Uzm. Dr.Nurten Ölmez

  • İlgi Alanları
  • Baş ağrısı
  • Epilepsi
  • Demans
  • Parkinson
  • Santral sinir hastalıkları
  • Periferik sinir hastalıkları
  • Serebrovasküler hastalıklar
  • Botulinum toksin uygulamaları

Eğitim ve Uzmanlık
2002 - 2008 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi  – Tıp eğitimi 
2009 - 2015  - Düzce Üniversitesi Tıp Fakultesi  – Uzmanlık

Deneyim
2016 - 2021 - Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A.H

Kurs ve Sertifikalar
8. Nöroloji Yeterlilik Kursu - 17-21 Eylül 2014
13. Botulinum Toksini Güz Sempozyumu - 11 Kasım 2016
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Derneği 15. Sürekli Eğitim Semineri (EEG)  - 
11 Aralık 2016 
5. Algoloji Kursu - 21 Haziran 2020

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği
Ankara Tabip Odası
 

1.    What do we know about energy drinks
S Dikici, LY Aydin, A Kutlucan, N Ercan - Dicle Med J, 2012

2.    Headache frequency among the health care workers and the relationship working conditions
S Dikici, D Baltaci, G Arslan, G Atar, N Ercan… - Abant Med …, 2013 - journalagent.com

3.     Periyodik Paralizi Olgu Sunumu
…, ŞEN Şahidin, N ERCAN - Düzce Üniversitesi …, 2011 - pdfs.semanticscholar.org

4.    Can Poor Sleep Qualıty Suggest Depressıon In Elderly Patıents Undergoıng Hemodıalysıs?
…, D Baltaci, M EROĞLU, N Ercan - Turkish Journal of …, 2013 - geriatri.dergisi.org

5.     Secondary Cough Headache Responding to Topiramate/Topiramata Cevapli Sekonder Öksürük Basagrisi
…, G Kocaman, D Baltaci, N Ercan - Noro-Psikyatri Arsivi, 2013 - noropsikiyatriarsivi.com

6.    Sağlık çalışanlarında başağrısı sıklığı ve çalışma şartları ile ilişkisi
S Dikici, D BALTACI, G Arslan, A Gülşen, N Ercan… - Abant Tıp Dergisi - dergipark.org.tr

7.    Nadir Bir Kombinasyon: Miyokard İnfarktüsü ve Serebral İskemi.
S DİKİCİ, S BULUR, N ERCAN… - Duzce Medical …, 2012 - search.ebscohost.com

8.    Guillain-Barre Sendromlu Hastada İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi Sonrası Gelişen Trombositopeni
…, G SUCU, N ERCAN - Türkiye …, 2013 - cbgoguscerrahisi.turkiyeklinikleri 

9.    Emergency Revascularization Strategies In An Acute Myocardial Infarction Due To The Occlusion Of The Left Main Coronary Artery: A Report Of Three Cases.
…, R ALEMDAR, M AYDIN, N ERCAN - Duzce Medical …, 2013 - search.ebscohost.com

10.    Hemodıyalıze Gıren Yaşlı Bıreylerde Kötü Uyku Kalıtesı Depresyonu Öngörür Mü?
…, D BALTACI, M EROĞLU, N ERCAN - Turkish Journal of …, 2013 - geriatri.dergisi.org

11.    Association of anxiety, sleepiness, and sexual dysfunction with restless legs syndrome in hemodialysis patients. 
Dikici S, Bahadir A, Baltaci D, Ankarali H, Eroglu M, Ercan N, Sav T.Dikici S, et al. Among authors: ercan n. Hemodial Int. 2014 Oct;18(4):809-18. doi: 10.1111/hdi.12175. Epub 2014 May 28.Hemodial Int. 2014. PMID: 24865547 

12.    Low scores on the Benton Facial Recognition Test associated with vertebrobasilar insufficiency. 
Koçer A, Koçer E, Beşir H, Dikici S, Domaç F, Ercan N.Koçer A, et al. Among authors: ercan n. Med Hypotheses. 2013 May;80(5):527-9. doi: 10.1016/j.mehy.2013.02.010. Epub 2013 Mar 6.Med Hypotheses. 2013. PMID: 23474072 

13.     A case of ischemic stroke after bonzai: syntetic cannabinoid from Turkey 
Yildiz Degirmenci  1 , Hulusi Kececi  2 , Nurten Olmez  2 
Case Reports Neurol Sci 2016 Feb;37(2):299-300. doi: 10.1007/s10072-015-2397-5. Epub 2015 Oct 14.