Uzm. Klnk. Psk.Niltem Hürfikir Çağlar

  • İlgi Alanları
  • Obsesif kompülsif bozukluk
  • Cinsel terapi
  • Sosyal fobi
  • Dikkat eksikliği
  • Hiperaktivite
  • Çift terapisi
  • Depresyon
  • Duygudurum bozuklukları

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Bilim Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi - Psikoloji

Mesleki Üyelikler
Türk Psikologlar Derneği

Kurs ve Sertifikalar
Cinsel Terapi
Wısc-R Uygulayıcı Sertifikası
Gençlerin Yaşama Dair Konuların Yer Aldığı Sempozyum Programı
Paranoid Bozukluk İle İlgili Söyleşi Programı
Sınav Kaygısı Ve Dikkat Eksikliği
Evlilik Ve Çift Terapisi Eğitimi
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi
Bilişsel Davranışçı Yönelimli Klinik İlk Görüşme & Terapi Görüşmeleri
Bilişsel Davranışçı Tepapinin Depresyon Tedavisinde Uygulanması
Bilişsel Davranışçı Terapinin Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Uygulanması
Bilişsel Davranışçı Terapinin Anksiyete Ve Fobi Tedavisinde Uygulanması
Toplumsal Duyarlılık Ve Gönüllüklük Sertifikası
Hasta Ve Hastalık Temalı Eğitim Programı

1)İletişim Ve Mobbing Kavramlarının Özel Sektör Çalışanlarında Değerlendirilmesi

2)Psikoloji Som Sınıf Öğrencilerinin Son Sınıf Olmalarında Dolayı Yaşadıkları Kaygı Ve Psikolojik Dayanıklalıkların Ölçülmesi

3) Toplumun Engelli Kişiye Bakışı