Doç. Dr.Nur Dokuzeylül Güngör

  • İlgi Alanları
  • Tüp bebek
  • Histereskopik cerrahi
  • Laparoskopik cerrahi
  • Menopoz
  • Osteoporoz
  • Gebelik takibi
  • Normal doğum
  • Sezaryen

Eğitim ve Uzmanlık
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi
Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Kadın Hastalıkları, Uzmanlık

Deneyim
2014- BAU Medical Park Göztepe Tüp Bebek Ünitesi
2007-2014 Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi 
2003-2007 Şanlıurfa Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi 
2003-2007 Şanlıurfa Özel Dünya Hastanesi 

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği (TTB)
Avrupa Üreme Sağlığı ve Embriyoloji Derneği (ESHRE)
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği (TJOD)
Jinekolojik Endoskopi derneği (JED)
ObstetrikUltrasonografi Derneği (OBUSG)
Türkiye Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)
Üreme Tıbbı Derneği (ÜTD)
Sigarayla Savaşanlar Derneği

ORAL SUNUMLAR

1. (2014) Dokuzeylül-Güngör N,CilAP,Kavrut M,Kahraman S. EarlyDeterminants Of OHSS Risk: Is there a role of day 6 estradiollevel?American Society for Reproductive Medicine 70th Annual Meeting 2014,18-22October,Honolulu,Hawai,USA.O348.

2.(2014) Başar M. M,Dokuzeylül-Güngör N, Tüfekçi MA, Kumtepe-Çolakoğlu Y, Şenel T, Kahraman S. Comparison of intracytoplasmic sperm injection (ICSI) outcomes between ejaculated and testicular extracted spermatozoa in couples with recurrent implantation failure. The 104th Annual Meeting of AUA May 16-21, 2014, Orlando, USA. PD24-11.

3.(2014)Başar MM,Dokuzeylül-Güngör N, Kumtepe-Çolakoğlu Y, Selimoğlu S, Alkan E, Kahraman S. Effects of medical treatment and the sex steroid levels on testicular sperm retrieval rate in Klinefelter syndrome. The 104th Annual Meeting of AUA May 16-21, 2014, Orlando, USA. PD24-07.

4.(2013) Dokuzeylul N, Onal M, Acet M, BaşarMM, KahramanS.The effects of paternal age on ART outcome. European Society of Human Reproduction & Embryology (ESHRE) July 7 – 10, 2013, London,UK. O:073

5.(2013)AlkanE, Dokuzeylül-Güngör N, Yelke H, Başar M.M, Kahraman S.Klinefelter sendromlu olgularda infertilite süresi ve yaşın yardımcı üreme teknikleri üzerine etkileri: 10 yıllık tecrübe ve 255 siklusun değerlendirilmesi. Büyük Üroloji Buluşması, 31 Ekim -3 Kasım 2013. Antalya, Türkiye, Bildiri Özetleri Kitabı SS032

6.(2010) Dokuzeylul N,Kahraman S,Ozkan S,Karlikaya G,Karagozoglu H,Ersahin A. Evaluation of intracytoplasmic sperm injection outcomes in men with hypogonadotropic hypogonadism: 5 Years’ Experience.American Society for Reproductive Medicine 66th Annual Meeting 2010, 23-27 October, Denver, USA.0: 53

7.(2010)4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Sözel bildiri dalında üçüncülük ödülü (Sono AVC (Ultrasonografik Otomatik Hacim Ölçümü) İle Tüp Bebek Tedavisinde Folikül Maturasyonu Değerlendirilmesi: Prospektif Klinik Çalışma). Kavrut M,Tuna T, Dokuzeylül N,Karlıkaya G,Yelke G, Kahraman S.4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM) Antalya, 7 – 10 Ekim 2010.

8.(2009)S. Karagözoğlu H, Kahraman S, Karıkaya G, Kavrut K, Erşahin A,Acet M, Dokuzeylül N.Premature luteinization does not negatively effect pregnancy outcomein high responder patients undergoing coasting with short interval in IVF cycles treated with GNRH- Agonist protocol. 8th Turkısh-German Gynecology Congress April 29- May 3, 2009 Antalya.S0019

9.(2008) Dokuzeylül N, Atayurt Z, Karlıkaya G, Candan Z, Kahraman S. Şiddetli Erkek Faktörü Olan Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı Olgularında Morfolojik Olarak Seçilmiş Sperm Mikroenjeksiyonunun Embriyo Gelişimi ve Gebelik sonuçları Üzerine Etkisi: Erken Sonuçlar. 3.Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi(2008 TSRM) 16-19 Ekim 2008,Antalya.SS-4

10. (2008) İsmailoğlu B, Dokuzeylül N, Özgön G, Demir S, Fiorentino F,Kahraman S.Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı ve trombofili ilişkisi. 2. Güncel Üreme Endokrinolojisi,Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi. Çeşme, İzmir, 17 – 20 Nisan 2008.S07

11.(2008) Dokuzeylül N,Karlıkaya G, Kahraman S. A comparative study of GnRH Antagonist and Agonist treatment in PCOS. 2. Güncel Üreme Endikronolojisi,Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi. Çeşme, İzmir, 17 – 20 Nisan 2008.S09

POSTER SUNUMLARI

1.2016)Dokuzeylül Güngör N,Ersahin A,Görgen B,Cengiz F.IVF Tedavisinde AMH değerinin Prediktif Etkisi:Olgu Sunumu. 4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.5-9 Ekim,2016,Antalya,Turkey.P033

2.(2016)Dokuzeylül Güngör N,Ersahin A,Görgen B,Cengiz F,Kütük D.Endometrial Hiperplazili Olgularda IVF Tedavisi:Olgu Sunumu.4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.5-9 Ekim,2016,Antalya,Turkey.P034

3.(2016)Dokuzeylül Güngör N,Ersahin A,Görgen B,Cengiz F,Kütük D.Nadir görülen iki tek gen hastalığının taşıyıcısı olan çiftte IVF-PGT yöntemiyle sağlıklı gebelik elde edilmesi.4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.5-9 Ekim,2016,Antalya,Turkey.P035

4.(2016)Dokuzeylül Güngör N,Görgen B,Ersahin A,Cengiz F,Çelik Şimşek B.Acromegaly and ART.Excellence in ART:Clinical and Laboratory Perspectives,April29-30,2016,Cappadocia,Turkey

5.(2016).Kütük D,Bener F,Dalgın G E,Cengiz F,Erşahin A,Dokuzeylül Güngör N,Görgen BIrez T,The Evaluation of Sperm Chromatin Condensation and Total Creatine Kinase Activity in Oligozoospermic Patients and The Relationship With Smoking.XIV.Annual Meeting of the Mediterranean Society for Reproductive Medicine(MSRM)April21-24,2016,Cesme,Izmir,Turkey.

6.(2015)Görgen B,Dokuzeylül Güngör N,Erşahin A,Erşahin S S,Cengiz F,Şimşek Çelik B.Antagonist Sikluslarda Oosit Toplama (OPU) Günü Ölçülen Folikül Çapları İle ,Oosit Maturasyonu ve Döllenme Oranı Arasındaki İlişki.V.ÜREME TIBBI ve DERNEĞİ KONGRESİ 28-31 Ekim 2015,Antalya,Türkiye

7.(2015) Görgen B,Dokuzeylül Güngör N,Erşahin A,Erşahin S S,Cengiz F,Şimşek Çelik B.Endometriosis Tanısı Konmuş İnfertil Olgularda Endometrial Polip Sıklığında Artma ve Bunun Endometriosis Şiddetiyle İlgisi.V.ÜREME TIBBI ve DERNEĞİ KONGRESİ 28-31 Ekim 2015,Antalya,Türkiye

8.(2015)Dokuzeylül Güngör N,Erşahin A,Görgen B,Erşahin S S,Cengiz F,Güngör K.The Effects of Thyroid Autoimmunity Presence on Ovarian ReserveEuropean Society of Human Reproduction & Embryology (ESHRE).14-17June, 2015, Lisbon,PORTUGAL. P-731

9.(2015)Erşahin A,Cengiz Ferhat,Dokuzeylül Güngör N,Görgen B,Kanter MEuropean Society of Human Reproduction & Embryology (ESHRE).14-17June, 2015, Lisbon,PORTUGAL. P-109

10.(2015)Dokuzeylül Güngör N,Erşahin A,Görgen B,Erşahin S S.Heterotopik Gebelik ve Yardımcı Üreme Teknikleri:Olgu Sunumu. 13.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,11-15Mayıs,2015,Antalya,Türkiye

11.(2015)Güngör K,Kaçar M,Dokuzeylül Güngör N.Gecikmiş Puberte ve Büyüme Hormonu Eksikliği Olan Olgun Sunumu.37.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi  6-10 Mayıs 2015,Antalya,Türkiye.

12.(2015)Dokuzeylül Güngör N,Erşahin A,Görgen B,Erşahin S S,Güngör K.Mikrotese ile Sperm Elde Edilerek Yapılan ICSI Vakasında Komplet Hidatiform Mol ve Dikoryonik Diamniotik İkiz Birlikteliği.Perinatal Medicine 2015,23-25 April 2015,Istanbul,Turkey.P-99

13.(2015)Dokuzeylül Güngör N,Erşahin A,Görgen B,Erşahin S S,Güngör K. Osteogenesis Kongenita Olgusunda Preimplantasyon Genetik Tanı Yöntemiyle Gebelik Elde Edilmesi.Perinatal Medicine 2015,23-25 April 2015,Istanbul,Turkey.P-100

14.(2015)Dokuzeylül Güngör N,Erşahin A,Görgen B,Erşahin S S.Late Diagnosed Meigs Syndrome with Severe OHSS. 6th IVI Congress ,April 23-25,2015,Alicante,Spain.

15.(2014)CilAP, Dokuzeylül-Güngör N,Karahasanoglu A,Kahraman S. The impact of controlled ovarian stimulation protocol on embryo transfer rate in PGD cycles for aneuploidy testingAmerican Society for Reproductive Medicine 70th Annual Meeting 2014,18-22October,Honolulu,Hawai,USA.P-260

16.(2014) Cil AP, Temel S, Aybar F, Beyazyurek C, Dokuzeylul D, Kavrut K, Ekmekci CG, Kahraman S. Are female carriers of inversions at risk for accelerated ovarian aging. European Society of Human Reproduction & Embryology (ESHRE).29June-2July , 2014, Munich,Germany P-432

17.(2014) KavrutM, OnalM, CilAP, Dokuzeylül-Gungor N, Aybar F, Akbas H, Kahraman S Clinical pregnancy and live birth rates in in vitro fertilization are dependent on the physician performing the embryo transfer; a study of 10780 cycles.European Society of Human Reproduction & Embryology (ESHRE).29June-2July2014, Munich,Germany. P-568

18.(2014) Dokuzeylul Gungor N, Gungor K, KavrutM, Cil AP, Onal M, Aybar F, Akbas H, Kahraman S.The effects of preconception TSH levels on ART outcome in 8657 cycles. European Society of Human Reproduction & Embryology (ESHRE). 29June-2July 2014, Munich,Germany  P-514.          

19.(2013) Dokuzeylul N, Kumtepe Y,  Yelke H, Beyazyürek Ç, Ekmekçi CG, KahramanS"aCGH ıle yapılan polar body bıyopsısı sonrası canlı dogumla sonuclanan ılk olgumuz" 4.ÜTD KONGRESİ 26-29 EYLÜL 2013 ANTALYA.P066

20.(2013) Dokuzeylul N, Onal M, Acet M, Kahraman S. clomıphene cıtrate versus letrozole protocols ın patients ≥43 years old undergoing intracytoplasmic sperm injection. 69th ASRM Annual Meeting 2013, 12-17 October, Boston, Massachusetts, USA. P-454

21.(2013) Dokuzeylul N, Onal M, Acet M, Kahraman S mıld stımulatıon versus antagonıst protocol ın patients ≥43years old undergoing intracytoplasmic sperm injection. 69th ASRM Annual Meeting 2013, 12-17 October, Boston, Massachusetts, USA. P-444

22.(2013) Dokuzeylul N, Onal M, Acet M, Kahraman S gonadotropin-releasing hormone(gnrh) agonıst versus antagonıst protocols ın patients≥ 43 years old undergoing intracytoplasmic sperm injection. 69th ASRM Annual Meeting 2013, 12-17 October, Boston, Massachusetts, USA.P-436

23.(2013) Dokuzeylul N, Onal M, Acet M, Kahraman S clomıphene cıtrate versus letrozole protocols ın patients ≥40 years old undergoing intracytoplasmic sperm injection. 69th ASRM Annual Meeting 2013, 12-17 October, Boston, Massachusetts, USA. P-445

24.(2013) Dokuzeylul N, Onal M, Acet M, Kahraman S mild stimulation versus antagonıst protocols ın patients ≥40 years old undergoing intracytoplasmic sperm injection. 69th ASRM Annual Meeting 2013, 12-17 October, Boston, Massachusetts, USA. P-441

25.(2013) Dokuzeylul N, Onal M, Acet M, Kahraman S gonadotropin-releasing hormone(gnrh) agonıst versus antagonıst protocols ın patients ≥40 years old undergoing intracytoplasmic sperm injection.69th ASRM Annual Meeting 2013, 12-17 October, Boston, Massachusetts, USA. P-432

26.(2013) Onal M, Dokuzeylul-Güngör N,Acet M, Kahraman S.Pregnancy outcomes according to endometrial thickness in ovulation induction cycles with clomiphene citrate.European Society of Human Reproduction & Embryology (ESHRE). July 7 – 10, 2013, London,UK. P:478

27.(2012) Ersahin A, KahramanS, Kavrut M, Gorgen B, Acet M, Dokuzeylul N, Aybar F. The role of early ß-hCG level and its increase ratio in the prediction of live births in ART. European Society of Human Reproduction & Embryology (ESHRE). July 1 – 4, 2012, Istanbul, Turkey.P-491

28.(2012) Kahraman S, Guler A,Kavrut M, ErsahinA, Dokuzeylul N, Acet M. Milder ovarian stimulation by adding clomiphene citrate to gonadotropins in poor prognosis IVF patients. European Society of Human Reproduction & Embryology (ESHRE). July 1 – 4, 2012, Istanbul, Turkey.(supplement)

29.AlkanE,Dokuzeylül- Güngör N,Yelke H,Özkan S,BaşarMM,Kahraman S.Klinefelter Sendromlu Hastalarda Mikrotese Sonuçlarının ve Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi.22. Ulusal Üroloji Kongresi 2-6 Mayıs 2012 Girne,Kıbrıs.Kongre Özet Kitabı, P-416

30.(2010) Dokuzeylül N,Kahraman S,Özkan S,Karlıkaya G,Acet M.Pregnancy results ın nonmosaıc Klınefelter's syndrome usıng cryopreserved-thawed testıcular spermatozoa.The 13th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) Berlin, Germany, November 4-7, 2010.

31.(2010) Dokuzeylül N,KahramanS, KarlıkayaG, Erşahin A.Successful Pregnancy After ICSI In A Patient With Familial Mediterranean Fever,Behcet’s Disease and Von Willebrand Disease :Devil’s Triangle.The 13th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) Berlin, Germany, November 4-7, 2010

32.(2010) Dokuzeylul N,KahramanS, Karlikaya G, KaragozogluH, Kavrut M, Ersahin A. Clinical Outcome of Women ≤37 Years with Hypogonadotropic Hypogonadism Undergoing Intracytoplasmic Sperm Injection and In-Vitro Fertilization. American Society for Reproductive Medicine(ASRM) 66th Annual Meeting 2010, 23-27 October, Denver, USA. P 545

33.(2010)Dokuzeylul N,KahramanS.Panhipopituitarism ve ART:Olgu Sunumu.8.Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi(TJOD) 18-23 Mayıs 2010,Antalya.

34.(2009) Karagozoglu H, KahramanS, Karlikaya G, AcetM, Dokuzeylül D, Yelke H. Premature Luteinization Does Not Negatively Affect Pregnancy Outcome In High Responder Patients Undergoing Coastıng With Short Interval In IVF Cycles Treated With GNRH Agonist Protocol. American Society for Reproductive Medicine 65th Annual Meeting 2009, 17 – 21 October ,Atlanta, Georgia,USA.P-90

35.(2009) DokuzeylülN, KarlıkayaG, EkmekçiCG, KaragözoğluH, BeyazyürekÇ, KahramanS. Sanfilippo Hastalığı Ve Preimplantasyon Genetik Tanı: Olgu Sunumu.7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2009 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC

36.(2009) DokuzeylülN, Cengiz F, AtayurtZ, KahramanS.Combination of IMSI,TUNEL and FISH in a couple with Globozoospermia:Case Report. 8th TURKISH-GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS April 29- May 3, 2009 Antalya. P0015

37.(2009) Dokuzeylül N, Ayar A.iniensefalinin 3-d ultrasonografi ile erken tanısının konması:olgu sunumu.12.Ulusal Perinatoloji Kongresi;23-26 Nisan,Antalya,2009,P16.

38.(2009) Dokuzeylül N, Ayar A. Norplant İle Görülen Heterotopik Gebelik Olgusu.6.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 23-25 Nisan,Ankara 2009.EP-013

39.(2009)Dokuzeylül N, UğurMG. KarlıkayaG, KaragözoğluH, Erşahin A, AcetA, Karaca M, KahramanS. Luteal Estradiol/GNRH antagonist suppression versus oral contraceptive pretreatment in young poor responders. 15th World Congress on In Vitro Fertilization, 4th World Congress on In Vitro Maturation.April 19 – 22 ,2009,Geneva,Switzerland P.025

40.(2009) DokuzeylülN, UğurMG. KarlıkayaG, KaragözoğluH, ErşahinA, KavrutM, Acet M, Kahraman S. Outcome of mild stimulation cycles in poor responders with short-term aplication of gnrh antagonist and low dose gonadotropins using clomiphene citrate. 15th World Congress on In Vitro Fertilization, 4th World Congress on In Vitro Maturation.April 19 – 22 ,2009,Geneva,Switzerland.P.026

41.(2009) DokuzeylülN, AyarA, KahramanS. Meckel Gruber Sendromu: Olgu Sunumu. 9.Geleneksel ZTB Eğitim Günleri 12-15 Mart 2009, Antalya.

42.(2009) Dokuzeylül N, AyarA. Bir Heterotopik Gebelik: Olgu Sunumu. 9.Geleneksel ZTB Eğitim Günleri 12-15 Mart 2009, Antalya.P-11

43.(2009) Dokuzeylül N, AcetM, KahramanS. Mülleriyan Anomalilerde ART'nin Yeri: Olgu Sunumu. 9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi:15-18 ocak 2009,bursa.p4

44.(2009) DokuzeylülN, ErşahinA, KahramanS. Kartagener Sendromu: Olgu Sunumu. 9.Uludağ Jinekolojive Obstetri Kış Kongresi:15-18 OCAK 2009,BURSA.P3

45.(2008) DokuzeylulN, KarlikayaG, KahramanS. Which Is Your Favourite Protocol in Women ≥43 Years Old? Microdose Flare? Antagonist? Or No Way Out! American Society for Reproductive Medicine’s 64th Annual Meeting, Bridge to the Future of Reproductive Medicine November 8 – 12, 2008, San Francisco, CA.P-389

46.(2008) DokuzeylulN,KahramanS. Preimplantation Genetic Diagnosis For Bartter Syndrome.American Society for Reproductive Medicine’s 64th Annual Meeting, Bridge to the Future of Reproductive Medicine November 8 – 12, 2008, San Francisco, CA.P-561

47.(2008) DokuzeylulN, KahramanS. Make Your Choice: Agonist? Antagonist? American Society for Reproductive Medicine’s 64th Annual Meeting, Bridge to the Future of Reproductive Medicine November 8 – 12, 2008, San Francisco, CA(Fertil Steril, 2008, Supplement).A-198

48.(2008)Dokuzeylül N, KahramanS, Francesco Fiorentino. Successful Application of Preimplantation Genetic Diagnosis for Donohue Syndrome (Leprechaunism) American Society for Reproductive Medicine’s 64th Annual Meeting Bridge to the Future of Reproductive Medicine November 8 – 12, 2008, San Francisco (Fertil Steril, 2008, Supplement).A-241

49.(2008) DokuzeylülN, KahramanS. İnversiyon 9 Olgularında Gebelik Sonuçları. 3.Ulusal Üreme Endokrinolojisive İnfertilite Kongresi 16-19 Ekim 2008,Antalya.PS70

50.(2008) DokuzeylülN, KarlıkayaG,KahramanS. İki Kaviteli Nonkominikan Rudimenter Horn ile Birlikte Görülen Unikornuat Uterus ve Sol Böbrek Agenezi: Olgu Sunumu, 3.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 16-19 Ekim 2008,Antalya.PS04

51.(2008)Dokuzeylül N,KahramanS. Tekrarlayan Düşük Öykülü Ailede DengeliResiprokalTranslokasyon Olgusu:46,XY,T(1;15)(P35:Q11.1) 3.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 16-19 Ekim 2008,Antalya.PS03

52.(2008) DokuzeylülN, KahramanS. Addison Hastalığında Yardımcı Üreme Teknikleriyle Gebelik Elde edilmesi(OLGU SUNUMU). 3.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 16-19 Ekim 2008,Antalya.PS02

53.(2008) Dokuzeylul N,Acet M, Mılık S,Kahraman S.İzole Teratosperminin Yardımcı Üreme TeknikleriSonuçları Üzerine Etkisi: 6.ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ (TJOD)14-19 MAYIS 2008,ANTALYA.PS.322

54.(2008) Dokuzeylül N,Ayar A,Kahraman S. Yardımcı Üreme Teknikleri İle Elde Edilen Gebeliklerde Ektopik Gebelik Olgularının Değerlendirilmesi: 6.ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ (TJOD)14-19 MAYIS 2008,Antalya.PS.323

55.(2008) Dokuzeylul N,Kahraman S. What should be the choice of treatment for endometrial thickness in controlled ovarian hyperstimulation (COH): Agonist or antagonist? 2. Güncel Üreme Endokrinolojisi,Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi. Çeşme, İzmir, 17-20 Nisan 2008.P34

54.(2008) Dokuzeylül N,Ayar A,Kahraman S. Yardımcı Üreme Teknikleri İle Elde Edilen Gebeliklerde Ektopik Gebelik Olgularının Değerlendirilmesi: 6.ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ (TJOD)14-19 MAYIS 2008,Antalya.PS.323

55.(2008) Dokuzeylul N,Kahraman S. What should be the choice of treatment for endometrial thickness in controlled ovarian hyperstimulation (COH): Agonist or antagonist? 2. Güncel Üreme Endokrinolojisi,Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi. Çeşme, İzmir, 17-20 Nisan 2008.P34

KATILDIĞI ULUSAL KONGRELER VE TOPLANTILAR:
1.XIX.ZEYNEP KAMİL JİNEKO-PATOLOJİ KONGRESİ.ENDOMETRİUM.6-8 HAZİRAN 2001,İSTANBUL.
2.XXII.ZEYNEP KAMİL JİNEKO-PATOLOJİ KONGRESİ .9-11 HAZİRAN 2004,İSTANBUL.
3.IV.ULUSAL SİNDİRİM YOLU İLE BULAŞAN İNFEKSİYONLAR SEMPOZYUMU.16-20 MAYIS,2005,MERSİN.
4.5.ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ.16-21 MAYIS 2006,ANTALYA.
5.ZTB VII.GELENEKSEL EĞİTİM  GÜNLERİ.31 AĞUSTOS-3 EYLÜL 2006,ANKARA.
6.TİVAK 2006,XII.İNFERTİLİTE VE ÜREME KONGRESİ.10-12 KASIM 2006,ANKARA.
7.İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İNFERTİLİTE VE PERİNATOLOJİ GÜNLERİ.26-29 MART ,2008,ISTANBUL.
8.2. GÜNCEL ÜREME TEKNOLOJİSİ,YÜT KONGRESİ  VE 1.ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ 17-20 NİSAN 2008, ÇEŞME. 
9.3.ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE KONGRESİ. 16-19 EKİM 2008,ANTALYA.
10.YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ(YÜT):GELECEĞE YOLCULUK SEMPOZYUMU.16 OCAK 2009.
11.7.ULUSAL JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK KONGRESİ 14-19 MAYIS 2009,KKTC.
12.ÖRNEK PROBLEM VE ÇÖZÜM ODAKLI BİYOİSTATİSTİK VE EPİDEMİYOLOJİ SEMPOZYUMU.12 ARALIK 2009.
13.1.İNFERTİLİTEDE TARTIŞMALI KONULAR SEMPOZYUMU 17-18 NİSAN 2010,ISTABUL.
14.PERİNATOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 1 KASIM 2014,İSTANBUL.

KATILDIĞI ULUSLARARASI KONGRELER VE TOPLANTILAR:
1.THE 9th WORLD CONGRESS ON CONTROVERSIES IN OBSTETRICS GYNECOLOGY&INFERTILITY. MARCH 22-25,2007,BARCELONA,SPAIN. 
2.ALPHA 2008 7th BIENNIAL CONFERENCE.2-4 MAY,2008,ISTANBUL.
3.XXI EUROPEAN CONGRESS OF PERINATAL MEDICINE,September 10-13,2008,ISTANBUL,TURKEY.
4.SHAPE in –clinic meeting.29-30 OCTOBER 2009.AVA CLINIC FERTILITY CENTER,TAMPERE,FINLAND.
5.15.DÜNYA IVF KONGRESİ (ISIVF) 19-22 NİSAN ,CENEVRE ,2009.
6.8thTURKISH- GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS.APRIL 29-MAY 3,2009,ANTALYA.
7.7.ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ,14-19 MAYIS,2009,GIRNE,KIBRIS.
8.SAFE,PATIENT FRIENDLY AND LOW COST IVF-A ROAD TO THE FUTURE AN INTERNATIONAL SYMPOSIUM.APRIL 23-25,2010,ANTALYA.
9.2nd INTERNATIONAL MEETING NEW PERSPECTIVES ON OVULATION INDUCTION.JUNE 3-4,2010,ISTANBUL.
10.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON REPRODUCTIVE MEDICINE-1.PCOS,OVULATION INDUCTION AND FERTILITY PRESERVATION:NEW TRENDS 2010,JUNE 4-6, 2010,ISTANBUL.
11.The  66th Annual Meetıng,October23-27 ,2010,DENVER,USA.
12.ESHRE 2013,LONDRA
13.KALİTELİ HİZMET İÇİN DUYGUSAL PERFORMANS SEMİNERİ,23 ŞUBAT 2014,İSTANBUL.
14.PERİNATOLOJİDE GÜNCEL KONULAR,1KASIM 2014,İSTANBUL.
15.3.ACIBADEM KADIN DOĞUM GÜNLERİ 20-22 MART 2015,İSTANBUL.
16.3.ACIBADEM KADIN DOĞUM GÜNLERİ LAPAROSKOPİK ve ROBOTİK CERRAHİ KURSU, 20-22 MART 2015,İSTANBUL.
17.ESHRE CAMPUS SYMPOSIUM,Cryopreservation, IVF in the frozen state 27-28 March,2015,ISTANBUL
18.ESHRE CAMPUS SYMPOSIUM,Controversies in endometriosis and adenomyosis, 26-28 February,2016,ISTANBUL
19.Excellence in ART:Clinical and Laboratory Perspectives,April29-30,2016,Cappadocia,Turkey

ALDIĞI ÖDÜLLER
1.4.ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE KONGRESİ 7-10 EKİM 2010(TSRM 2010)ANTALYA.SONOAVC(ULTRASONOGRAFİK OTOMATİK HACİM ÖLÇÜMÜ) İLE TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE FOLİKÜL MATÜRASYONU DEĞERLENDİRİLMESİ:PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA.SÖZLÜ BİLDİRİ DALINDA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ.

KATILDIĞI KURSLAR VE SERTİFİKALARI:
1.AP DANIŞMANLIĞI VE RIA UYGULAMA EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİ, 1997,ISTANBUL.
2.MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR KULLANIMI VE OFİS YAZILIMLARI EĞİTİM PROGRAMI, 2000, ISTANBUL.
3.ENDOMETRIUM VE HİSTEROSKOPİ SEMPOZYUMU.5-6 EYLÜL,2007,ISTANBUL.
4.YÜT TE BAŞARI İÇİN İYİ KLİNİK UYGULAMALAR(IKU)HASTA YARARI VE ARAŞTIRMA BAŞARISI İÇİN SORULAR VE YANITLARI KURSU.15 EKİM,2008,ANTALYA.
5.KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM PRATİĞİNDE 2.EPİDEMİYOLOJİ VE BİYOİSTATİSTİK KURSU.28 ŞUBAT 2009.
6.JİNEKOLOJİK MİKROCERRAHİ KURSU.27-28 MART,2010,ANKARA.
7.Kaliteli Hizmet için Duygusal Performans Semineri,23 Şubat 2014,İstanbul.
HAKEMLİK YAPTIĞI DERGİLER:
 1.J TurkishGermanGynecologicalAssociation.


YAYINLAR:
1.Uzmanlık Tezi:ParsiyelHellp Sendromlu Gebelerde Maternal-PerinatalMorbidite ve Mortalite.Nur Dokuzeylül,2002,İstanbul.
2.İntrastoplazmik sperm enjeksiyonu yöntemiyle elde edilen bir gebelikte trizomi 13 (Patau sendromu): olgu sunumu
Serap Yaltı, Birgül Gürbüz, Nur Dokuzeylül.TürkFertilite Dergisi,2002,Cilt 10,Sayı4
3.Uterusperforasyonunasekonderabdominalgebelik.OlguSunumuN.Dokuzeylül,B.Tandoğan,V.Dayıcıoğlu.Zeynep Kamil Tıp Bülteni ,Yıl:2002,Cilt:33 Sayı: 3  20-22.ISSN:1300-7971
4.Rektovajinal septumdaki derin endometriozis lezyonlarının çıkarılmasında beş aşamalı güvenli cerrahi yöntem:Olgu Sunumu A Gürbüz,AKarateke,CKabaca,NDokuzeylül. Yıl:2003,Cilt:1 Sayı: 3  231-232
5.MaternalandPerinatalMortalityandMorbidity in PregnantWomenwithPartialand Complete HELLP Syndrome Nur DOKUZEYLÜL,Selçuk ÖZDEN, Vedat DAYICIOĞLU.GORM C:10 S:1 2004 (MN GORM Volume:10 No:1 2004
6.İntrauterininseminasyonsikluslarındaantagonistkullanımıNur Dokuzeylül.31.Turkısh GermanGynecolAssoc. Yıl.2009 Cilt.10  Sayı:4 226-231
7.Donohue Sendromunda (Leprechaunism) Preimplantasyon Genetik Tanı: Olgu Sunumu Nur Dokuzeylül, Semra Kahraman.32.J TurkishGermanGynecolAssoc. Yıl: 2009  Cilt: 10  Sayı: 2  122-123
8.Tekrarlayan Düşük Öykülü Ailede Dengeli  ResiprokalTranslokasyon Olgusu:46,XY,T(1;15)(P35:Q11.1)Nur Dokuzeylül, Semra Kahraman.Zeynep Kamil Tıp Bülteni ,Yıl:2009,Cilt:40 Sayı: 2  75-77.

KİTAP BÖLÜMÜ VE ÇEVİRİLER:
1.ENDOMETRİOSİS GÜNCEL YÖNETİM VE GELECEK AKIMLAR.JUAN A GARCIA- VELASCO,BOTROS R M RIZK.ÇEVİRİ EDİTÖRÜ ENGİN ORAL.2010.ENDOMETRİOZİSİN MEDİKAL TEDAVİSİNDE DANAZOLÜN YERİ24.RICHARD P DICKEY.BÖLÜM.SAYFA228-236.