Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat

  • İlgi Alanları: Tümör cerrahisi, Fıtıklar, Kıl Dönmesi, Obezite, Obezite tedavisi, Tiroid cerrahisi, Hemoroid ameliyatları, Laparoskopik cerrahi
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi- Uzmanlık
 
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Türk Cerrahi Derneği (TCD)
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği (ELCD)
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (TKRCD)
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği (UTA)
 
Belgeler
Cerrahi Endoskopi Eğitim Belgesi
ERCP Eğitim Belgesi

 

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
A1. Albayrak D, İbiş AC, Hatipoğlu AR, Polat N, Hoşcoşkun Z. Perfore primer ince barsak lenfoması: Olgu sunumu. Balkan Med J 2008;25(1):60–4
A2. Polat N, Albayrak D, İbiş AC, Altan A. Sakrokoksigeal Pilonidal Sinüsün Cerrahi Tedavisinde Karydakis Flep Ameliyatı ile Primer Kapamanın Karşılaştırılması. Balkan Med J 2008;25(2):87–94
B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan
Bildiriler:
B1. İbiş AC, Albayrak D, Polat N, Karagülle E, Velidedeoğlu M, Coşkun I. Intussusception In Adults. 1st International Interuniversity Gastroenterology Congress 29–31 May 2008 Alexandroupolis-Greece
D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: polipe
D1. İbiş AC, Albayrak D, Sezer YA, Polat N, Coşkun İ. Fibroid bağlı intussusepsiyon. Bakırköy Tıp Dergisi 2008;4:119–21
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
E1. İbiş AC, Sezer YA, Albayrak D, Batman AK, Öner H, Polat N, Köksal R, Hatipoğlu AR, Tokatlı F, Sarıkaya A, Coşkun İ, Hoşcoşkun Z, Altan A, İrfanoğlu ME. Kliniğimizde sentinel lenf nodu eksizyonu başlatıldıktan sonraki meme kanserli hastaların cerrahi tedavilerinin değerlendirilmesi. İstanbul Meme Kanseri Konferansı 14–16 Eylül 2006 İstanbul-Türkiye
E2. İbiş AC, Albayrak D, Sezer YA, Polat N, Köksal R, Coşkun İ, Hoşcoşkun Z. Laparoskopik kolesistektomi sonrası duodenal perforasyon. 6.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4–8 Eylül 2007 Antalya-Türkiye