sat─▒r aras─▒

Neut kan tahlili di─čer bir ismi ile ‘Neu kan tahlili’ olarak da bilinir. Nötrofil kan tahlili olarak da adland─▒r─▒lan neut, detayl─▒ kan say─▒m testi sonuçlar─▒nda görülür. Bu kan say─▒m sonuçlar─▒ sonras─▒nda birçok ki┼či kan tahlilinde neut nedir sorusunun yan─▒t─▒n─▒ arar. Bunun nedeni ise sonuçlar─▒n normalden yüksek ya da dü┼čük olarak ç─▒kmas─▒d─▒r. 

Kan tahlil sonuçlar─▒nda bu de─čerlerin anla┼č─▒labilmesi için ise ilk olarak neut nedir bunu bilmek gerekir. Neut, nötrofiller olarak bilinen beyaz kan hücreleridir. Vücudun ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin en önemli parçalar─▒ndan birisi olarak da bilinirler. 

Neut nedir kan tahlili sonuçlar─▒n─▒n ç─▒kmas─▒ ile belli olur. Ki┼čide neut yüksekli─či ya da dü┼čüklü─čü görülme ihtimali vard─▒r. Bu gibi durumlar baz─▒ sa─čl─▒k sorunlar─▒na ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kar. Ayn─▒ zamanda da bu de─čerlerin belirli bir referans aral─▒─č─▒n─▒n alt─▒nda ya da üstünde olmas─▒ da sa─čl─▒k sorunlar─▒na yol açabilir.

Neut hakk─▒nda daha detayl─▒ bilgi vermek gerekir ise; neut, vücudun enfeksiyonlara kar┼č─▒ sava┼čmas─▒n─▒ sa─člar. Özellikle bula┼č─▒c─▒l─▒─č─▒ olan mikroplar─▒n vücuda girmemesi için sava┼č─▒rlar. Bu de─čerlerin dü┼čük ya da yüksek olmas─▒ da vücudu savunmas─▒z k─▒lar. Kan dola┼č─▒m─▒nda dü┼čük seviyelerde bulunan nötrofiller, vücuda herhangi bir enfeksiyon ya da iltihap girmeye çal─▒┼čt─▒─č─▒ anda art─▒┼č gösterir.

Neut Nedir Kan Tahlilinde Nas─▒l Anla┼č─▒l─▒r?

Kan tahlili neut nedir anlamak için hastalara uygulan─▒r. Ki┼čide neut dü┼čüklü─čü gibi problemler olup olmad─▒─č─▒ bu sayede kontrol edilmi┼č olur. Neut, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin ilk savunma faz─▒ olarak bilinir. Bu nedenle de neutun görevi oldukça önemlidir.

Beyaz kan hücreleri genel olarak incelendi─činde, bu hücrelerin neredeyse tamam─▒ vücudu bu tarz enfeksiyonlara kar┼č─▒ koruma sa─člar. Bu nedenle vücuttaki beyaz kan hücrelerinin seviyesinin dü┼čmesi ya da yükselmesi birçok sa─čl─▒k problemini beraberinde getirir.

Kan tahlili neut nedir sorusunun yan─▒t─▒n─▒ verirken ayn─▒ zamanda di─čer beyaz kan hücrelerinin de─čerlerini de ortaya ç─▒kar─▒r. Bakteri ve di─čer zararl─▒ mikroorganizmalar─▒n vücuda verebilece─či zararlar, neut sayesinde önlenmi┼č olur. Nötrofiller ayn─▒ zamanda zararl─▒ hücrelerin iyile┼čmesine de katk─▒ sa─člar.

Neuy nedir kan tahlilinde nas─▒l anla┼č─▒l─▒r sorusuna detayl─▒ bir ┼čekilde yan─▒t vermek gerekir ise; neut, vücudun savunma mekanizmas─▒n─▒n bir parças─▒ olarak kabul edilir. Kan tahlilinde de─čerlerinizi anlamak için ise öncelikle ç─▒kan sonuçlar─▒ incelemeniz gerekir. ─░ncelemi┼č oldu─čunuz kan tahlil sonuçlar─▒n─▒ sizlerin net bir ┼čekilde yorumlamas─▒ mümkün de─čildir.

Fakat ç─▒kan detayl─▒ kan say─▒m testinizin sonuçlar─▒nda "NEU" yazan k─▒sma bakarak fikir sahibi olabilirsiniz. "NEU" k─▒sm─▒nda normalde insan vücudunda bu de─čerin ne kadar olmas─▒ gerekti─čini gösteren bir referans aral─▒─č─▒ yer al─▒r. Belirtilen referans aral─▒─č─▒n─▒n yan─▒nda ise ç─▒kan kan de─čeriniz bulunur. Bu iki de─čeri kar┼č─▒la┼čt─▒rarak kan de─čerinizin yüksek ya da dü┼čük olup olmad─▒─č─▒n─▒ görebilirsiniz.

Kan de─čerleriniz normal referans aral─▒─č─▒n─▒n alt─▒nda ya da üstünde bulunabilir. Bu durumlar ba┼čta stres olmak üzere birçok farkl─▒ nedene ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kar. Bu gibi durumlarda ki┼činin di─čer beyaz kan hücrelerinin de─čerleri de incelenir. Bu nedenle hastalar bu sonuçlara bakarak direkt olarak kendi de─čerlerinin dü┼čük ya da yüksek oldu─ču hakk─▒nda bilgi sahibi olamaz. En do─čru bilgiler için mutlaka alan─▒nda uzman hekimlere dan─▒┼čmak gerekir.

Neut Kan Tahlili Normal De─čeri Kaç Olmal─▒d─▒r?

Neut nedir kan tahlili sonuçlar─▒ göz önünde bulundurularak de─čerlendirilir. Sa─čl─▒kl─▒ yeti┼čkin bireylerde normal olarak kabul edilen neut de─čerleri mikrolitre olarak hesaplan─▒r. Bin 500 ila 7 bin mikrolitre aral─▒─č─▒ndaki neut de─čerleri, yeti┼čkin ve sa─čl─▒kl─▒ ki┼čilerde normal de─čer aral─▒─č─▒ olarak bilinir. ─░nsan vücudunda bulunan beyaz kan hücrelerinin ortalama olarak % 50 ila % 70'lik bir k─▒sm─▒n─▒ nötrofiller olu┼čturur. Bu nedenle neut de─čerleri oldukça önemlidir.

Ya┼č aral─▒─č─▒na ba─čl─▒ olarak normal kabul edilen neu de─čerleri ┼ču ┼čekilde bilinir:

 • Yeti┼čkinlerde 1.500 - 7.000 mcL
 • Çocuklarda 1.000 - 8.000 mcL
 • Yeni do─čan bebeklerde 6.000 - 26.000 mcL
 • Bir haftal─▒k bebeklerde 1.000 - 10.000 mcL
 • Alt─▒ ayl─▒k bebeklerde 1.000 - 8.500 mcL

Kan Tahlilinde Neut Dü┼čüklü─čü Neden Olur?

Neut nedir kan tahlilinde bu de─čerler ne anlama gelir k─▒saca bahsedelim. Neut vücutta belirli bir miktarda bulunmas─▒ gereken beyaz kan hücreleridir. Bu kan hücresinin de─čerlerinin normal referans aral─▒─č─▒n─▒n alt─▒nda olmas─▒ ise neut dü┼čüklü─čü olarak bilinir.

Neut dü┼čüklü─čü, nötropeni olarak da bilinir. Bu de─čerler baz─▒ genetik hastal─▒klara ba─čl─▒ olarak dü┼čebilir. Ayn─▒ zamanda kemoterapi ve radyoterapi gibi kanser tedavilerine ba─čl─▒ olarak da ki┼činin vücudunda bulunan nötrofillerin seviyesi dü┼čebilir.

Kullan─▒lan baz─▒ ilaçlar─▒n yan etkileri de yine kan de─čerlerinin dü┼čmesine sebep olabilir. Bunlar─▒n haricinde ise kemik ili─či hastal─▒klar─▒n─▒n, nötrofil de─čerlerinin dü┼čmesine neden oldu─ču bilinir. Bu de─čerlerin dü┼čmesi vücudu enfeksiyonlara kar┼č─▒ savunmas─▒z k─▒lar. Ki┼činin nötrofil de─čerlerinin dü┼čmesi ile birlikte baz─▒ belirtiler de ortaya ç─▒kar.

Nötrofil de─čerlerinizin dü┼čtü─čünü gösteren baz─▒ belirtiler ┼ču ┼čekildedir:

 • Yüksek ate┼č
 • Kas a─čr─▒s─▒
 • Eklem a─čr─▒s─▒
 • ─░shal
 • Bo─čaz a─čr─▒s─▒
 • Nefes almada zorluk çekme
 • Aft olu┼čumu 

Bu de─čerlerin dü┼čmesi ile birlikte ki┼či yiyecekleri yutmakta ve yutkunmakta da güçlük çekebilir. Yorgunluk ve halsizlik hali, kuru öksürük, solunum yolu enfeksiyonlar─▒ ve vücudun belli bölgelerinde enfeksiyon olu┼čumu da yine neut de─čerlerinin dü┼čmesi ile birlikte ortaya ç─▒kan baz─▒ belirtilerdir. 

Kan Tahlilinde Neut Yüksekli─či Nedir?

Kan tahlili sonuçlar─▒, ki┼činin neut de─čerlerinin ne durumda oldu─čunu bizlere gösterir. Neut nedir kan tahlili yapt─▒rarak ö─črenebilirsiniz. Yap─▒lan kan tahliline ba─čl─▒ olarak ki┼čilerde neut yüksekli─či görülme riski bulunur. Neut yüksekli─či genellikle enfeksiyon hastal─▒klar─▒na ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kar. Bunun haricinde ise yo─čun egzersiz yapan ki┼čilerde de bu de─čerler yüksek ç─▒kabilir. Down sendromuna sahip olan ki┼čilerde de bu de─čerler yüksek ç─▒kar.

Neut nedir kan tahlilinde bu de─čerin yüksek ç─▒kmas─▒n─▒n nedenleri nelerdir ┼ču ┼čekilde bilinir:

 • Bakteriler ve mantarlar
 • Tiroid hastal─▒klar─▒
 • Böbrek yetmezli─či
 • Romatoid artirit 
 • Hepatit
 • Anemi
 • Lösemi
 • Sigara tüketimi

Baz─▒ ilaçlar─▒n yan etkilerine ba─čl─▒ olarak da ki┼činin neut de─čerleri yükselebilir. Dala─č─▒ al─▒nm─▒┼č olan ki┼čilerde de yine bu de─čerler normalden yüksek seyredebilir. Bunlar─▒n haricinde ise; yaralanmalar, kan nakli, steroid kullan─▒m─▒ ve baz─▒ kanser türleri de kan de─čerlerinin yükselmesine sebebiyet verebilir.

Neut Kan Tahlili Randevusu Nas─▒l Al─▒n─▒r?

Neut nedir kan tahlili yapt─▒rarak anla┼č─▒lan bir durumdur. Ki┼činin neut de─čerlerinin ö─črenilebilmesi için mutlaka kan tahlili yapt─▒rmak gerekir. Fakat kan tahlili yapt─▒rmak isteyen ki┼čilerin doktor muayenesi için randevu almas─▒ gerekir. Kan tahlili yapt─▒rmak için ise ekstra randevu al─▒m─▒na gerek yoktur. Ki┼čiler doktor muayenesi sonras─▒nda hastanede, randevu al─▒m─▒na gerek kalmadan kan tahlili yapt─▒rabilir.

Neut Kan Tahlili Sonuçlar─▒ Nas─▒l Ö─črenilir?

Neut kan tahlili yapt─▒ran ki┼čiler, sonuçlar─▒n ç─▒kmas─▒n─▒ bekler. Sonuçlar─▒n ç─▒kmas─▒ halinde ise kendilerini muayene eden doktordan tekrar randevu almalar─▒ gerekir. Ç─▒kan sonuçlar, uzman hekimler taraf─▒ndan incelenir. Yap─▒lan inceleme sonucunda ise hastalar─▒n neut kan tahlili sonuçlar─▒n─▒n ne durumda oldu─ču hastalara bildirilir. Gerekli olunmas─▒ halinde ki┼činin tedavi sürecine ba┼član─▒r.

Neut Kan Tahlili ile ─░lgili S─▒k Sorulan Sorular

Neut Kan Tahlili Testi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Neut kan tahlili testi yapt─▒rmak için doktorunuzun talebi gerekir. Genel olarak sa─čl─▒k durumunuz ile ilgili bir tahlil yapt─▒rmak istiyorsan─▒z yine öncelikle doktorunuza ba┼čvurman─▒zda fayda vard─▒r. Bu do─črultuda hastanelerin kan al─▒m bölümlerini ziyaret ederek kan vermeniz gerekir. Kan verme i┼člemi ortalama bir iki dakika sürer. Bu süreç tamamland─▒ktan sonra ise kan─▒n─▒z laboratuvarda incelenir ve sonuçlar─▒n─▒z ç─▒kar.

Neut Kan Tahlili Sonuçlar─▒ Kaç Günde Ç─▒kar?

Neut kan tahlili sonuçlar─▒ genellikle kan verme i┼člemi tamamland─▒ktan sonraki 24 saatlik süreç içerisinde ç─▒km─▒┼č olur. Fakat baz─▒ durumlarda kan tahlilinin ç─▒kma süresi uzayabilir. Bu sürenin ise maksimum üç i┼č gününe kadar uzad─▒─č─▒ bilinir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Serap Yavuzer
─░├ž Hastal─▒klar─▒ (Dahiliye)
─░.A.├ť. VM Medical Park ─░.A.├ť. VM Medical Park Florya
5797

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.