Uzm. Dr.Neslihan Dönmez

  • İlgi Alanları
  • Deri hastalıkları
  • Alerji testleri
  • Deri biyopsisi
  • Ben alımı
  • Saç hastalıkları
  • Terleme botoksu
  • Akne
  • Siğil

Eğitim ve Uzmanlık
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi - Dermatoloji - Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
Türk Dermatoloji Derneği
Kozmetik Dermatoloji Akademisi Derneği

Kurs ve Sertifikalar
A1. Kozmetik dermatoloji temel uygulamalar kursu, cosmelan-dermelan leke tedavisi kursu, 9.Çukurova dermatoloji günleri, 23-27 mayıs 2012, Adana
A2. Uygulamalı dermatokozmetoloji kursu, 21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat sempozyumu, 13-17 kasım 2013, Ankara
A3. Uygulamalı yüz dolgu uygulamaları kursu, dermatoloji ve dermotopatoloji grubu 4. Toplantısı, 22-23 mart 2014, Ankara
A4. 6.A'dan Z'ye dermokozmetik uygulamalar kursu,13-14 Aralık 2014
A5. Deri yaşlanması ve thread kursu, dermatoloji ve dermatopatoloji grubu 7. Toplantısı, 21-22 Şubat 2015
A6. PRP ve mezoterapi kursu, 22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 18 kasım 2015
A7. Dermal dolgu kursu, dermatoloji ve dermatopatoloji grubu 8. toplantısı, 12 -13 aralık 2015
A8. Dermoskopi kursu, dermatoloji ve dermatopatoloji grubu 8. toplantısı, 12-13 aralık 2015

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Ozturk P., EB. Kurutas, N. Dokur, F. Atalay, "The activity of adenosine deaminase and oxidative stress biomarkers in scraping samples of acne lesions", J Cosmed Dermatol, 11, 323-328, DOİ:10.1111/jocd.12011 (2012).
A2.Öztürk P., FÖ. Orhan, N. Dokur, A. Özer, "Akneli Hastalarda Mizaç- Karakter Özellikleri", Nöropsikiarti arşivi, 49, 255-259, DOİ: 10.4274/npa.y6059 (2012)
A3. Ozturk P,. E. Kurutas, A. Ataseven, N. Dokur, Y. Gumusalan, A. Gorur,L. Tamer, S. Inaloz, " BMI and levels of zinc, copper in hair, serum and urine of Turkish male patients with androgenetic alopecia. " J Trace Elem Med Biol 2014 Jul 16;28(3):266-70.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
B2. Ozturk, P., E.B. Kurutas, Y. Gumusalan, N. Dokur, F. Atalay, S. Sasmaz, "The Levels Of Adenosıne Deamınase And Oxıdatıve Stress Bıomarkers In Scrapıng Samples Of Acne Lesıon", 30 th congress of The European Academy of Allergy and Clinical Immunology, P1814, İstanbul, Turkey. 2011.
B6. Ozturk, P., K. Ozyurt, T. Karakas, N. Dokur, "A case of multiple cutaneous leismaniasis who responded to treatment with intramuscular Sodıum Stıbogluconate". 3. Wordl psoriasis psoriatic artritisis conferences. P145, Stockholm, Sweden, 2012
B7. Ozturk, P., K. Ozyurt, N. Dokur, "Together of progressive macular hypomelanosis and port-wine stain nevus in the same patient". 3. Wordl psoriasis psoriatic artritisis conferences. P143, Stockholm, Sweden, 2012
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
D8. Öztürk, P., N. Dokur, S. Sasmaz, Y. Dogan, S. Bakariş, S. Öztürk. "Kaposinin Variselliform Erüpsiyonu: Olgu Sunumu". KSU Tıp Dergisi, 1, 25-27 (2010).
D10. Öztürk, P., N. Dokur, E. Kurutaş, E. Doğan, T. Karakaş, M. Kalender, H. Ekerbiçer, "Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Tırnak Bulgularının İncelenmesi", Turk J Dermatol, 6, 35-8 (2012).
D14. Öztürk, P., S. Bakariş, T. Karakaş, N. Dokur, Y. Akman, "Port-Wine Stain Nevüs Üzerinde Gelişen Bazal Hücreli Karsinoma", Dermatoz, 2, 343-34 (2011).
D16. Öztürk, P., N. Dokur, S. Şaşmaz, Y. Doğan, S. Bakarış, S. Öztürk, "Ekstragenital Liken Skleroatrofikus:Çocuk Olgu Sunumu", KSU Tıp Dergisi, 6, 4-6 (2009).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E20. Öztürk, P.,F.O. Orhan, N. Dokur, A. Ozer, T. Karakaş, "Akneli hastalarda mizaç karakter özellikleri", XX. Prof Dr Lütfü Tat Semposyumu, P33, Ankara, 2011.
E21. Öztürk, P., H. Sayar, S. Ozturk, N. Dokur, "Kaposinin variselliform erüpsiyonu", XX. Prof Dr Lütfü Tat Semposyumu, P193, Ankara, 2011.
E22. Öztürk, P., Y. Akman, S. Bakariş, N. Dokur, S. Ozturk, "Port-wine stain nevus üzerinde gelişen BCC olgusu", XX. Prof Dr Lütfü Tat Semposyumu, P115, Ankara, 2011.
E23. Öztürk, P., E. Dogan, N. Dokur, "Renal replasman tedavisi alan kronik böbrek yetmezlikli hastalarda tırnak bulgularının incelenmesi", XX. Prof Dr Lütfü Tat Semposyumu, P005, Ankara, 2011.
F. Diğer yayınlar
F1. Dönmez N, P. Öztürk , E. Kurutaş, K. Özyurt, "Behçet hastalığında serum lipokalin 2 düzeyleri " (değerlendirme aşamasında)