Uzm. Dr.Nihan Çete

  • İlgi Alanları
  • Yoğun bakım

Eğitim ve Uzmanlık
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Ulusal Yayınlar
1) Fatma Ertuğrul, Nihan Çete, Nurten Kayacan, Bilge Karslı, Meliha Erman. Ebstein Anomalisi Olan Bir Gebede Anestezik Yaklaşım. Türk Anest Rean Der Dergisi 2007; 35(4):285–288.
2) Dr. Fatma ERTUĞRUL, Dr. Nurten KAYACAN, Dr. Nihan ÇETE. İki Olgu Nedeniyle Bleomisin Ve Anestezi. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2007
3) Dr. Fatma ERTUĞRUL, Dr. Nurten KAYACAN, Dr. Nihan ÇETE, Dr. Bilge KARSLI. Myastenia Gravisli Bir Olguda Spinal Anestezi Uygulaması. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2007, 5: 52–56.
4) Fatma Ertuğrul, Nurten Kayacan, Nihan Çete, Bilge Karslı. % 0.2 Konsantrasyondaki Ropivakainin Yanlışlıkla İntravenöz İnfüzyonu (Editöre Mektup). Türk Anest Rean Der Dergisi 2006; 34(1): 64–69.
5) Zekiye Bigat, Neval Boztuğ, Nihan Çete, Necmiye Hadimoğlu, Ertuğrul Ertok. Rıva'da Lidokain Ve Lidokain'e Eklenen Tenoksikam Ve Deksametazonun Karşılaştırılması. Türk Anest Rean Der Dergisi 2004;32(3): 200–206.
6) Akbas H, Akbas M, Cete N, et al. Can we use cystatin C as a cerebrospinal fluid pain marker? CLINICAL CHEMISTRY 53 (6): A69-A69 B–50 Suppl. S JUN 2007
7) F. Ertugrul, N. Cete, N. Kayacan, G. Arici, B. Karsli. Spinal anaesthesia for a patient with bloom's syndrome. The Internet Journal of Anesthesiology. 2007; Volume 11,Number 2.
8) Kayacan N, Ertugrul F, Cete N, et al. Comparison of epidural and combined spinal-epidural analgesia in the management of labour without pain. JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH 34 (6): 596–602 NOV-DEC 2006
9) Bigat Z, Boztug N, Karsli B, Cete N, Ertok E. Comparison of hyperbaric ropivacaine and hyperbaric bupivacaine in unilateral spinal anaesthesia. CLINICAL DRUG INVESTIGATION 26 (1): 35–41 2006
10) Bigat Z, Boztug N, Hadimioglu N, Cete N, Coskunfirat N, Ertok E. Does dexamethasone improve the quality of intravenous regional anesthesia and analgesia? A randomized, controlled clinical study. ANESTHESIA AND ANALGESIA 102 (2): 605–609 FEB 2006
11) Bigat Z, Karsli B, Boztug N, Cete N, Ertok E. Comparison of the effect of low-dose ropivacaine and lidocaine in intravenous regional anaesthesia - A randomised, double-blind clinical study CLINICAL DRUG INVESTIGATION 25 (3): 209–214 2005
12) Arici G, Kayacan N, Dincer D, Karsli B, Akce S, Cete N, Erman M. Remifentanil/midazolam versus tramadol/midazolam use for colonoscopy. Hepatogastroenterology. 2003 Dec;50 Suppl 2:cclxxxiii-cclxxxvi.
13) Eray O, Cete Y, Oktay C, Karsli B, Akça S, Cete N, Ersoy F. Intravenous single-dose tramadol versus meperidine for pain relief in renal colic. EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY 19 (5): 368–370 MAY 2002.