Dr. Öğr. ÜyesiNeslihan Yerebasmaz

  • İlgi Alanları
  • Kısırlık
  • Tüp bebek
  • Jinekolojik onkoloji
  • Endoskopik cerrahiler
  • Gebelik takibi

Eğitim ve Uzmanlık
1997 - Hacettepe ünivesitesi Tıp Fakültesi
2002 - SSK Bakırköy Doğumevi, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Mesleki Üyelikler
Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği

Deneyim
Federico II Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Direktörü Prof.Dr. Guiseppe de PLACIDO’nun yanında Observer, (Laparoskopi, Histeroskopi ve İnfertilite) Napoli/İTALYA, Mayıs 2006-Haziran 2007.

Kurs ve Sertifikalar
Uluslararası Kurs Katılımları:
1- Advance Course on Perinatal Ultrasound – 2001 İstanbul
2- Ian Donald Advanced Ultrasound Course – 2013 İstanbul
Ulusal Kongre ve Toplantı Katılımları:
1- XIX. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi – 2001 İstanbul
2- II. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi – 2002 İstanbul
3- XX. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi – 2002 İstanbul
4- X. Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri – 2010 Ankara
5- Kanserde Yeni Görüntüleme ve Tedavi Yöntemleri Toplantısı – 2010 Ankara
6- Hormonal Kontrasepsiyon Sempozyumu – 2010 Ankara
7- I. Ulusal HPV ve Kanser Sempozyumu – 2010 Ankara
8- 7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi – 2011 Ankara
9- 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi – 2012 İzmir
10- 1. Robotik Jinekolojik Cerrahi Sempozyumu  – 2012 Ankara
11- AÜTF- JED Laparoskopik Jinekolojik Cerrahide Güncel Uygulamalar- 2013 Ankara
12- AÜTF- Türk Ürojinekoloji Ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği II. Ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar ve Cerrahi Uygulamalar- 2013 Ankara
13- 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ve 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obsterik Federasyonu Kongresi - 2014 Antalya
14- Palandöken Kadın Doğum Kongresi- 2014 Erzurum
15- 12. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 2015 Uludağ Bursa,
16- TJOD Ankara Şubesi Endometriozisde Yenilikler ve Güncel Yaklaşım- 2015 Ankara
17- V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi- 2015 Antalya
18- TJOD Ankara Şubesi ART’de Tartışmalı Konular- 2016 Ankara
Uluslararası Kongre Katılımları:
1- IX. Turkish-German Gynecology Congress – 2011 Antalya
2- 28th Annual Meeting of ESHRE – 2012 İstanbul
3- 1st Annual MESGE Congress in The Conjuction With Turkish Society of Gynecological Endoscopy – 2013 Antalya
4- The Third Biomarker Meeting in Personalized Reproductive Medicine –2016 Valencia, Spain
5- 19th World Congress on IVF in conjuction with IV. Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress, 2017

Ulusal DergilerdeYayınlanan Makaleler:
1- Aslan H, Ulker V, Ulker N, Yerebasmaz N, Ark C.

Prenatal Diagnosis of Thanatophoric Dysplasia in Second Trimester. Turk J Med Sci 32 (2002) 261-263.
2- Kucuk S, Yanık H Y, Celıkaslan Ulusoy N, Yerebasmaz N, Ozcan N, Ark Hc

Postpartum Rahim İçi Araç Uygulaması ve Sonuçları. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi 10(1):11-13, 2004.
3- Ozkaya E, Karadag B, Yerebasmaz N, Aldemir O, Duzguner S, Cakır E, Erkaya S.

Glucose Challenge Test and Association With Pregnancy Outcome. Gynecol Obstet Reprod Med; 2011;17:7-11
4- Altınbaş S, Yerebasmaz N, Aldemir O, Yıldırım A, Erkaya S.

Sezaryenle Doğum Sırasında Tespit Edilen Adneksiyal Kitleler: Tek Merkez Sonuçları. Ortadoğu Tıp Dergisi 2012;4(2):65-68
5- Emine Nuray Ulular, Salim Erkaya, Neslihan Yerebasmaz,  Burak Karadağ

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptüründe Serum Ferritin Düzeyleri

Selçuk Tıp Derg 2013;29(4): 157-160
6- Yerebasmaz N., Altınbaş S., Aldemir O., & Erkaya S.

Anne ve Bebek İçin Hangisi Daha Güvenilir: Elektif Sezeryan mı? Acil Sezeryan mı? (2013). Ortadogu Medical Journal/Ortadoğu Tıp Dergisi, 5(4).
7- Yerebasmaz N., Dilbaz B., Altınbaş S., Şengül Ö., Aldemir O., & Dede Fs.  Benign Nedenlerle Opere Edilen Ovarian Kitlelerin Histopatolojisinin Yaşa Göre Dağılımı:     4 Yıllık Retrospektif Sonuçlar (2014). Ortadogu Medical Journal/Ortadoğu Tıp Dergisi, 6(1).
8- Yerebasmaz N., Cırık Da., Aydın Ş., Koçer M., Kayıkçıoğlu F., & Mollamahmutoğlu L.

Does The Minor Trauma During Pregnancy Have Any Effect On Perinatal Outcome? (2015). Dicle Tıp Dergisi, 42(4).
9- Yerebasmaz N, Gülkılık A.

Effect of Body Mass Index on Endometrial Thickness in Asymptomatic Postmenopausal Women.  J Clin Anal Med 2015;6(suppl 6): 761-4
10- Aldemir O., Karahanoğlu E., Esinler D., Yerebasmaz N., & Fadıllıoğlu  E. Umbilical Artery Doppler Findings in Patients with Preterm Premature Rupture of Membranes (2016). Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 20(3).
11- Yerebasmaz N., Aldemir O., Asıltürk Ş., Esinler D., Karahanoğlu E., Kandemir Ö., & Yalvaç S.

Is HbA1c Predictive for Screening and Diagnosis of Gestational Diabetes Mellitus? (2016). Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 20(2).
12- Yerebasmaz N., Dilbaz B., Altınbaş S., Şengül Ö., Dede, Fs., & Altınbaş Ş.

Laparoscopy or Laparotomy for Large and Benign Adnexal Masses?  J Clin Anal Med 2016;7(3): 380-3
13- Neslihan Yerebasmaz, Derya Akdağ Cırık, Şafak Özdemirci, Sezin Ertürk, Fulya Kayıkçıoğlu

Does Advanced Maternal Age Increase the Risk of Adverse Perinatal Outcomes?  Acta Medica 2016; 5: 23–29
14- Yerebasmaz N., Asiltürk Ş., Fadıllıoğlu E., Şengül Ö., Yalvaç, S., & Kandemir Ö.

Gestational Diabetes Mellitus and Iron Deficiency Anemia (2016). Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 21(3).
15-Neslihan Yerebasmaz, Berna Dilbaz, Özlem Şengül, Sibel Altınbaş, Leyla Çakır.

Four Cases With Congenital Unilateral Absence of Ovary and Fallopian Tube: Review of the Literature. 2016; 7:suppl3

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler: 

1- Dılbaz B, Şengul O, Dede S, Yerebasmaz N, Akkurt O.

Prolapsing Vaginal Mullerian Cyst With Cervical Elongation Mimicking Cystocele. J Obstet Gynaecol. 2014 Feb;34(2):212-3. doi: 10.3109/01443615.2013.856389.
2- Sengul O, Dılbaz B, Kavak D, Dede S, Yerebasmaz N, Altınbas S.

Surgical Management of Extrauterine Mislocated Intrauterine Contraceptive Devices and Related Risks. J Obstet Gynaecol. 2014 Jan;34(1):70-3. doi: 10.3109/01443615.2013.831047.
3- Sengul O, Dılbaz B, Yerebasmaz N, Dede S, Altınbas S, Erkaya S.

Only Female Age, And Not Blood Type, Is Associated With Ovarian Reserve. Int J Fertil Steril. 2014 Jul;8(2):143-6.
4-  Yerebasmaz N, Kutlu A, Aydin E, Karabacak E, Ozturk S, Gun I.

Progesterone Skin Test İn Severe Attacks Of Angioedema During Menstrual Cycle. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2014 Oct;13(5):375-7.
5- Kandemir O., Dede H., Yalvac S., Aldemır O., Yerebasmaz N & Yırcı, B.

The Effect Of Parity On Labor Induction With Prostaglandin E2 Analogue (Dinoprostone): An Evaluation Of 2090 Cases. (2015). J Preg Child Health, 2(149), 2.
6- Yerebasmaz N., Esınler D., Aldemir O., Ilgın H., Kandemir O., & Yalvac S.

Intrahepatıc Cholestasıs Of Pregnancy: Perinatal Outcomes From A Tertiary Referral Hospital In Turkey. (2016). Birth, 82(40.2), 0-001
7- Demır B, Kahyaoglu I, Guvenır A, Yerebasmaz N, Altınbas S, Dılbaz B, Dılbaz S, Mollamahmutoglu L.

Progesterone Change İn The Late Follicular Phase Affects Pregnancy Rates Both Agonist And Antagonist Protocols İn Normoresponders: A Case-Controlled Study İn Icsı Cycles. Gynecol Endocrinol. 2016;32(5):361-5. Doi: 10.3109/09513590.2015.1121226
8- Ozdemırcı S, Kasapoglu T, Cırık Da, Yerebasmaz N, Kayıkcıoglu F, Salgur F.

Is Late Adolescence A Real Risk Factor For An Adverse Outcome Of Pregnancy? J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Oct;29(20):3391-4. Doi: 10.3109/14767058.2015.1130814.
9- Polat A, Tunc T, Erdem G, Yerebasmaz N, Tas A, Beken S, Basbozkurt G, Saldir M, Zenciroglu A, Yaman H.

Interleukin-8 And Its Receptors İn Human Milk From Mothers Of Full-Term And Premature Infants. Breastfeed Med. 2016 Jun;11:247-51. Doi: 10.1089/Bfm.2015.0186.
10- Karahanoglu E, Akpınar F, Demırdag E, Yerebasmaz N, Ensarı T, Akyol A, Ulubas Isık D, Yalvac S.

Obstetric Outcomes Of Isolated Oligohydramnios During Early-Term, Full-Term And Late-Term Periods And Determination Of Optimal Timing Of Delivery. J Obstet Gynaecol Res. 2016 Sep;42(9):1119-24. Doi: 10.1111/Jog.13024.
11- Akpinar F, Yerebasmaz N, Unlubilgin E, Karahanoglu E, Kayikcioglu F, Dede S.

Total Laparoscopic Versus Vaginal Hysterectomy: The Experience Of A Training Hospital.

Ginekol Pol. 2016;87(2):111-5. Doi: 10.17772/Gp/61548.
12- Cırık DA, Yerebasmaz N, Kotan VO, Salıhoglu KN, Akpınar F, Yalvac S, Kandemir O

The Impact Of Prenatal Psychologic And Obstetric Parameters On Postpartum Depression İn Late-Term Pregnancies: A Preliminary Study. Taiwan J Obstet Gynecol. 2016 Jun;55(3):374-8. Doi: 10.1016/J.Tjog.2015.12.018.
13- Esınler D, Aldemır OB, Alıcı Davutoglu E, Karahanoglu E, Salıhoglu KN, Kuzu E, Yerebasmaz N, Kandemir O, Yalvac S.

A New Mathematical Formula To Predict The Foetal Weight İn Twin Pregnancies: A Comparison Of İt With 19 Different Formulas. J Obstet Gynaecol. 2016 Dec 7:1-5. [Epub Ahead Of Print]
14-Neslihan Yerebasmaz, Berfu Demir, Inci Kahyaoglu, Aslı Ocal, Iskender Kaplanoglu, Leyla Mollamahmutoglu. Does Male Factor Infertility Affect Intracytoplasmic Sperm Injection Pregnancy Results? Crescent Journal Of Medical And Biological Sciences Vol. 4, No. 2, April 2017, 85–89

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

1-  Neslihan Yerebasmaz, Sibel Altınbaş, Oya Aldemir, Salim Erkaya

Anne Ve Bebek İçin Hangisi Daha Güvenilir? Elektif Sezeryan Mı, Acil Sezeryan Mi?

9. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, 2011-Antalya-Türkiye
2- Sibel Altınbaş, Neslihan Yerebasmaz, Oya Aldemir, Salim Erkaya.

Sezaryen İle Eş Zamanlı Tüp Ligasyonu İsteminde Rol Oynayan Faktörler.

 9. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, 2011-Antalya-Türkiye
3- Özlem Sengul, Berna Dilbaz, Duygu Kavak, Suat Dede, Neslihan Yerebasmaz, Leyla Çakır, Şadıman Altınbaş, Sibel Altınbaş

Kayıp Rahim İçi Araçlara Laparoskopik Ve Histeroskopik Yaklaşım.

10. Türk Jinekoloji Ve Obstetri Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu Mayıs 2012:Pp-343
4-  Berna Dilbaz, Neslihan Yerebasmaz, Suat Dede, Özlem Sengul, Sibel Altınbaş, Leyla Çakır

Tek Taraflı Ovaryan Agenezi: 4 Olgu Sunumu.

10. Türk Jinekoloji Ve Obstetri Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu Mayıs 2012:Pp-349
5-  Neslihan Yerebasmaz, Berna Dilbaz, Sibel Altınbaş, Özlem Sengul, Oya Aldemır, Suat Dede. 

Benign Nedenlerle Opere Edilen Ovarian Kitlelerin Yaşa Göre Dağılımı: 4 Yıllık Retrospektif Sonuçlar.

 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi, Eylül 2012, Çeşme İzmir, Pb-103.
6- Neslihan Yerebasmaz, Berna Dilbaz, Sibel Altınbaş, Özlem Sengul, Suat Dede, Şadıman Altınbaş

Büyük Benign Adneksiyal Kitlelerde Uygun Cerrahi Yöntem: Laparotomi Mi? Laparoskopi Mi?        5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi, Eylül 2012, Çeşme İzmir, Pb-102
7- Özlem Sengul Berna Dilbaz, Suat Dede, Neslihan Yerebasmaz, Şadıman Altınbaş, Salim Erkaya

Kan Grupları İle Over Rezervi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.

 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi, Eylül 2012, Çeşme İzmir, Pb-3.
8- Berna Dilbaz, Özlem Sengul, Suat Dede, Neslihan Yerebasmaz, Özgür Akkurt

Virgin Bir Hastada Sistoseli Taklit Eden Ve Servikal Elongasyon İle Birlikte Olan Vajinal Kist Prolapsusu: Vaka Sunumu.

10. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, 2012-Antalya-Türkiye.
9- Berfu Demir, İnci Kahyaoğlu, Altay Güvenir, Neslihan Yerebasmaz, Şadıman Altınbaş, Berna Dilbaz, Serdar Dilbaz

Normoresponder Hasta Grubunda Geç Follikuler Fazda Progesteron Seviyesindeki Değişimin Gebelik Oranlarına Etkisi.

6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi, Kasım 2014, Antalya, P150
10- Neslihan Yerebasmaz,  Oya Aldemir, Funda Akpınar, Deniz Esinler, Serdar Yalvaç, Omer Kandemir

2500 Gr Veya 37 Haftanın Altında Doğan Bebeklerde Yoğun Bakım İhtiyacı.

Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, 2015,  Belek Antalya, P529
11. Neslihan Yerebasmaz,  Derya Akdag Cırık, Şirin Aydın, Mualla Koçer, Fulya Kayıkçıoğlu, Leyla Mollamahmutoğlu

Gebelikte Minör Travmalar.

Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, 2015 Belek Antalya, P593
12- Neslihan Yerebasmaz,  Havva Yücel, Yaşam Kemal Akpak, Oktay Sarı,  Serdar Yalvaç, Ömer Kandemir, Leyla Mollamahmutoğlu

Gebelerde Astım Farkındalığı.   

Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, 2015,  Belek Antalya P558
13- Neslihan Yerebasmaz, Şeyma Asiltürk, Erdem Fadıllıoğlu, Özlem Şengül, Serdar Yalvaç, Ömer Kandemir

Gestasyonel Diabetes Mellitus Ve Demir Eksikliği Anemisi.

12. Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi, 2015 Uludağ Bursa,  Pb17.
14- Neslihan Yerebasmaz, Hilal Ilgın, Oya Aldemir, Deniz Esinler,  Ömer Kandemir, Serdar Yalvaç

Gebeliğin İntrahepatik Kolestazı İle İlgili Tersiyer Merkez Sonuçları

12. Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi, 2015 Uludağ Bursa,  Pb18
15- Neslihan Yerebasmaz, Derya Akdag Cırık, Şafak Özdemirci, Sezin Ertürk Aksakal, Fulya Kayıkçıoğlu

İleri Maternal Yaş Perinatal Sonuçları Etkiler Mi?

12. Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi, 2015 Uludağ Bursa,  Pb19
16- Neslihan Yerebasmaz, Berfu Demir, Oya Aldemir, İnci Kahyaoğlu, Aslı Öcal, İskender Kaplanoğlu Leyla Mollamahmutoğlu

Erkek İnfertilitesi Yardımcı Üreme Teknikleri İle Elde Edilen Gebeliklerin Sonuçlarını Etkiliyor Mu?

V. Üreme Tıbbı Ve Cerrahisi Derneği Kongresi, Ekim 2015, Belek Antalya,  P028
17- Semra Sarı Yıldız, Berfu Demir, İnci Kahyaoğlu, Neslihan Yerebasmaz, Funda Akpınar, Leyla Mollamahmutoğlu

Yüksek Bazal Fsh Değeri Azalmış Ve Normal Over Rezervli Hastalarda Ivf Sonuçlarını Farklı Etkiliyor Mu? Retrospektif Klinik Çalışma

V. Üreme Tıbbı Ve Cerrahisi Derneği Kongresi, Ekim 2015, Belek Antalya,  P116
18- Semra Sarı Yıldız, Berfu Demir, İnci Kahyaoğlu, Neslihan Yerebasmaz, Funda Akpınar, Leyla Mollamahmutoğlu

Azalmış Over Rezervinde Bazal Fsh Ivf Sonuçlarını Etkiliyor Mu? Retrospektif Klinik Çalışma.

V. Üreme Tıbbı Ve Cerrahisi Derneği Kongresi, Ekim 2015, Belek Antalya,  P109
19- Neslihan Yerebasmaz, İnci Kahyaoğlu, Semra Sarı, İskender Kaplanoğlu, Berfu Demir, Leyla Mollamahmutoğlu 

Açıklanamayan İnfertilitede Ivf Sonuçları Farklı Mıdır?

İnfertilite-Endoskopi 1. Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Akademisi, 6. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum Ve Çalıştayı, Mart 2016, Uludağ Bursa 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

1-Halıl Aslan, Volkan Ulker, Necla Ulker, Neslıhan Yerebasmaz, Cemal Ark

Prenatal Diagnosis Of Thanatophoric Dysplasia İn Second Trimester.

4th Turkish-German Gynecology Society Congress, May 2001, Antalya.
2- Derya Akdag, Neslıhan Yerebasmaz, Kerıme Salıhoglu, Zeynep Kotan, Omer Kandemir

Prevalance And Risk Factors For Anxiety And Depression İn Postterm Pregnancies.

X. Turkish German Gynecologic Congress, May 2014, Belek Antalya, P-384
3- Funda Akpınar, Neslihan Yerebasmaz,  Eylem Unlubılgın, Fulya Kayıkçıoğlu, Suat Dede

Laparoscopy Versus Vaginal Hysterectomy For Benign Pathologies.

3rd Annual Middle East Society For Gynecological Endoscopy (Mesge) Congress İn Conjuction With The 6 Annual Congress Of Turkish Society Of Gynecoloical Endoscopy (Tsge) 2015 Antalya, P47
4-.Yerebasmaz N, Akdağ D, Kotan O, Uçar Z, Aldemir O, Yalvaç S.

Effects Of Prenatal Anxiety And Depression On Labor İnduction İn Term Pregnancy.

Xı. Turkish German Gynecologic Congress, May 2016, Belek Antalya, Pp-169
5- Neslihan Yerebasmaz, Berfu Demir, Funda Akpinar, Oya Aldemir, Ceyda Etlec

Spontaneous Pregnancy After A Premature Lh Surge In The Gnrh Antagonist Protocol: A Case Report.

The Third Biomarker Meeting İn Personalized Reproductive Medicine- 2016 Valencia, Spain