• Uzmanlık Alanları: Bireysel Psikoterapi, Çocuk ve ergen psikolojisi, Çift ve Aile Terapisi, Çocuk ve Ergen Sorunları, Tırnak yeme, Alt ıslatma, Parmak Emme, Çocukluk çağı korkuları, Yalan söyleme, Kardeş kıskançlığı, Okul stresi, Öğrenme güçlüğü, Dikkat eksikliği, Hiperaktivite, Sınav kaygısı, Obsesif Kompulsif Bozukluk

Eğitim ve Uzmanlık
Fen Edebiyat Fakültesi - Psikoloji

Araştırma ve Yayınlar
1)İLETİŞİM VE MOBBİNG KAVRAMLARININ ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
2)PSİKOLOJİ SOM SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SON SINIF OLMALARINDA DOLAYI YAŞADIKLARI KAYGI VE PSİKOLOJİK DAYANIKLALIKLARIN ÖLÇÜLMESİ
3) TOPLUMUN ENGELLİ KİŞİYE BAKIŞI

Üye Olduğu Dernekler
Türk Psikologlar Derneği

Sertifika ve Kurs Bilgileri
TOPLUMSAL DUYARLILIK VE GÖNÜLLÜKLÜK SERTİFİKASI
WISC-R UYGULAYICI SERTİFİKASI
HASTA VE HASTALIK TEMALI EĞİTİM PROGRAMI
GENÇLERİN YAŞAMA DAİR KONULARIN YER ALDIĞI SEMPOZYUM PROGRAMI
PARANOİD BOZUKLUK İLE İLGİLİ SÖYLEŞİ PROGRAMI
SINAV KAYGISI VE DİKKAT EKSİKLİĞİ SUNUMU
EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ EĞİTİMİ
KISA SÜRELİ ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ EĞİTİMİ
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YÖNELİMLİ KLİNİK İLK GÖRÜŞME & TERAPİ GÖRÜŞMELERİ
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TEPAPİNİN DEPRESYON TEDAVİSİNDE UYGULANMASI
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİNİN OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TEDAVİSİNDE UYGULANMASI
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİNİN ANKSİYETE VE FOBİ TEDAVİSİNDE UYGULANMASI

Randevuile hemen randevunuzu alın
Randevu saatlerini görmek için lütfen günlere tıklayınız.