Uzm. Dr.Nuri Orhan

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
2005 - Çukurova Üniveristesi Tıp Fakültesi(Yük.Öğr.6 Yıl)    
2011 - Tıpda Uzmanlık Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya

Kongre ve Kurslar
Tıbbi Laboratuvarlarda Kalite ve Akreditasyon Eğitim Toplantısı. 25-28 Haziran 2008, Antakya
9. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 23-26 Nisan 2009, Antalya
Kalıtsal Metabolik Hastalıkların Tanı ve İzleminde Yararlanılan Güncel Laboratuvar Yöntemleri Kursu. 26 Nisan 2009, Antalya.
Türk Klinik Biyokimya Derneği Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliği. 6-8 Haziran 2014, Kahramanmaraş.
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslar arası Katılımlı Kongre Lab Expo 2014, 16-20 Eylül 2014, İzmir.

Mesleki Dernekler
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Türk Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği

Araştırmalar ve Yayınlar
Orhan N, Ak Yıldırım H, Yüksel H, Yavuz Ö, Memişoğullari R. Troponin-I Ölçümünde Hemolizin İmmunoassay Sisteminin Analitik Performansına Etkisi. Türk Klinik Biyokimya Derg. 2010; 8(1): 1-7.
Kaplan A, Orhan N, Ilhan E. False Positive Troponin Levels Due To Heterophile Antibodies in a Pregnant Women. Turk J Emerg Med doi: 10-5505/1304.7361.2014.00378.
Memisoğulları O, Orhan N. Paraoksonaz ve Kanser. Konuralp Tıp Dergisi 2010;2(2):22-26.
Memişoğulları R, Ak Yıldırım H. Orhan N. Böbrek Biyopsisi Kadar Bilgi Veren Tetkik: Rutin İdrar Analizi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008;3:77-84.
Karaçor K, Çam M, Orhan N, Coşgun E, Demirin H. High Fatty Diet Effects on Rat Liver. Eur J Gen Med 2014; 11(2): 99-108.