 2014; 62(1): 12-21.
Bir Ağız-Diş Merkezindeki Diş Hekimlerinde Kas-İskelet Sistemi Ağrısı Sorununun Boyutu ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesine Etkisi. Subaşı N, Topbaşı N, Ülker G, Tahtacı T, Aydemir N, Çilingiroğlu. Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2005; 29(3):42-50.
Sözlü Sunum ve Bildiriler
Nazlı Sinanoğlu, Elif Küpeli. Lökositoklastik Vaskülitte Sıradışı Bir Bronkoskopik Görüntü: Hemoptizili bir olgu nedeniyle. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2015, Çeşme.
Nazlı Sinanoğlu, Nisa Özberk. FEV3/FVC ve 1-FEV3/FVC Değerlerinin Klinik Bulgular ile İlişkisi/ The Relationship Between Clinical Findings and FEV3/FVC,1-FEV3/FVC Values. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Ulusal Kongresi. 1-5 Nisan 2015, Antalya.
Nazlı Sinanoğlu, Doç. Dr. Tansu Ulukavak Çiftçi, Prof. Dr. Oğuz Köktürk. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Polisomnografik ve Antropometrik Parametrelerinin PAP Basıncına Etkisi ve Tedavi İle Basıncın Değişimi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Ulusal Kongresi, Sözlü Sunum, 13-17 Nisan 2011, Antalya.