Uzm. Dr. Nilgün Polat

  • İlgi Alanları: Baş ağrısı, Kronik Migrende Botox uygulaması, Epilepsiler, Nöralterapi, Neurofeedback tedavisi, Unutkanlık, Bunama, Baş dönmesi

Eğitim ve Uzmanlık
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD - Uzmanlık

Beyin kanamalarında Nöron Spesifik Enolaz enzim düzeyinin progresyona etkisi
Yaşlılarda Başağrısı
Devlet Hastanesinde nörolojide izlenen Multipl Slerozlu hastaların incelenmesi
Devlet Hastanesi nöroloji polikliniğine başvuranlarda Migren prevalansı