Uzm. Dr.Neşet Gümüşburun

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
Atatürk Üniv. Tıp Fak.  / Erzurum
Atatürk Üniv. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum   / Erzurum

Deneyim
2009-2011: Gaziantep Nizip Verem Savaş Dispanseri: Başhekim
2012-2016: Erzurum Atatürk Üniv. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum: Araştırma görevlisi
2012-2021: Kili Devlet Hastanesi: Uzman Doktor
2021-2021: Bursa Uludağ Üniv. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Onkoloji yandal: Araştırma görevlisi
2021-2023: Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum: Dr.Öğretim Üyesi

Kurslar
Ebelik Yönetmeliği (Ebelikte Görev Kavramı Ve Düzenlenmesi) Ankara - 26.03.2019
Anne Dostu Hastane Programı (Denetleme Üyesi). Ankara - 15.01.2017
Laparoskopik Cerrahi Kursu. Erzurum - 06.03.2016
Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi. Ankara - 19.04.2019
Pcos ve İnfertilitede Güncel Yaklaşım . Şanlıurfa - 07.05.2017
Neonatal Resüsitasyon Kursu, Erzurum - 02.10.2015 (Ulusal)
Postpartum Kanama Tedavisi. Antalya - 20.05.2017
Endometrıozis ve Adenomyozıs Eğitimi. Şanlıurfa - 16.06.2019
Ortadoğu Demir Akademisi. Istanbul - 12.04.2019
Kolposkopi Eğitimi. İzmir - 12.03.2020
Ege Perinatoloji Derneği Uygulamalı Biyoistatistik Kursu. İzmir – 27.02.2022

Mesleki Üyelikler
TTB
​​​​​​​TJOD

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Al R, A, Yapca O, E, Gumusburun N: A Randomized Trial Comparing Triple versus Single Uterine Tourniquet in Open Myomectomy. Gynecol Obstet Invest 2017;82:547-552. doi: 10.1159/000468932 (SCI)

Gumusburun N, Al R, Yapca O E: Triple vs. Single Uterine Tourniquet to Reduce Hemorrhage at Myomectomy: A Randomized Trial . Archives of Gynecology and Obstetrics 2022 : doi.org/10.21203/rs.3.rs-1937209/v1
3-Gumusburun N, Kurt H, Aksoy A, Fadıloglu E: Uterocutaneous Fistula Secondary to an Uncomplicated Repetitive Cesarean Section. Z Geburtshilfe NeonatoL 2022. DOI: 10.1055/a-1924-0246

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 

Yapça ÖE, Gümüşburun N, Al RA, Börekçi B, İngeç M, Kumtepe Y: Pregnancy Outcomes after Tubal Reanastomosis, 10-Year Experience at a Tertiary Center  Journal of Academic Research in Medicine -JAREM ,. 2018;79-82. (TR DİZİN)

Gulucu S, Gumusburun N: The The Role of Inflammatory Markers in the Evaluation of Cerclage Success Chronicles of Precision Medical Researchers 2022: doi.org/10.5281/zenodo.7195862
3-Gulucu S, Gumusburun N: Impact of the Covid 19 pandemic on cervical cancer screening; experiences of a tertiary hospital. Chronicles of Precision Medical Researchers 2022: doi.org/10.5281/zenodo.7195802

4-Gulucu S, Gumusburun N:  Evaluation of Patients Undergoing Colpocleisis: A Single-Center Experience. Journal of Experimental and clinical Medicine. 2022, Cilt 39, Sayı 4, 971 - 974, 29.10.2022
5-Gulucu S, Gumusburun N:  The Role of Inflammatory Markers in the Diagnosis of Extraperitoneal Endometriosis.  Journal of Experimental and clinical Medicine. 2022, Cilt 39, Sayı 4, 1004 - 1007, 29.10.2022

Bildiriler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler

1-  Yapça Ömer Erkan, Gumusburun Neset, Börekçi Bünyamin, İngeç Metin (2017). Management Of Pregnancy Complıcated Wıth Systemıc Lupus Erythematosus And Epılepsy. 25. European Congress Of Obstetrics And Gynaecology - Antaly

2-  Yıldız Gülşah, Yapça Ömer Erkan, Neşet Gümüşburun, Al Ragıp Atakan (2017). Management Of A Pregnant Patıent Who Was Presented Wıth Amaurosıs And Was Dıagnosed Wıth Metastatıc Breast Cancer Türkiye 25. European Congress Of Obstetrics And Gynaecology – Antalya

3-  Yapça Ömer Erkan, Yıldız Gülşah, Neşet Gümüşburun, İngeç Metin, Al Ragıp Atakan (2017). Surgıcal Management Of Recurrent Second Trımester Uterıne Rupture: Case Report Türkiye 25. European Congress Of Obstetrics And Gynaecology – Antalya

4- Yapça Ömer Erkan, Neşet Gümüşburun, Al Ragıp Atakan (2017). Approach To Intrauterıne Wıdespread Fetal Calcıfıcatıons: Case Report Türkiye 25. European Congress Of Obstetrics And Gynaecology – Antalya

5- Gümüşburun Neşet, Yapça Ömer Erkan, Donder Yunus (2017). Swellıng And Cyclıc Paın At Scar Sıte After Cesarean Sectıon: Endometrıosıs Türkiye 25. European Congress Of Obstetrics And Gynaecology – Antalya

6- Gümüşburun Neşet, Yapça Ömer Erkan(2017). Approach To Pregnant Woman Wıth Myasthenıa Gravıs Who Is Lost To Follow-Up Türkiye 25. European Congress Of Obstetrics And Gynaecology – Antalya

7- Gümüşburun Neşet, Yapça Ömer Erkan, İngeç Metin (2017). Acute Pancreatıtıs In Pregnant Woman Türkiye 25. European Congress Of Obstetrics And Gynaecology – Antalya

8- Yapça Ömer Erkan, Gümüşburun  Neşet, Yıldız Gülşah, Al Ragıp Atakan, Börekçi Bünyamin (2017). Pregnancy And Myasthenıa Gravıs Yapça Türkiye 25.European Congress Of Obstetrics And Gynaecology – Antalya

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1- Yapça Ömer Erkan, Karaca İbrahim, Delibaş İlhan Bahri, Gümüşburun Neşet (2016). Sezaryen Skar Gebeliğinin Bilateral Hipogastrik Arter Balon Kateterizasyonu Sonrası Küretaj İle Kanamasız Tedavisi. 14. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü sunum

Yıldız Gülşah, Yapça Ömer Erkan, Gümüşburun Neşet, Al Ragıp Atakan(2017). Two Cases In Whom Prenatal Congenıtal Hıgh Aırway Obstructıon Was Detected: Chaos 4syndrome Türkiye 25. European Congress Of Obstetrics And Gynaecology – Antalya

Kaan Eray Uzun, İlhan Bahri Delibaşı, Neşet Gümüşburun(2022).Constructıon of neovagen with the wharton sheares George method: case serıes and long term result. 9. uluslararası urojınekolojı kongresı - pamukkale

Ulusal bilimsel toplantılarda sözlü sunum(lar)

1- Hüseyin Kurt, Neşet Gümüşburun (2019). Gebelikte Anemi Tedavisinde Ferrikkarboksimaltoza Karşı Gelişen Anaflaksi Reaksiyonu. 1. Gaziantep Kadın Hastalıkları Ve Doğum Günleri, Ovulasyon İndüksiyonu Sempozyumu - Gaziantep

2- Neşet Gümüşburun, Hüseyin Kurt, Ayhan Aksoy (2019) Sezaryen Sonrasında Gelişen Uterokütanöz Fistül Komplikasyonu . 1. Gaziantep Kadın Hastalıkları Ve Doğum Günleri, Ovulasyon İndüksiyonu Sempozyumu – GAZİANTEP

3- Neşet Gümüşburun (2021) Sezaryan Sonrası Vajinal Doğum; Retrospektif 6 Yıllık Deneyim. 4. Karadeniz Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi – Batum

4- Neşet Gümüşburun (2022) Savaş Nedeni İle Bölgemizdeki Etnik Yapı Değişimin, Son 12 Yıllık Doğum Sayısındaki Ve Şeklindeki Değişime Katkısı; Azalan Sezaryen Oranları. 5. Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi – Bolu

5- Sandalcı T, Gumusburun N, Gulucu S, Delibaşı İ B: İntraabdominal mesaneye komşu rahim içi araçın laparoskopik çıkarımı: Olgu sunumu. 5. Karadeniz Obstetri ve Jinekoloji kongresi 2022.

6- Sandalcı T, Gumusburun N, Gulucu N, Delibaşı İ B: Herlyn-Werner-Wunderlich Sendromu ( Hwws ) / Obstruktif Hemivajen, İpsilateral Renal Agenezi Sendromu ( Ohvira ). 5. Karadeniz Obstetri ve Jinekoloji kongresi 2022.
7- Gumusburun N, Gulucu S: UTERİN SEPTUM TESPİT EDİLEN BİR HASTADA SPONTAN GEBELİK VE MİADINDA DOĞUM; BİR OLGU SUNUMU. Citation: Scholars Journal of Medical Case Reports Pregnancy on a Septate Uterus Carried to Term: A Case Report 2022

8- Sandalcı T, Gumusburun N, Delibaşı İ B: ELEKTİF VEYA ACİL ŞARTLARDA UYGULANAN SERKLAJIN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI : RETROSPEKTİF 7 YILLIK DENEYİM. 10. Palandöken Kadın Doğum Kongresi 2022

9- Neşet Gümüşburun, İlhan Bahri Delibaşı(2022) Nadir bir olgu sunumu: Aplazia kutis konjenita tip 4 (Bart Syndrome). 19. Ulusal Jinekoloi ve Obstetrik kongresi