Nöroloji

Medical Park Hastaneler Grubu Hastaneleri'nin Nöroloji Bölümleri'nde geniş bir yelpazedeki nörolojik hastalıkların ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmetleri verilmektedir.

Nöroloji Bölümlerimizin uğraşı alanına giren, beyin kanamaları, baş ağrısı, baş dönmesi serebrovasküler hastalıklar, hareket bozuklukları, kas ve sinir hastalıkları, epilepsi, alzheimer, multipl skleroz, inme ve uyku bozuklukları konularında hastanelerimizde hizmet verilmektedir. Gerektiğinde hastanelerimizin Tıbbi Görüntüleme ve Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Bölümleri ile yakın işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir.

Kraniyal tomografi veya magnetik rezonans (MR) görüntülemesi, ekokardiografi, ekstrakranial dopler gibi tetkikler hastalarımıza uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır.

Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımızın takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.

Çoğunlukla el ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG (elektromiyonörografi) tetkiki, elektrofizyoloji laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir.

Santral sinir sisteminin birçok hastalığında özellikle de epilepsi hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (elektroensafolografi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.

Ayrıca baş ağrısı yakınmaları baş ağrısı polikliniklerimizde değerlendirilebilmektedir.

Nöroloji Bölümünün İlgilendiği Hastalıklar

Serebrovasküler hastalıklar

 • Beyin Kanamaları 
 • Beyin Damar Tıkanıkları

Epilepsi

Hareket bozuklukları

 • Parkinson 
 • Esansiyel Tremor
 • Diskinezi
 • Distoni 
 • Huzursuz Bacak Sendromu

Demiyalizan hastalıklar

 • Multipl Skleroz 
 • Transvers Myelit

Periferik sinir hastalıkları

 • Nöropatiler 
 • Guillen Barre Sendromu

Kas ve sinir kas kavşağı hastalıkları

 • Myopatiler 
 • Myastenia Gravis

Baş boyun bel ağrıları

 • Vasküler
 • Gerilim
 • Servikojenik Başağrıları
 • Nevraljiler

Demansiyel sendromlar

 • Delirium
 • Ensefalit
 • Demans

Sistemik ve metabolik nöroloji hastalıkları

 • Hipertansif Ensefalopati

Omuriliğin travma dışı hastalıklar

 • Spondilotik Miyelopati
 • Myelitler
 • Omurilik Tümörleri 
 • Subakut Kombine Dejenerasyon

Konuşma bozuklukları

 • Afazi

Uyku Hastalıkları

 • Uyku apnesi
 • Horlama
 • Uykusuzluk
 • Aşırı uyuma hali

Nöroloji Kliniğince Yapılan Tetkikler

 • Polisomnografi (Uyku Tetkiki) (Hastane ve Evde)
 • CPAP / BPAP / ASV Titrasyonu (Hastane ve Evde)
 • EEG (Çocuk Büyük, Uyku Uyanıklık)
 • EMG (Çocuk Büyük)
 • Uyarılmış Potansiyeller
 • SSEP (Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyel)
 • VEP (Vizuel Uyarılmış Potansiyel)
 • BERA (İşitsel Uyarılmış Potansiyel)
 • EVDE UYKU TETKİKİ
 • UYKU TETKİKİ
 • CPAP TEDAVİSİ
 • CPAP
 • EVDE POLİSOMNOGRAFİ
 • POLİSOMNOGRAFİ
 • EEG
 • ÇOCUK EEG
 • EEG UYKU
 • UYKU EEG'Sİ
 • EMG
 • ÇOCUK EMG
 • VEP
 • SEP
 • BERA

Nöroloji Bölümü ve Hastalıklar

 • BAŞAĞRISI
 • BAŞ DÖNMESİ (VERTİGO)
 • ELLERDE UYUŞMA
 • AYAKLARDA UYUŞMA
 • BEL FITIĞI
 • BOYUN FITIĞI
 • FELÇ
 • YÜZ FELCİ
 • ÇİFT GÖRME
 • BULANIK GÖRME
 • DENGESİZLİK
 • TİTREME
 • ÇINLAMA
 • BAYILMA
 • UYKUYA DALAMAMA
 • UYUSUZLUK
 • HORLAMA
 • UYKUDA NEFES TUTMA
 • GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK
 • YORGUNLUK
 • UNUTKANLIK
 • BACAKLARDA SIKINTI
 • KONUŞMA BOZUKLUĞIU
 • KONUŞAMAMA
 • ANLAMAMA
 • KAS AĞRISI
 • KAS ERİMESİ
 • İSTEMSİZ KASILMA
 • İSTEMSİZ HAREKETLER
 • GÖZ KARARMASI
 • GÖZ KAPAĞI DÜŞMESİ
 • KASILMA KRAMP UYKUDA BACAK HAREKETLERİ
 • UYUKLAMA
 • DOĞUM FELCİ
 • ALZHEİMER
 • BUNAMA
 • YUTAMAMA
 • NEFES TUTMA

Nöroloji Bölümünün İlgilendiği Hastalıklar

 • BAŞAĞRISI
 • MİGREN
 • SARA
 • EPİLEPSİ
 • MULTİPL SEKLEROZ
 • VERTİGO
 • ATAKSİ
 • BEYİN FELCİ
 • STROK
 • BEYİN DAMAR HASTALIKLARI
 • PARKİNSON
 • POLİNÖROPATİ
 • BOYUN FITIĞI
 • BEL FITIĞI
 • POLİNÖROPATİ
 • KARPAL TÜNEL SENDROMU
 • ULNAR OLUK SENDROMU
 • TORASİK ÇIKIŞ SENDROMU
 • FIBULA BAŞI SENDROMU
 • TARSAL TÜNEL SENDROMU
 • SİNİR YARALANMALARI
 • DOĞUM FELÇLERİ
 • UYKU APNESİ
 • HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU
 • NARKOLEPSİ
 • MULTİPL SKLEROZ
 • MS
 • NÖROPATİK AĞRI
 • DİABETİK POLİNÖROPATİ
 • TREMOR
 • KAS HASTALIKLARI
 • HEMİFASİAL SPASM
 • BLEFAROSPAZM
 • YÜZ KASILMASI
 • GÖZ KASILMASI
 • KRAMP
 • KASILMA
 • KAS AĞRISI
 • AFAZİ
 • ALZHEİMER
 • BUNAMA


Sizi Arayalım
6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirmeyi okudum; randevu hatırlatma ve hizmet sunumu için iletişim bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum.
Hekimlerimiz