Uzm. Dr.Nilgün POLAT (Uçuş)

Eğitim ve Uzmanlık
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD - Uzmanlık

Beyin kanamalarında Nöron Spesifik Enolaz enzim düzeyinin progresyona etkisi

Yaşlılarda Başağrısı

Devlet Hastanesinde nörolojide izlenen Multipl Slerozlu hastaların incelenmesi

Devlet Hastanesi nöroloji polikliniğine başvuranlarda Migren prevalansı