Uzm. Dr. Nilgün POLAT (Uçuş)

  • İlgi Alanları: Baş ağrısı, Kronik Migrende Botox uygulaması, Epilepsiler, Nöralterapi, Neurofeedback tedavisi, Unutkanlık, Bunama, Baş dönmesi

Eğitim ve Uzmanlık
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD - Uzmanlık

Beyin kanamalarında Nöron Spesifik Enolaz enzim düzeyinin progresyona etkisi

Yaşlılarda Başağrısı

Devlet Hastanesinde nörolojide izlenen Multipl Slerozlu hastaların incelenmesi

Devlet Hastanesi nöroloji polikliniğine başvuranlarda Migren prevalansı