Uzm. Dr.Nurten Erbilgin

  • İlgi Alanları
  • Diyabet
  • Hipertansiyon
  • Tiroid hastalıkları
  • Obezite
  • Akciğer hastalıkları
  • Karaciğer hastalıkları
  • Mide hastalıkları
  • Bağırsak hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
1988 - 1994 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
09.1998 - 11.1998 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kocaeli, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İhtisası
04.2000 - 01.2001 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İhtisası
01.2001 - 07.2006 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Dahiliye Kliniği, İç Hastalıkları İhtisası

Deneyim
12.1994 - 02.1996 Keskin Merkez 1 No.lu Sağlık Ocağı (70. Yıl Cumhuriyet), Kırıkkale, Pratisyen Hekim (Zorunlu Hizmet)
03.1996 - 04.1997 Avcılar Firüzköy Sağlık Ocağı, İstanbul, Pratisyen Hekim
05.2007 - 07.2007 Medical Park Göztepe Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı (Yarı zamanlı)
07.2006 - 11.2011 Üsküdar Devlet Hastanesi, İstanbul, İç Hastalıkları Uzmanı
11.2011 - 11.2013 Universal Çamlıca Hastanesi, İstanbul, İç Hastalıkları Uzmanı
11.2013 - 11.2014 Medistate Hastanesi, İstanbul, İç Hastalıkları Uzmanı
11.2014 - 12.2015 Kadıköy Diyaliz, İstanbul, Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Hekimi
12.2015 - 02.2019 Kolan International Hospital Şişli, İstanbul, İç Hastalıkları Uzmanı
02.2019 - 01.2020 Çakmak Erdem Hastanesi, İstanbul, İç Hastalıkları Uzmanı
01.2020 - VM Medical Park Maltepe Hastanesi, İstanbul, İç Hastalıkları Uzmanı

Kurs ve Sertifikalar
2004 Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu SANERC, İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
2004 Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu SANERC, Kardiyopulmoner Resusitasyon Kursu
2004 Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavisi ve İnsülin Analoglarının Yeri
2005 Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisinde Yenilikler X. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu
2006 18. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu
2007 İSO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
2009 Temel Yoğun Bakım Kursu
2017 JCI Akreditasyon Eğitimi
09.2007 Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Uzmanlık Yeterlilik Sınavı-Başarılı
10.2010-01.2011 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Nefroloji, Diyaliz Eğitimi (Hemodiyaliz Sorumlu Uzmanlığı). Resertifikasyon 06.2016

Mesleki Üyelikler
İstanbul Tabip Odası
İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Erbilgin N. Tip 2 Diyabet ve Bozulmuş Açlık Glikozu Olanlarda Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Gama Glutamil Transferaz ve Yüksek Duyarlılıklı C-Reaktif Protein, Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2006.

2. Erbilgin N, Eşref MÖ, Engin H, Şendağ D. Normal Sınırlar İçindeki Serum Gama Glutamil Transferaz’ın Bozulmuş Açlık Glukozu Ve Tip 2 Diyabeti Olanlarda Kardiyovasküler Risk Faktörleri İle İlişkisi, 42. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2006.

3. Ozer EM, Erbilgin N, Turan C, Guven O. The Assessment of Antithyroid Therapy for Clinical and Cardiac Effects in Endogenous Subclinical Hyperthyroidism, 7th European Congress of Endocrinology in Göteborg, Sweden, 3-7 September 2005.