Prof. Dr.Nihat Kaymakçıoğlu

  • İlgi Alanları
  • Onkolojik cerrahi
  • Obezite cerrahisi
  • Laparoskopik cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık
GATA Tıp Fakültesi
GATA Genel Cerrahi
GATA Gastreontolojik Cerrahi
Yar. Doç. GATA
Doç. GATA
Prof. Süleyman Demirel Üniversitesi
Gülhane Askeri Tıp Akedemisi

Deneyim
GATA
Süleyman Demirel Üniversitesi
Özel Keçiören Hastanesi