Op. Dr.Necdet Demir

  • İlgi Alanları
  • Burun estetiği
  • Bademcik cerrahisi
  • Sinüs hastalıkları
  • Ses teli ameliyatı

Eğitim ve Uzmanlık
2003 - 2009 - İstanbul Tıp Fakültesi
2009 - 2014 - Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim
2014 Eylül- 2016 - Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi
2016 Ekim - Şubat 2018 - Özel Güngören Hastanesi 

Mesleki Üyelikler
İstanbul Tabip Odası
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Bilimsel Yayınları:

1- Demir N, Sanli A, Demir G, Erdogan BA, Yilmaz HB, Paksoy M. The evelation of relati-onship between body mass index and nasal geometry using objective and subjective methods. The Journal of Craniofacial Surgery. Volume 26, Number 6, September 2015. DOI: 10.1097/SCS.0000000000001930

2- Akbulut s, Demir MG, Salepci BM, Gungor GA, Demir N, Berk D, Cakan D. Efficacy of Continuous Positive Airway Pressure on Middle Ear Atelectasis: A Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial. Laryngoscope 00: Month 2015. DOI: 10.1002/lary.25735

3- Aydın S,Demir MG, Demir N, Sahin S, Kayİpmaz SS. A Giant Plunging Sublingual Der-moid Cyst Excised by Intraoral Approach. J. Maxillofac. Oral Surg. (Apr–June 2016) 15(2):277–280 DOI 10.1007/s12663-015-0829-7.

Yurtiçi Poster Bildiriler

1- BEDEN KİTLE ENDEKSİ İLE NAZAL GEOMETRİ, FONKSİYON TESTLERİ VE SÜBJEKTİF NAZAL YAKINMALAR ARASINDAKİ İLŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Necdet DEMİR, Arif SANLI, Hüseyin Baki YILMAZ, Mustafa Paksoy 10. Türk Rinoloji Kongresi. 2014

2- MAKSİLLER SİNÜSTE FİBROZ DİSPLAZİ. Sevtap AKBULUT, Muhammed Gazi YIL-DIZ, Mustafa PAKSOY, Necdet DEMİR, Banu ERDOĞAN, Arif ŞANLI. 35.Kbb Ulusal Kongresi. 2013

3-PARANAZAL SİNÜS, ORBİTA VE ANTERİOR KRANİAL FOSSA TUTULUMLU FİB-ROZ DİSPLAZİ OLGU SUNUMU. Sevtap AKBULUT, Muhammed Ali ÇELİK, Mustafa PAKSOY, Necdet DEMİR, Banu ERDOĞAN, Sedat AYDIN. 35.Kbb Ulusal Kongresi. 2013

4. VOKAL KORD BEİGN LEZYONLU HASTALARIN LARENGEAL ELEKTROMİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. İbrahim GÜL, Sevtap AKBULUT, Arif ŞANLI The International Congress of Otorhinolaringology Head and Neck Surgery. 2015