Dr. Öğr. ÜyesiNecla Yüce Haspolat

  • İlgi Alanları
  • Sağlıklı çocuk izlemi
  • Yenidoğan takibi
  • Konuşma bozuklukları
  • Çocukluk çağı obezite

Eğitim ve Uzmanlık
Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk sağlığı ve hastalıkları ABD İhtisas eğitimi
1994 - 2000 - İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Deneyim
Çocuk Allerjı ve Astım Akademisi Deneği
Çocuk Enfeksiyon hastalıkları Derneği
Hayat sağlık ve sosyal hizmetler vakfı
Türk Tabipler Birliği
Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği çocuk evleri

Kurs ve Sertifikalar
Yenidoğan Yoğun Bakım ileri düzey hasta takip sertifikası

Diyabetik Ketoasidozla Başvuran Çocukların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri

Halil Sağlam, Erdal Eren, Esra Deniz Papatya Çakır, Necla Yüce, Nalan Yıldız ,Seher Çakır ,Taner Özgür, Ömer Tarım J Curr Pediatr 2008; 6: 94-98

2- Risk Factors and Clinical Outcomes of Infections Caused by Acinetobacter spp. in Children: Results of a 5 Year Study:

 Solmaz Çelebi ,Mustafa Hacımustafaoğlu, Necla Yüce  , Zuhal Karalı , Yahya Gül  , Deniz Çakır  , Suna Gedikoğlu (J Pediatr Inf 2010; 4: 15-20)

3-Risk Factors for and Clinical Outcomes of Infections Caused by Extended-Spectrum-b-Lactamase-Producing Escherichia coli in Children: Results of a 5 Year Study:

 Solmaz Çelebi, Necla Yüce, Deniz Çakır  , Mustafa Hacımustafaoğlu, Güven Özkaya J Pediatr Inf 2009; 3: 5-10

4-Sağlıklı Çocuklarda idrarda kalsiyum atılımı Osman Dönmez, Necla Yüce, Yeşim Özarda İlçöl, Bülent Ediz, Oğuzhan Durmaz, İftihar Kılıçbay (Türk pediatri arşivi 2009 cilt:4 sayı:4)

5-Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması

The Effects of Different Anesthesiological Methods Used at Elective Caeserian Sections on New Borns

Firdevs Karadoğan , Arzu Yıldırım Ar , F. Nur Akgün Necla Yüce  Emel Şenay Boğaz içi Tıp dergisi cilt.1 sayı:1 2014

6-Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonunda Profilaktik Amaçlı Antibiyotik Kullanımının Çocuklarda Antibiyotik Direnç Gelişimine Etkisi

Mehmet Karacı, Kazım Karagöz, Zühal Örnek, Adem Yaşar, Necla Yüce, Özgür Okumuş, İstanbul, Zonguldak, Yozgat, Türkiye  Haseki Tıp Bülteni (The Medical Bulletin of Haseki)

Poster Bildiriler

1- Topikal Kortikosteroidin Ani Kesilmesine Bağlı Adrenal Yetmezlik Olgusu - POSTER: 16

Erdal ErenHalil SağlamEmel Bülbül Başkan, Necla Yüce, Ömer ,Tarım   (J Curr Pediatr 2008; 6: -)

2-Yeni kuşak antiepileptiklerin klinik yan etkileri

Necla YÜCE, Mehmet OKAN, Özlem Özdemir (Uludağ pediatri Kış kongresi) Güncel pediatri 2010

3-İdrar renginde koyulaşmanın nadir bir nedeni; Alkaptonüri;  A Rare Cause of Dark Urine: Alcaptanuria

Ebru ŞAHİN, Betül İlhan BAYRAM, Necla YÜCE, Özgür OKUMUŞ, Fatih Süheyl EZGİ, Ozan ÖZKAYA    (İKSST Derg 9(1):37-39, 2017 doi:10.5222/.2017.037)