Neonatoloji

Oluşturma Tarihi: 25.04.2017 01:45 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 13:31

Neonatoloji Nedir?

Neonatoloji, gebelik, doğum ve sonrasındaki bir aylık süreçte bebeğin sağlığı ile ilgilenen tıbbi birimdir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalının bir yan dalı olarak yenidoğan bebeklerin ihtiyaçları ile ilgilenir. Neonatolojide doğum sonrası oluşabilecek hastalıkların önlenmesi, oluşan hastalıkların tedavisi ve yoğun bakımı gerçekleştirilir. Bebekler doğduklarında dış dünyaya uyum sağlamakta zorlanabilir, tüm bu 28 günlük süreç yenidoğan olarak adlandırılır. Bebeklerin doğduktan sonra birçok doku ve organ gelişimi hızla devam eder. Bu yüzden gelişim takibi yapılarak oluşabilecek hastalıkların erken tedavisi bebek için hayati önem taşır.

Neonatolojide Tedavi Edilen Hastalıklar Nelerdir?

Yenidoğan bebekler pek çok hastalığa elverişli olduğundan hassas bir bakım gerektirir. Yenidoğanda, kan sorunları, akciğer ve solunum sıkıntıları, beslenme sorunları, süt problemi, gaz problemi, enfeksiyon riski ve ısınma problemleri sık görülen durumlardır. Bu sebeple neonatolojide yoğun bakım gerektiren bir çok problem ve hastalık bulunur. Neonatolojide tedavi edilen hastalıkların bazıları şunlardır:

 • Sarılık: Yenidoğan bebeklerin 3’te 2’sinde görülen bir hastalıktır ve çoğunlukla kendiliğinden geçer. Bazı durumlarda fototerapi veya kan değişimi uygulanması gerekebileceği için takibini yapmak önemlidir.
 • Prematüre apnesi: 37. haftadan küçük doğan bebeklerde solunum sistemi tam olarak gelişmediği için apne görülür. Yoğun bakım ünitelerinde sıkça karşılaşılan apne, solunumun 20 saniye ve üzeri durmasıdır.
 • Prematüre anemisi: Prematüre bebeklerde kırmızı kan hücresi sayısı normalden az olduğu için anemi görülür. Aneminin derecesine göre ilaç veya kan nakli ile tedavi edilir.
 • Doğuştan kalça çıkıklığı: Kalça kemikleri ve civarındaki dokuların olması gerektiği gibi gelişmediğinde ve yerleşmediğinde doğuştan kalça çıkıklığı görülür. Yenidoğan bebeklerde erken teşhis ile pavlik bandajı kullanarak tedavi edilebilir.
 • İnmemiş testis: Normal şartlarda gebeliğin 28. haftasından itibaren testisler yerine inmeye başlar. Testisin çeşitli sebeplerle inmediği durumda ameliyat ile testis indirilebilir.
 • Doğuştan kalp hastalıkları: Konjenital kalp hastalıkları, kalbin odacıkları, kapakçıkları, damarların görülen gelişim problemleridir. Bebeğin hayatı için tehlike oluşturduğundan çoğu cerrahi tedavi gerektirir.
 • Yarık damak: Gebeliğin ilk aylarında dudak ve damağın birleşmediği durumda yarı damak anomalisi oluşur. Yarık dudak doğumsal anomalisinin plastik cerrahi ve ortodontik tedavisi gerçekleştirilebilir.
 • Serebral Palsi: Beyin felci diğer bir adıyla serebral palsi, anne karnında bebeğin beyin gelişiminde oluşan bir hasardır. Hastalığın belirtileri kişiden kişiye farklı seyretmekle birlikte genel olarak hareket bozuklukları, bedensel ve zihinsel engeller görülür.
 • Yenidoğan pnömonisi: Neonatal pnömoni özellikle erken doğan veya vücut ağırlığı düşük bebeklerde görülen bir enfeksiyon sonucu oluşur. Antimikrobiyal tedavi ve özenli bir bakımla iyileşme sağlanır.
 • Yenidoğan tetanozu: Neonatal tetanoz hijyenik olmayan doğumlar sonucu oluştuğundan gelişmiş ülkeler görülme olasılığı oldukça düşüktür. Bebek için hayati bir hastalık olan tetanozun tedavisi en hızlı şekilde gerçekleştirilmelidir.
 • Kan şekeri düşüklüğü: Hipoglisemi denilen kan şekeri düşüklüğü, bebeklerde sık karşılaşılan bir durumdur. Enerji ihtiyaçları fazla olurken bu enerjiyi sağlayacak sistemlerinin henüz yeterince gelişmemesinden kaynaklanır.
 • Yenidoğan nöbeti: Yenidoğan nöbeti, ani solunum problemleri, hipoglisemi, kalp atış hızı değişimi, anormal göz ve ağız hareketleri ve kollarda kasılma şeklinde görülebilir. Nöbetler bebeklerin nörolojik gelişimini olumsuz etkileyeceği için acil olarak tedavi edilir.
 • Ayrık omurga hastalığı: Gebeliğin ilk ayının sonlarında omurgayı oluşturan yapılarda görülen bir gelişim sıkıntısı sonucu ayrık omurga hastalığı oluşur. Ayrık omurga hastalığının tedavisine anne karnında veya doğumdan sonra başlanabilir.
 • Yenidoğan retinopatisi: Gebeliğin son haftaları gözün retinasının önemli derece gelişim gösterir. Bu yüzden erken doğumlarda retinopati gelişmesi sık görülen bir durumdur.

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.


Hekimlerimiz