Prof. Dr.Nevzat Dabak

  • İlgi Alanları
  • Kemik tümörleri
  • Yumuşak doku tümörleri
  • Artoplasti
  • Çocuk ortopedi hastalıkları
  • Travma

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD - Uzmanlık

Dabak N , Tomak Y,Pişkin A,Gülman B, Özcan H, The early results of a modifield technique of cryosurgery. Int.Orthop,(accepted for puplication) Int.Orthop.20 May 2003
Tomak Y,Akçay I , Dabak N, Eroğlu L, Subungual glomus tumorurs of the hand: Diagnosis and treatment of 14 cases. Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructıve and Hand Surgery 37(2) 121-124 . 2003
Gülman B, Tuncay C, Dabak N, Karaismailoğlu TN, Salter's innominate osteotomy in the treatment of congenital hipdislocation:A long term review. Journal of Pediatric Orthopaedics,14(5):662-666,1994
Özcan H, Tomak Y,Karaismailoğlu TN, Dabak N, Pişkin A. Erişkin femur cisim kırıkları ve psödoartrozlarının kilitli intramedüller çivileme ile tedavisi Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi 14(2):81-88,2003
Dabak N , Tomak Y, Karaismailoğlu TN, Diri B,Doru M. Erişkin humerus cisim nonunionlarında cerrahi tedavi sonuçlarımız Karadeniz Tıp Dergisi ,14:47-51, 2001.
Tomak Y, Dabak N, Karaismailoğlu TN,Andaç A.   Allogreft  kullanımı ve kemik bankası üzerine deneyimlerimiz Acta Orthopaedica Traumatologia Turcica, 34(2):139-146, 2000
Tomak Y ,Dabak N, Karaismailoğlu TN , Kara M, Özcan H.   Kallus distraksiyon yöntemi ile alt ekstremite uzatma sonuçları . Ondokuz Mayıs Ünv. Tıp Dergisi , 17(1):8-16,2000
Tomak Y, Dabak N, Tepe S,Andaç A, Kara M.  Osteoid Osteoma: En blok rezeksiyon tedavi sonuçları . Ondokuz Mayıs Ünv. Tıp Dergisi 16(4):290-298,1999
Tomak Y, Karaismailoğlu TN , Tilki K, Diri B, Dabak N, Andaç A. Skafoid nonunionlarının iliak kemik grefti ve Herbert vida fiksasyonu ile tedavisi.Ondokuz Mayıs Ünv. Tıp Dergisi - 1999
Dabak N, Tomak Y, Karaismailoğlu TN, Tilki K, Tepe S. Eksteremite pelvis lokalizasyonlu metastatik kemik tümörlerine yaklaşımlarımız. Ondokuz Mayıs Ünv. Tıp Dergisi  15(1) 37-43,1998
Dabak N , Tomak Y, Karaismailoğlu TN , Mollaian S. Metastatik kemik tümörlerine yaklaşımlarımız.Acta Ortopedica Traumatologia Turcica , 31:335-338,1997
Dabak N , Tomak Y , Kara M , Tepe S.   Doğumsal çarpık ayakta posteromedial gevşetme sonuçlarımız .Ondokuz Mayıs Ünv. Tıp Dergisi , 14(3):211-216,1997
Arslan A S, Akan  H, Selçuk M B , Dabak N , İncesu L, Ergür H.  Ekstremite kemik tümörlerinin görüntülenmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri . Karadeniz Tıp  Dergisi 8 (1) : 4-8,1995
Kopuz C ,Dabak N, Gülman B , Özyer D.   Alt ekstremite uzun kemiklerinde foramen nutricium 'ların  sayı ve yerleşimleri  SBAD, 5(12):175-180,1994
Karaismailoğlu TN , Taşçı N , Dabak N , Barış S, Boşnak M. Primer ve sekonder sinir tamir sonuçlarının elektrofizyolojik ve histolojik değerlendirilmesi. Optimal Tıp Dergisi 6(2) 55-58. 1993
Gülman B. Yöndem F, Barış S, Karaismailoğlu TN , Dabak N, Artiküler kıkırdak lezyonlarının periostal otogreft , allogreft ve ksenogreft ile onarımı . Türk Tıp Araştırma. 10(4): 185-192 1992
Karaismailoğlu TN , Dabak N , Gülman B. Doğuştan kalça çıkığı  tedavisinde Ferguson metodu ile geç sonuçları. Artroplasti ,Artroskopik Cerrahi , 5:25-28,1992
Karaismailoğlu TN , Dabak N, Gülman B, Yöndem  F. Süt çocuğu ve çocukluk çağında akut kalça septik artriti. T. Klin. Pediatri Derg. 1:80-83, 1992
Karaismailoğlu TN , Gülman B, Dabak N , Dabak Ş. Kafa travmalı hastaların Femur kırıklarında iyileşme ve tedavi . Acta Orthop. Traumatol. Türe . 26:147-150,1992
Karaismailoğlu TN , Dabak N , Gülman B, Tilki K. Femur boyun kırıklarının kompresyonlu vida – plak sistemi ile tedavisi . Hacettepe Ortop. Derg.2(4):142 -147,1992
Gülman B , Dabak N , Karaismailoğlu TN , Dabak Ş.  Doğuştan kalça çıkığı tedavisinde açık redüksiyon -Salter ameliyatlarının geç sonuçları. Hacettepe  Ortopedi Derg. 1(3): 145-150,1992
Gülman B, Karaismailoğlu TN , Dabak N , Dabak Ş.  Doğuştan kalça çıkığında tedavi sonrası avasküler nekroz. Hacettepe Ortop. Derg. 1(4):1888-193,1991
Gülman B, Dabak N , Yöndem F, Samsun ili  hastanelerinde kemik tümörü tanısı konulan 140 olgunun incelenmesi Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 6(2):153-159. 1988
Gülman B , Dabak N, Tuncay IC , Summary Salter Innomınate Osteotomy ın The Treatment of Congenital Hıp Dıslocation – A Long -Term Review   Journal of Pediatrıc Orthopaedıcs 14 (5):666 Sep-Oct 1994
Gülman B , Dabak N, Tuncay IC , Summary Salter Innomınate Osteotomy ın The Treatment of Congenital Hıp Dıslocation – A Long -Term Review   Journal of Pediatrıc Orthopaedıcs 14 (5):662-666  Sep-Oct 1994
Tekuran A, Sezgin H, Çıraklı A, Göçer H, Dabak N. Functional  Results Following Reconstruction with Moduler Endoprosthesis for Malignant Primary and Metastatic  Bone Tumours Around the Hip. Health Med Journal. 2014;8(5):583-587.
Göçer H, Ulusoy S, Çıraklı A, Kaya İ, Dabak N. Intramedullary Nail Treatment of Deformity and Fracture on the Patient with Osteogenesis Imperfecta.  The Medical Bulletin of Haseki. 2014;52:126-129. doi: 10.4274/haseki.1422.
Dabak N, Göçer H, Çıraklı A. İyi huylu kemik tümörlerinde evreleme ve cerrahi tedavi prensipleri. TOTBİD Dergisi. 2013;12:501-508. doi: 10.14292/totbid.dergisi.2013.58.
Çıraklı A, Dabak N, Çıraklı S, Sezgin H, Göçer H, Barış S. Distrubution of pediatric bone and soft tissue tumors in the sentral black sea region. Turkish Journal of Pediatrics. 2014;56:226-231.
Çıraklı A, Elli M, Dabak N, Tosun FC, Dağdemir A, Çıraklı S. Primer Kemik Lenfomalarının Değerlendirilmesi ve Pozitron Emisyon Tomografisinin Önemi. Acta Orthop Tr Turc. 2014;48(3):371-378. doi: 10.3944/AOTT.2014.3014.
Dabak N, Çıraklı A, Gülman B, Selçuk MB, Barış S. Distribution and Evaluation of Bone and Soft Tissue Tumors in the Middle Black Sea Region. Acta Orthop Tr Turc. 2014;48(1):17-24. doi: 10.3944/AOTT.2014.3013.
Dabak N, Çıraklı A. Tumors Originated from Cartilage. Türkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics. 2012;5(4):38-46.
Dabak N, Göçer H, Çıraklı A. Biopsy of bone and soft tissue tumors. TOTBİD Dergisi. 2014;13:220-226. doi: 10.14292/totbid.dergisi.2014.24.
Dabak N, Çıraklı A, Kandemir B, Çıraklı S, Kuyubaşı SN. Pilomatrixoma located in the forearm and arm; 2 case report. Türk Ped Arş. 2014; (KABUL EDİLMİŞTİR) doi: 10.5152/tpa.2014.298.
Göçer H, Ulusoy S, Çıraklı A, Timurtaş Y, Dabak N. Unusual localization of ganglion cyst: two case report. J Exp Clin Med.
Göçer H, Ulusoy S, Çıraklı A, Timurtaş Y, Dabak N. Unusual localization of ganglion cyst: two case report. J Exp Clin Med.          
Dabak N, Göçer H, Çıraklı A. Multidisipliner Yaklaşımla Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri. Bölüm 3: Malign Kemik Tümörleri, Kondrosarkom.
Dabak N, ed. BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti. Ankara  2013 p-224.225
Dabak N, Göçer H, Çıraklı A. Multidisipliner Yaklaşımla Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri. Bölüm 7: Metastatik Kemik Tümörleri, İskelet Sistemi Metastazlarına Yaklaşım.
Dabak N, ed. BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti. Ankara: 2013. p. 405-415.
Dabak N, Göçer H, Çıraklı A. Kanser. Selim Kemik Tümörleri. DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. Dabak N, Göçer H, Çıraklı A. Kanser. Malign Kemik Tümörleri. DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. Dabak N, Göçer H, Çıraklı A. Ağrı. Bel, Kalça, Diz Ağrısı            
Dabak N, Göçer H, Çıraklı A. Geriatrik Ortopedi ve Travmatoloji. Geriatrik Hastalarda Gonartrozun Cerrahi Tedavisi.

DİĞER YAYIN FAALİYETLERİ
Dabak N. Şiddet  ve yaralanma Eds: İlçin, Biberoğlu, Süleymanlar, Ünal. İç Hastalıkları (Cilt  I)(II. Baskı)Ankara Güneş Kitap Evi ,s: 14-19,2003
Dabak N. Gebelik ve kemik tümörleri. Editör: Üstün C. Gebelik ve Kanser, Samsun, s:115-123,1999
Dabak N. Beklenmedik ve şiddete bağlı yaralanmaların kontrolü.Eds:İliçin, Ünal, Biberoğlu, Akalın, Süleymanlar. Temel İç Hastalıkları (Cilt:1).Ankara, Güneş Kitapevi , s:9-11,1996

DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER
Türk Ortopedik Onkoloji kongresi, Serbest bildiriler oturum başkanlığı Dabak N , 22-24 Nisan 1998
Osteoartrit Tedavi Yaklaşımları 15 Mart 2003, Ilgaz
Tümöre Benzeyen Yumuşak Doku Lezyonları 26-27 Nisan 2001 İstanbul , Akif Şakir Şakar Günleri
Kemik Tümörlerine Yaklaşım Algoritmi 26 Mayıs 2001 Sinop
İskelet Sistemi Tümörlerinde Biyopsi Tekniği ve Yenilikler 25 Ekim 2001,  TOTBİD XVII Ulusal Ortopedi  ve Travmatoloji Kongresi , Antalya
Venöz Tromboembolik Hastalıklarda Proflaksi ve Tedavinin Yeri 18 Ekim 2002, Samsun
Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 02 Mart 2002 Antalya

SÖZLÜ BİLDİRİLER VE POSTER BİLDİRİLERİ
Dabak N , Akan H , Karaismailoğlu TN ,Kuruoğlu H.  Traksiyonla tedavi edilen çocuk femur kırıklarında ekstremite uzunluk farklılıklarının bilgisayarlı tomografi ile Ölçüm sonuçları XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kitabı , 920-922 1994
Dabak N , Gülasan B, Yönden F, Çıray M.  Asetebulum kırıklarının değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografi ve üç boyutlu görüntüler. XI. Milli Türk Ortopedi  ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 406-408.1989
Dabak N , Tilki K, Tomak Y, Tepe S.  Soliter kemik kisti tedavisinde klinik sonuçlarımız . XV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul , 762-765, 13-17 Eylül 1997
Dabak N , Tomak Y,  Tepe S. Tilki K.  Limb salvege procedrues of the bone tumors Combined Meeting of The American and European Musculoskeletal Tumor Societies, May  6-10. 1998 Washıngton , Abstract Book , p: 2000.
Dabak N,  Barış S, Gülman B, Tomak Y. Case report .Chondroblastic osteosarcoma Grade 3 of the right clavicle. 2nd  Osteosarcoma Research Conference, p:39 Bologna , 19-22 November 1996
Gülman B, Dabak N. Karaismailoğlu TN. Salter's innominate osteotomy in the treatment of congenital hip dislocation: A long term review. İtalyan-Türk Ortopedi ve travmatoloji Toplantı, Milano, 21-23 Ekim 1993
Dabak N. Özcan H. Tomak Y. Pişkin A. Maling Lenfoma Tedavisi Sonrası Gelişen Yüksek Kalça Kırık Riskli İleri Derece Osteoporozlu Olguda Koruyucu Amaçlı Perkürtan Polimetilmetakrilat Uygulaması I Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, Antalya 30 Nisan -4 Mayıs 2003
Dabak N. Kara M, Gökçe Ş.Ç. Gürsel A.B. Yumuşak Doku Sarkomlarında Klinik Uygulamalarımız  III Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi , İzmir , s:40, 13-15 Ekim 2002
Dabak N. Kara M, Tomak Y, Yücel İ Türkütanıt M, Osteojenik Sarkomalı Olgularda  Tedavi Yaklaşımız IV. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi, s:48, İstanbul, 03-05 Ekim 2002
Dabak N, Kara M, Tomak Y, Selçuk MB . Dev hücreli kemik tümörlerinde klinik deneyimlerimiz.III. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi , Kongre özet kitabı, s: 59,İzmir, 13-15 Ekim 2000
Dabak N, Kökçü C , Tomak Y, Karaismailoğlu TN. Hazır kemik allogrefti ve kemişk benzeri biomateryal kullanımı üzerine klinik deneyimlerimiz. III. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi Kongre  özet kitabı ,s:53,İzmir,13-15 Ekim 2000
Dabak N, Kökçü C , Tomak Y, Gülman B. Kemik  bankası ve banka allogreftleri üzerine deneyimlerimi. III. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi,Kongre özet kitabı, s: 52-53, İzmir , 13-15 Ekim 2000
Dabak N, Kara M, Tomak Y, Barış S.  Kondrosarkomlu olguşarda klinik uygulamalarımız. III. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi, Kongre özet kitabı , s:46-47, İzmir ,13-15 Ekim 2000
Tomak Y, Tepe S, Dabak N,Tilki K, Andaç A,Ergün AR.  Osteoid Osteoma olgularında klinik deneyimlerimiz. II. Türk Ortopedik Onkoloji  Kongresi, Kongre özet kitabı , s: 109, Ankara ,22-24 Nisan 1998
Tilki K, Dabak N, Selçuk M.B,Tomak Y, Diri B, Terpe S, Kara M.  Pelvis Tümörlerine Yaklaşımlarımız. II Türk Ortoped,k Onkoloji Kongresi , Kongre özet kitabı, s:43 Ankara, 22-24 Nisan 1998
Dabak N , Tomak Y, Tepe S, Tilki K, Doru M.  Kemik tümörlerinde Ekstremite Koruyucu Cerrahi Girişimlerimiz.II Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi , Kongre özet kitabı , s: 50 Ankara ,22-24 Nisan 1998
Dabak N, Diri B, Tomak Y , Yücel İ, Kökçü C , Özcan H.   Diz çevresinde yerleşen kemik tümörlerinin incelenmesi. II. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi , 22-24 Nisan 1998 ANKARA Özel Bildiri Kitapçığı , s:111
Dabak N, Gülman B, Tomak Y, Köksal T, Tepe S , Kara M.  Agresif benign kemik tümörlerinde cryosurgery uygulamalarımız. II. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi ,22-24 Nisan 1998 Ankara , Özet Bildiri Kitapçığı , s:70
Tomak Y, Dabak N, Kökçü C, Gülman B, Karaismailoğlu TN ,Andaç A.  Allogreft kullanımı ve kemik bankası üzerine deneyimlerimiz. 2. Türk Ortopedi ve Onkoloji Kongresi , 22-24 Nisan 1998 ,Ankara , Özet Bildiri Kitapçığı , s: 59
Barış S, Dabak N , Tomak Y, Yıldız, Selçuk MB , Yazar B, Kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tanısında iğne biyopsi sonuçları. 2. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi , 22-24 Nisan 1998 Ankara , Özet Bildiri Kitapçığı , s: 37
Tilki K,Karaismailoğlu TN , Dabak N, Andaç  A, Yazar B, Özcan H. Femur Proksimal Kemik Lokalizasyonlu Kemik Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçları , II Ortopedik Onkoloji Kongresi .22-24 Nisan, Hilton Oteli , Ankara , s:110,1998
Karaismailoğlu TN , Tomak Y, Dabak N, Tilki K, Diri B.  Fleksör Tendon Tamiri Sonrası Yapışıklığın Önlenmesinde Politetrafloroetilen Cerrahi Membran Kullanımı . II. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi , Program ve Özet Kitapçığı. No:11, İstanbul , 27-29 Eylül 1997
Dabak N , Tilki K, Diri B. Salter İnnominate osteotomi uyguladığımız doğuştan kalça çıkıklı olgularımızda görülen komplikasyonlar. XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul , 13-17 Eylül 1997
Dabak N , Tomak Y, Kara M. Kallus distraksiyon yöntemi ile alt ekstremite uzatma sonuçlarımız. Gaziantep Üniversitesi I.Ortopedi ve Travmatoloji Günleri , Gaziantep , 17-19 Mayıs 1997
Dabak N , Gülman B, Diri B , Tomak Y. Diz çevresinde yerleşen kemik tümörlerinin incelenmesi. 3rd Turkish Sports Traumatology Arthroscopy & Knee Surgery  Congress , s:135, Ankara , 25-27 Eylül 1996.
Dabak N , Akçay İ, Gülman B, Tomak Y. Menisküs lezyonlarında artroskopik cerrahi deneyimimiz ve 425 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. 3rd  Turkish Sports Traumatology Arthroscopy & Knee Surgery  Congress , s:86 , Ankara , 25-27 Eylül 1996.
Dabak  N , Tilki K, Tomak  Y , Tepe S. Açık  Tibia kırıklarının eksternal fiksatör ile tedavi sonuçları SICOT ve XIV . Milli Türk Orthopedi ve Travmatoloji Özet Kitabı , s:114, İzmir, 29 Eylül-4 Ekim 1995
Dabak N. Karaismailoğlu TN ,  Bernay İ , Gülman B. Tilki K . 5-20 yaş  grubu kemik tümörleri klinik , radyolojik sintigrafik değerlendirilmesi. XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri , 19-22 Nisan  1993.
Karaismailoğlu TN , Dabak N , Gülman B , Barış S , Çıray M . Kalça açık redüksiyonundan sol kalça eklemi gelişimi. XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri. 19-22 Nisan 1993
Karaismailoğlu TN , Gülman B , Dabak N. Kafa travmalı hastaların femur kırıklarında iyileşme. XI . Gevher Nesibe Tıp Günleri Özet Kitabı , S:2, Kayseri , 19-22 Nisan 1993
Turhan A, Göçer H, Dabak N, Çıraklı A. Supercharged reverse pedicle anterolateral thigh flap in reconstruction of around knee massive defect. International Society of Limb Salvage 17th General Meeting (ISOLS) 2013, Bologna, İtalya. (POSTER BİLDİRİSİ)
Göçer H, Dabak N, Çıraklı A. Giant cell tumor of bone treatment with cryosurgery. 27th Annual Meeting of the European Musculo-Skeletal Oncology Society (EMSOS) 2014, Vienna, Avusturya. (POSTER BİLDİRİSİ)
Dabak N, Özcan H,Tomak Y,Pişkin A,Gülman B, The use of Cryosurgery ın the treatment of bone tumors (Presentatıon of results of the ''pressurızed sprayıng '' technıque) 12th International Symposium on Limb Salvage 2003 Rio de Janeiro Brazil
Dabak N, Pişkin A, Desteli E, Ataman S , Bölükbaşı M . Our Treatment Optıons for metastatıc bone tumors (Results of ten years) 13th International Symposium on Limb Salvage 2005 Korea
Şahin Y, Gülman B, Karaismailoğlu N.T , Dabak N, Tomak Y, Pişkin A, Erdoğan M .Hipokrat 2000 total knee arthroplasty in gonarthrosis ; midterm follow-up results
Dabak N, Göçer H, Çıraklı A, Büyükceran İ, Terkuran A. Evaluation of surgery treatment of osteoid osteoma. 10th Asia Pacific Musculoskeletal Tumour Society Meeting (APMSTS) 2014, Melbourne, Australia. (POSTER BİLDİRİSİ)
Göçer H, Dabak N, Çıraklı A. Is Radiological Imaging in Malign Fibula Tumors Sufficient for Surgical Planning ?. 27th Annual Meeting of the European Musculo-Skeletal Oncology Society (EMSOS) 2014, Vienna, Avusturya. (POSTER BİLDİRİSİ)
Çıraklı A, Dabak N, Çıraklı S, Sezgin H, Göçer H. Orta Karadeniz Bölgesindeki Pediatrik Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerinin Değerlendirilmesi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2013, Antalya, Türkiye.  (SÖZLÜ BİLDİRİ)
Göçer H, Çıraklı A, Dabak N. Total Knee Arthroplasty at Neglected Dislocation of Patella. The Medical Bulletin of Haseki. 2014;52:140-143. doi: 10.4274/haseki.1459.
Çıraklı A, Büyükceran İ, Dabak N, Göçer H. Plates ve aerobik sırasında oluşan bilateral tibia plato stres kırığı. 12. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi 2014, Antalya, Türkiye. (POSTER BİLDİRİSİ)
Pişkin A, Tomak Y, Dabak N, Özcan H, Extradıgıtal glomus tumor of the trceps tendon as a cause of elbow paın .II.Turk omuz ve dirsek cerrahisi Kongresi -2002- Çeşme //İzmir (POSTER BİLDİRİSİ )
Dağdemir A, Dabak N, Pınarlı F.G, Karagöz F, Selçuk M.B, Pişkin A, Arısoy Ş,Acar S. Osteosarkomlu bir olguda gelişen sekonder tümör (Rabdomyosarkoma) 5. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi 2004, Samsun.(POSTER BİLDİRİSİ)
Pişkin A, Dabak N, Sancar Barış, Şahin Y, Tuhta A,Gülman B.  Osteosarkomlu olgularda tedavi yaklaşımımız. 5. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi 2004, (POSTER BİLDİRİSİ)
Dabak N, Sezgin H, Terkuran A, Çıraklı A, Göçer H. Functional outcomes following modular endoprosthetic reconstruction in primary malignant and metastatic bone tumors of the lower extremity. International Society of Limb Salvage 17th General Meeting (ISOLS) 2013, Bologna, İtalya. (POSTER BİLDİRİSİ)
Göçer H, Dabak N, Çıraklı A. Osteoid osteomada cerrahi tedavi sonuçlarımız. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2014, Antalya, Türkiye. (POSTER BİLDİRİSİ)
Dabak N, Göçer H, Çıraklı A. Kemiğin dev hücreli tümöründe sıvı azotun püskürtme yöntemiyle uygulanması. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2014, Antalya, Türkiye. (SÖZLÜ BİLDİRİ)
Dabak N, Gülman B, Çıraklı A, Selçuk MB, Barış S, Sezgin H. Bir ortopedi kliniğinin 25 yıllık tümör deneyimi. 6. Ortopedi Buluşması ve 3. TOTBİD-AAOS Eğitim Toplantısı 2012, Antalya, Türkiye. (SÖZLÜ BİLDİRİ)
Dabak N, Gülman B, Çıraklı A, Barış S, Selçuk MB, Zengin EÇ. Kıkırdak kaynaklı tümörlerin
değerlendirilmesi. 6. Ortopedi Buluşması ve 3. TOTBİD-AAOS Eğitim Toplantısı 2012, Antalya, Türkiye. (SÖZLÜ BİLDİRİ)
Çıraklı A, Elli M, Dabak N, Tosun FC, Dağdemir A, Selçuk MB, Barış S. Primer kemik lenfomalarına multidisipliner yaklaşım: olgu sunumları. 17. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi 2012, Bolu, Türkiye. (POSTER BİLDİRİSİ)
Dabak N, Sezgin H, Terkuran A, Çıraklı A. Alt ekstremite birincil malign ve metastatik kemik tümörlerinde modüler endoprotezle rekonstrüksiyon sonrası işlevsel sonuçlar. 22. Ulusal Türk  Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2011, Antalya, Türkiye. (POSTER BİLDİRİSİ)