Dr. Öğr. ÜyesiNihat Polat

  • İlgi Alanları
  • Tümör cerrahisi
  • Fıtık cerrahisi
  • Kıl dönmesi
  • Obezite
  • Tiroid
  • Hemoroid
  • Laparoskopik cerrahi
Eğitim ve Uzmanlık:
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi- Uzmanlık
 
Üyelik:
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Türk Cerrahi Derneği (TCD)
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği (ELCD)
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (TKRCD)
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği (UTA)
 
Belgeler:
Cerrahi Endoskopi Eğitim Belgesi
ERCP Eğitim Belgesi

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

Polat N, Albayrak D, Ibiş AC, Altan A

Sakrokoksigeal pilonidal sinüs cerrahi tedavisinde Karydakis Flep ameliyatı ile primer kapamanın karşılaştırılması

Balkan Med J 2008;25(2):87-94

Albayrak D, Ibiş AC, Hatipoğlu AR, N Polat, Hoşcoşkun Z

Perfore primer ince barsak lenfoması:Olgu sunumu.

Balkan Med J 2008;25(1):60-4

Polat N,  Kesici U, Kesici S, Yılbaş S.

Morgagni hernia detected due to pneumothorax development during diagnostic colonoscopy.

Turk J Gastroenterol 2014;25(4):448-9.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Ibiş AC, Albayrak D, Polat N, Karagülle E, Velidedeoğlu M, Coşkun I

 Intussusception ın adults.

1 st International Interuniversity  Gastroenterology Congress 29-31 May 2008 Alexanrepolis Greece   

Yazlılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makalaler

Ibiş AC, Albayrak D, Sezer YA, Polat N, , Coşkun I

Fibroid polibe  bağlı intussepsiyon Bakırköy Tıp Dergisi 2008; 4:119-21

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C. İbiş , YA. Sezer ,  D. Albayrak, AK. Batman, H. Öner, N Polat, R. Köksal, AR. Hatipoğlu, F. Tokatlı, A. Sarıkaya, İ. Coşkun , Z. Hoşcoşkun, A. Altan , ME. İrfanoğlu . Kliniğimizde sentinel lenf nodu eksizyonu başlatıldıktan sonraki meme kanserli hastaların cerrahi tedavilerinin değerlendirilmesi. İstanbul Meme Kanseri Konferansı 14–16 Eylül 2006 İstanbul-Türkiye

C. İbiş, D. Albayrak , YA. Sezer ,  N.Polat , R. Köksal , İ. Coşkun , Z. Hoşcoşkun . Laparoskopik kolesistektomi sonrası duodenal perforasyon. 6.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4–8 Eylül 2007 Antalya-Türkiye

C.İbiş, D. Albayrak, A. Sezer, N. Polat, R. Köksal, İ. Coşkun, Z. Hoşcoşkun ”Laparoskopik Kolesistektomi sonrası duodenal perforasyon”, VI.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül, 119, Antalya, 2007. (Eylül 2007)

C. İbiş, D. Albayrak, A. Sezer, N. Polat, İ. Coşkun, ”Fibroid polibe bağlı intussusepsiyon”, VI.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül, 121, Antalya, 2007. (Eylül 2007)

 C. İbiş,  A.Sezer, N. Polat, H.Öner, H. Ümit, A.R. Soylu, A.R. Hatipoğlu, A. Tezel, İ.Coşkun, B. Çakır, A. Altan, “6 Komplikasyonlu Crohn Olgusunun Cerrahi Tedavilerinin İrdelenmesi”, 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım, 486, İstanbul, 2006. (Kasım 2006)

C İbiş, A. Sezer, D. Albayrak, A.K. Batman, H. Öner, N. Polat, R. Köksal, A.R. Hatipoğlu, F. Tokatlı, A. Sarıkaya, İ. Coşkun, Z. Hoşcoşkun, A. Altan, M.E. İrfanoğlu, “Kliniğimizde Sentinel Lenf Nodu Eksizyonunun Başlatılmasından Sonraki Meme Kanserli Hastaların Cerrahi Tedavilerinin Değerlendirilmesi”, İstanbul Meme Kanseri Konferansı, 14-16 Eylül, 105, İstanbul, 2006. (Eylül 2006)