Op. Dr.Nergiz Kılıç

  • İlgi Alanları
  • Gebelik takibi
  • Normal doğum
  • Sezaryen
  • Ürojinokoloji
  • Menopoz
  • Rekonstrüktif cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık
1992 - 1998 - Hacettepe Üniversitesi  Tıp   Fakültesi  - Tıp  Eğitimi
1999 - 2003 - Okmeydanı  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  Kliniği - Uzmanlık

Deneyim
Sivas   Devlet   Hastanesi  - 2003-2005-(Özel Muayehane)     
Kars   Devlet   Hastanesi-2005-2011-(Özel  Muayehane)
Kafkas  Üniversitesi   Tıp Fakültesi  Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum  Kliniği  Yardımcı   Doçentlik-   2011-2012
Pendik  Devlet   Hastanesi-2012-2017

Mesleki Üyelikler
TÜRK  TABİPLER   BİRLİĞİ
TÜRK  JİNEKOLOJİ   VE  OBSTETRİK  DERNEĞİ(TJOD)

1.High serum HTATIP2/TIP30 level in serous ovarian cancer as prognostic or diagnostic

marker.Kumtepe Y, Halici Z, Sengul O, Kunak CS, Bayir Y, Kilic N, Cadirci E, Pulur A, Bayraktutan Z.

Eur J Med Res. 2013 Jun 24;18:18. doi: 10.1186/2047-783X-18-18.PMID: 23800048

2.Management of benign ovarian cysts by a novel, gasless, single-incision laparoscopic

technique: keyless abdominal rope-lifting surgery (KARS).Ülker K, Hüseyinoğlu Ü, Kılıç N

Surg Endosc. 2013 Jan;27(1):189-98. doi: 10.1007/s00464-012-2419-9. Epub 2012 Jun 26.

PMID: 22733196 Select item 225605403.

3.The effects of dexmedetomidine on mesenteric arterial occlusion-associated gut ischemia

and  reperfusion-induced gut and kidney injury in rabbits.Kiliç K, Hanci V, Selek S, Sözmen M, Kiliç N,

Citil M, Yurtlu DA, Yurtlu BS.J Surg Res. 2012 Nov;178(1):223-32. doi: 10.1016/j.jss.2012.03.073. Epub

2012 Apr 26.PMID: 22560540

4-Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  2013 , Vol 19 , Issue  Full Text PDF    Similar Articles

 A Comparison of the Efficacy of Dimethyl Sulfoxide (DMSO) and Synovial Fluid in the Prevention 

of Peritoneal Adhesions: Experimental Rabbit Model   KILIC K, KILIC N, KILIC E, YAYLA S, ERMUTLU CS,

OZAYDIN I, PEKER K, DAG S

DOI : 10.9775/kvfd.2012.7511