Uzm. Dr.Neslihan Dönmez

  • İlgi Alanları
  • Botoks
  • PRP
  • Mezoterapi
  • Dolgu
  • Lazer tedavileri
  • Altın iğneli radyofrekans
  • Akne
  • Akne izi tedavisi

Eğitim ve Uzmanlık
2000-2006 Çukurova Tıp Fakültesi
2008-2012 Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
2012-2014 Sungurlu Devlet Hastanesi
2014-2016 Gaziantep Özel Hastanesi
2016- 2022 Medical Park Tarsus
2022-2023 Nish Klinik

Mesleki Üyelikler
Türk Dermatoloji Derneği
Kozmetik Dermatoloji Akademisi Derneği
Estetik ve Kozmetik Dermotoloji Derneği

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ozturk P., EB. Kurutas, N. Dokur, F. Atalay, "The activity of adenosine deaminase and oxidative stress biomarkers in scraping samples of acne lesions", J Cosmed Dermatol, 11, 323-328, DOİ:10.1111/jocd.12011 (2012).

A2.Öztürk P., FÖ. Orhan, N. Dokur, A. Özer, "Akneli Hastalarda Mizaç- Karakter Özellikleri", Nöropsikiarti arşivi49, 255-259, DOİ: 10.4274/npa.y6059 (2012)

A3. Ozturk P,. E. Kurutas, A. Ataseven, N. Dokur, Y. Gumusalan, A. Gorur,L. Tamer, S. Inaloz, " BMI and levels of zinc, copper in hair, serum and urine of Turkish male patients with androgenetic alopecia. " J Trace Elem Med Biol 2014 Jul 16;28(3):266-70.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B2. Ozturk, P., E.B. Kurutas, Y. Gumusalan, N. Dokur, F. Atalay, S. Sasmaz, "The Levels Of Adenosıne Deamınase And Oxıdatıve Stress Bıomarkers In Scrapıng Samples Of Acne Lesıon", 30 th congress of The European Academy of Allergy and Clinical Immunology, P1814, İstanbul, Turkey. 2011.

B6. Ozturk, P., K. Ozyurt, T. Karakas, N. Dokur, "A case of multiple cutaneous leismaniasis who responded to treatment with intramuscular Sodıum Stıbogluconate". 3. Wordl psoriasis psoriatic artritisis conferences. P145, Stockholm, Sweden, 2012 

B7. Ozturk, P., K. Ozyurt, N. Dokur, "Together of progressive macular hypomelanosis and port-wine stain nevus in the same patient". 3. Wordl psoriasis psoriatic artritisis conferences. P143, Stockholm, Sweden, 2012 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 

D8. Öztürk, P., N. Dokur, S. Sasmaz, Y. Dogan, S. Bakariş, S. Öztürk. "Kaposinin Variselliform Erüpsiyonu: Olgu Sunumu". KSU Tıp Dergisi, 1, 25-27 (2010).

D10. Öztürk, P., N. Dokur, E. Kurutaş,  E. Doğan, T. Karakaş, M. Kalender, H. Ekerbiçer, "Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezlikli  Hastalarda Tırnak Bulgularının İncelenmesi", Turk J Dermatol, 6, 35-8 (2012).

D14. Öztürk, P., S. Bakariş, T.  Karakaş, N.  Dokur, Y. Akman, "Port-Wine Stain Nevüs Üzerinde Gelişen Bazal Hücreli Karsinoma", Dermatoz, 2, 343-34 (2011).

D16. Öztürk, P., N. Dokur, S. Şaşmaz, Y. Doğan, S. Bakarış, S. Öztürk, "Ekstragenital Liken Skleroatrofikus:Çocuk Olgu Sunumu", KSU Tıp Dergisi, 6, 4-6 (2009).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E20. Öztürk, P.,F.O. Orhan, N. Dokur, A. Ozer, T. Karakaş, "Akneli hastalarda mizaç karakter özellikleri", XX. Prof Dr Lütfü Tat Semposyumu, P33, Ankara, 2011.

E21. Öztürk, P., H. Sayar, S. Ozturk, N. Dokur, "Kaposinin variselliform erüpsiyonu", XX. Prof Dr Lütfü Tat Semposyumu, P193, Ankara, 2011.

E22. Öztürk, P., Y. Akman, S. Bakariş, N. Dokur, S. Ozturk, "Port-wine stain nevus üzerinde gelişen BCC olgusu", XX. Prof Dr Lütfü Tat Semposyumu, P115, Ankara, 2011.

E23. Öztürk, P., E. Dogan, N. Dokur, "Renal replasman tedavisi alan kronik böbrek yetmezlikli hastalarda tırnak bulgularının incelenmesi", XX. Prof Dr Lütfü Tat Semposyumu, P005, Ankara, 2011.

F. Diğer yayınlar :

F1. Dönmez N, P. Öztürk , E. Kurutaş, K. Özyurt, "Behçet hastalığında serum lipokalin 2 düzeyleri " (değerlendirme aşamasında)

KATILINAN KURSLAR VE EĞİTİMLER

A1. Kozmetik dermatoloji temel uygulamalar kursu, cosmelan-dermelan leke tedavisi kursu,  9.Çukurova dermatoloji günleri, 23-27 mayıs 2012, Adana

A2. Uygulamalı dermatokozmetoloji kursu, 21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat sempozyumu, 13-17 kasım 2013, Ankara

A3. Uygulamalı yüz dolgu uygulamaları kursu, dermatoloji ve dermotopatoloji grubu 4. Toplantısı, 22-23 mart 2014, Ankara

A4. 6.A’dan Z’ye dermokozmetik uygulamalar kursu,13-14 Aralık 2014

A5. Deri yaşlanması ve thread kursu, dermatoloji ve dermatopatoloji grubu 7. Toplantısı, 21-22 Şubat 2015

A6. PRP ve mezoterapi kursu, 22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 18 kasım 2015

A7. 24.EADV kongresi ,7-11 aralık 2015,Kopenhag

A8. Dermal dolgu kursu, dermatoloji ve dermatopatoloji grubu 8. toplantısı, 12 -13 aralık 2015

A9. Dermoskopi kursu, dermatoloji ve dermatopatoloji grubu 8. toplantısı, 12-13 aralık 2015

A10. Botox ve dolgu uygulamaları kursu, international dermatology and cosmetology congress ,16-20 mart 2016