Dr. Öğr. ÜyesiNeslihan Müge Fişek İzci

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
1988 - 1995 - Kadıköy Anadolu Lisesi
1995 - 2002 -Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
2004 - 2010 - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Dermatoloji Kliniği

Deneyim
2011 - 2015 İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi
2015 - 2017 Üsküdar Devlet Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipleri Birliği
Türk Dermatoloji Derneği
Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği

Fişek N, Gökdemir G, Köşlü A, Can G. Psoriasis Hastalarinda Psoriasis Islev Kaybı Indeksinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalismasi. Turkderm 2011; 45(1):24-28

Gökdemir G, Fisek N, Köşlü A, Kutlubay Z. Beliefs, Perceptions and Sociological Impact of Patients with Acne Vulgaris in the Turkish Population. J Dermatol  2011; 38(5):504-7

Altunay I, Fisek N, Gökdemir G, Sakiz D, Cetincelik U. Therapy-Resistant Leg Ulcer in a Patient with Rothmund-Thomson Syndrome. Int Wound J  2010; 7(6):531-5

Köslü A, Fisek N,TR Ekmekci, Ucak S, Altuntas Y. The Incidence and the Types of Alopecia in the Patients with Thyroid Disease. Endocrinologist 2009; 19(3):131-132

Gökdemir G, Fisek N, Koslu A. Kronik Plak Psoriazis Hastalarında Darbant UVB Tedavisinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri. Turkderm 2006, 40(3):90-93