Uzm. Dr.Nur Bekmezci Çilingiroğlu

  • İlgi Alanları
  • Neonatoloji

Eğitim ve Uzmanlık
2003 - 2010 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi
2011 - 2015 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Uzmanlık Eğitimi

Deneyim
2010 - 2011 – Sarıkamış Devlet Hastanesi Acil Servisi, Kars
2015- 2017 Ardahan Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği
2017 – 2018 İzmir Medikal Park Hastanesi, Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi

Kurs ve Sertifikalar
1- Çocuk Acil Kursu, 48. Türk Pediatri Kongresi (2012)
2- Neonatal Resusistasyon Kursu- Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı (2013)
3- Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği (2013)
4- Çocuklarda Beslenme Kursu, Milli Pediatri Kongresi (2018)

Kurs ve Sertifikalar
1- 48. Türk Pediatri Kongresi – 2012, Antalya - "Anoreksiya Nervosalı Hastaların Değerlendirilmesi ve Renutrisyon Tedavisine Yanıt" – Sözel Bildiri Sunumu
2- 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi – 2015, Antalya – "Pediatrik Yaş Grubunda Karbapenem Dirençli Gram(-) Bakteri Üremesi Olan Hastaların ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi" – Poster Bildiri Sunumu
 

Araştırma ve Yayınlar

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (American Journal of Infection Control) – The Prospective Evalution of Risk Factors and Clinical Influence of Carbapenem Resistance in Children with Gram-negative Bacteria Infection - Am J Infect Control . 2018 Feb;46(2) : 147 – 153.