Nazofarenks, ağız ve gırtlak (Üst yutak) Kanseri nedir? Belirtiler ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Medikal Onkoloji
1273

Nazofarenks kanseri nedir?

Nazofarenks kanseri ile ilgili bilgilere geçmeden önce "nazofarenks nedir?" ve "geniz nedir, vücudun hangi bölgesini oluşturur?" sorularını yanıtlamakta fayda var. Nazofarenks diğer adı ile geniz, yutağın üst kısmında burnun gerisinde yer alan, yanlarda östaki tüpü ile orta kulağa, aşağıda boğaza ve önde burun boşluğuna açılan bir boşluktur. Kulaklarla yakın ilişkide olan nazofarenks boşluğu solunum sisteminin önemli bir parçasıdır ve içinde tükürük bezleri ve lenfoid dokular bulunur. Sesin oluşumunda önemli bir rol oynayan geniz boşluğu, burun ve kulağın boşaltılmasını da sağlar. Bu dokularda oluşan hücrelerin kontrol edilemeden çoğalmaları nazofarenks kanseri olarak tanımlanır. Nazofarenks kanseri ile adenoid belirtileri birbirine oldukça benzerdir. Peki, adenoid nedir? Geniz boşluğunda üzüm salkımına bezen bir doku olan geniz eti vücuda giren zararlı mikroorganizmaların yok edilmesini sağlar. Adeonoid iltihaplanmasında görülen belirtiler aynı zamanda lenf kanser belirtileri ile benzer özellik gösterir.

Nazofarenks kanseri nedenleri

 • Sağlıksız beslenme alışkanlıkları,
 • Enfiye çekilmesi, kokain kullanımı,
 • Tütsülenmiş yiyecek tüketimi,
 • Nitrozamin gibi kimyasal maddelerle temas,
 • Kronik burun enfeksiyonları.

Nazofarenks kanseri belirtileri

 • Burun kanaması ve burun tıkanıklığı,
 • Kulaklarda uğultu, işitme kaybı,
 • Boyunda şişlik ve konuşma bozukluğu,
 • Görme ve koku almada bozukluklar,
 • Yüzde karıncalanma hissi ve uyuşukluk,
 • Tüketilen sıvıların burundan gelmesi.

CA nedir?

CA kanda oluşan antijenlerin seviyesini ölçmede kullanılan bir test çeşididir. Vücudun bağışıklık sistemini uyaran antijenler, bağışıklık sisteminde oluşan herhangi bir hastalık durumunda yükselme başlar. CA 19 9 antijeninin kanda yüksek seviyelerde olması (37 U/mililitreden yüksek olması), çeşitli hastalıkları ve kanseri düşündürür. Kanser olup olmadığına dair bilgiler vermesine rağmen CA testleri kanser tarama testi olarak kullanılmaz.

Karsinoma nedir?

İnsan vücudunda ki bezsel ve epitel dokularda oluşan tümörlere ya da kanserli hücrelere karsinom adı verilir. Kötü huylu tümör hücrelerinin genel tanımı olan karsinom, genetiği bozulan ya da hasar gören hücrelerin oluşturduğu tümörlerdir.

Ağız kanseri nedir? Belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Ağız kanseri, hem ağız boşluğunu hem de ağzın gerisinde bulunan orofarenks denilen bölgedeki kanser oluşumlarını kapsar. Dişte, diş etinde, dilde, kemikte ve dudaklarda görülebilir. Ağız kanseri nedenleri tam olarak bilinemeyen bir kanser çeşididir. Sağlıksız beslenme, alkol ve sigara tüketimi, aşırı güneş ışığına maruz kalma ve genetik yatkınlık risk faktörü olarak söylenebilir. Ağız kanseri belirti vermeden ilerleyebilir.

Ağız kanseri belirtileri

 • Ağız içinde ağrı ve acı hissi, gırtlak ağrısı,
 • Diş eti ve dilde beyaz ve kırmızı renkte alanlar,
 • Ağızda kanamalar ve iyileşmeyen yaralar,
 • Çiğneme ve yutma güçlüğü,
 • Dil hareketlerinde zorlanma, dilde his kaybı ve uyuşukluk bu belirtiler dil kanseri belirtisi olarak da tanımlanır.
 • Çenede meydana gelen şişlikleri, çene hareketlerinde zorlanma.

Gırtlak (Üst yutak) kanseri nedir?

Gırtlak kanseri hakkında bilgilere geçmeden önce "farenks nedir?" ve "yutağın görevi nedir?" gibi soruların cevaplarının verilmesi gerekir. Farenks diğer adı ile yutak ağız ve burun boşluğunun arka kısmında yer alan bölümdür. Burun boşluğu ve yemek borusu ile çevrelenen bölgede dil kökü, bademcik, küçük dil ve yutak arka duvarı kanserleri yutak kanseri olarak tanımlanır. Konuşmayı ve sesin tok çıkmasını sağlama, yiyeceklerin nefes borusuna kamasını önleme, ağız yoluyla alınan besinleri yemek borusuna gönderme yutak görevleri arasında yer alır. Boğaz bölgesinde yer alan tiroid bezlerinde görülen hastalıklarda bu bölgede problemlere yol açabilir. En sık görülen tiroid hastalıklarından biri olan neoplazm tiroid kanseri ve lenf kanser belirtileri yutak boğaz kanseri ile benzer özellikler gösterebilir. Peki, neoplazm tiroid kanseri ölümcül müdür? Erken teşhis ile kontrol atına alınabilen bu tiroid kanseri doğru tedavi yöntemleri ile iyileştirilebilir.

Gırtlak kanseri belirtileri

 • Boyunda şişlik, kanlı öksürük,
 • Boğaz ağrısı,
 • Kilo kaybı, iştahsızlık,
 • Kulak ağrısı,
 • Hırıltılı soluk alma, soluk almada zorluk.

Bu belirtiler aynı zamanda boğaz kanseri belirtileri arasında yer alır.

Nazofarenks, ağız ve gırtlak (Üst yutak) kanseri tedavi yöntemleri

Kanser belirtileri ile karşılaşıldığında mutlaka baş ve boyun kanseri uzmanı tarafından değerlendirmeler yapılarak kesin teşhis yapılmalıdır. Tüm kanser tiplerinde olduğu gibi bu tip kanserlerde de erken teşhis tedavinin başarısı açısından oldukça önemlidir. Gırtlak ve nazofarenks bölümlerine erişim güç olduğu için mutlaka genel anestezi altında endoskopi yapılmalıdır. Şüpheli bölgelerden alınan dokular biyopsiye gönderilerek hastalığın boyutu anlaşılır. Bu bölgedeki kanserlerin tedavisi kişiye özel yapılır. Tümörün büyüklüğü, nerede olduğu, çeşidi ve diğer organlara yayılıp yayılmadığı değerlendirilerek bir tedavi planı çıkarılır. Erken evrede teşhis edilen tümörler için kemoterapi ve radyo terapi uygulamaları başarılı sonuçlar verir. İlerleyen kanser hastalığında ise cerrahi müdahaleler yapılabilir. Son yıllarda tümörü moleküler düzeyde etkileyen akıllı ilaç tedavileri, proton tedavisi ve fotodinamik gibi modern tedavi yöntemleri de uygulanmaya başlanmıştır.