Uzm. Dr.Nazlı Balashova

  • İlgi Alanları
  • Yenidoğan bebek izlemi
  • Sağlıklı çocuk izlemi
  • Aşı takibi
  • Bebeklerde beslenme
  • Çocuklarda beslenme
  • Çocuklarda büyüme değerlendirmesi
  • Çocukluk çağı enfeksiyonları

Büyüme boyut olarak artışı, gelişme ise bedensel ve zihinsel fonksiyonlarda artış anlamına gelse de büyüme ve gelişme süreci birbiriyle yakından ilişkilidir. Bir çocuğun nasıl büyüdüğünü ve çocukluğu boyunca nasıl geliştiğini genetik yapısı, fiziksel, duygusal ve sosyal çevresi belirler.

Hayatın ilk 2 yılındaki sağlığın devamlılığı için düzenli hastane ziyareti muayeneden daha fazla bir anlam taşır. Öykü ve fizik muayenenin önemli olmasıyla beraber davranışlar, gelişim, güvenlik gibi birçok konu konuşulabilir. Büyüme ve gelişme bozuklukları genellikle kronik ve çok ciddi hastalıklarla ilişkili olabilir, veya sadece bir ihmalin parçası olabilir. Çocuk doktorlarının hedeflerinden biri de her çocuğun kendi büyüme ve gelişme potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmaktır. Her çocuğu periyodik olarak normal büyüme-gelişme açısından izlemek ve anormal bulgular yönünden taramak bu hedefe ulaşmada çok önemlidir. Düzenli yapılan takipler büyümenin kabul edilebilir sınırlar içinde olup olmadığını ya da ileri değerlendirmenin gerekli olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Eğitim ve Uzmanlık
2003 - Azerbaycan Tıp Universitesi; Tıp eğitimi
2020 – Mersin Universitesi Tıp fakültesi  Hastanesi – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık

Deneyim
2004-2013 – Azerbaycan; Özel Hastane Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu
2020-2021 Özel Derindere Hastanesi; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Kurs ve Sertifikalar
2018 - Neonatal ( Yenidoğan) Resüsitasyon Programı Uygulaması
2019 - II. Mersin Çocuk Nöroloji Kış Sempozyumu
2019 - Türk Milli Pediatri Kongresi
2021 - 14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi
2021 - GOLD Neonatal Onlıne Conferance

Mesleki Üyelikler
Türk Pediatri Derneği
İstanbul Tabip Odası