Uzm. Dr.Nurullah Ay

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
2007 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2013 - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim
2009 - 2013 - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi                                                             
2013 - 2014 - Tatvan Asker Hastanesi                                                                                     
2014 - 2015 - Isparta Halk Sağlığı Laboratuvarı                                                                      
2015 - 2018 - Özel Bursa Medicabil Hastanesi                                                                       
2018-… - Özel VM Medical Park Bursa Hastanesi                                                                      

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities):

1. Yeğin A, Ay N, Aydın Ö, Yargıcı N, Eren E, Yılmaz N. Increased Oxidant Stress and Inflammation in Patients with Chronic Schizophrenia. International Journal of Clinical Medicine, 2012, 3, 368-376.

2. Eroğlu M, Yılmaz N, Yalçınkaya S, Ay N, Aydın Ö, Sezer C. Enhanced HDL-Associated Anti-Oxidant PON-1 Activity İn Prostate Cancer Patients, Kaohsiung Journal of Medical Sciences (2012) , 1-6

3. Aydın Ö, Ellidağ H.Yaşar, Eren E, Ay N, Yalçınkaya S, Yılmaz N. Incresead Antioxidant Quality of High Density Lipoprotein in Benign Prostate Hyperplasia. J Med Biochem 33: 1-5, 2014

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1. Eren E, Yeğin A, Kurtoğlu A, Ay N, Şimşek N, Yılmaz N. Activity paraoxonase and arylesterase in sportsmen and sedentary controls. 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 22-27 June 2010, Isparta.

2. Eren E, Aykal G, Yeğin A, Ay N, Aydın Ö, Yılmaz N. Serum vitamin levels in young basketball players and sedentary controls. 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 22-27 June 2010, Isparta.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sözlü olarak sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

1. Ay N, Eroğlu M, Yalçınkaya S, Sezer C, Şimşek N, Yılmaz N. Prostat Kanserli Hastalarda Artmış HDL-Bağlı Antioksidan PON-1 Aktivitesi. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 7. Ulusal Kongresi. 27 Eylül-1 Ekim 2011, Dalaman.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Poster olarak sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

1. Kurtoğlu A, Aykal G, Kocabaş V, Yeğin A, Ay N, Yılmaz N. Antalya İlinde Hemoglobin Varyant Analizi ile Hemoglobinopatilerin Normal ve Anemik Kişilerdeki Dağılımı. IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi. 23-26 Nisan 2009, Antalya.

2. Eren E, Gök İ, Kocabaş V, Ay N, Kurtoğlu A, Yeğin A, Yılmaz N. Hematolojik Normal Değerlerin Beckman LH-750 Tam Kan Sayım Analizörü ile 18275 Hastada Yaş ve Cinsiyete göre Dağılımı. IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi. 23-26 Nisan 2009, Antalya.

3. Gök İ, Yeğin A, Aykal G, Aydın Ö, Ay N, Yılmaz N. Denetimli Serbestlik Kararı Verilen Madde Kullanıcılarının/Bağımlılarının Kontrol Tetkik Analiz İstatistikleri. X. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi. 15-18 Nisan 2010, Fethiye.

4. Eren E, Aykal G, Yeğin A, Ay N, Aydın Ö, Yılmaz N. Düzenli Spor Yapan Gelişme Çağındaki Gençlerin Serum Alfa Takoferol, Retinol Ve Pridoksal 5-Fosfat Düzeyleri. X. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi. 15-18 Nisan 2010, Fethiye.

5. Eren E, Yeğin A, Kurtoğlu A, Ay N, Şimşek N, Yılmaz N. Fiziksel Aktivitenin Adölasan Yaş Grubunda Serum Paraoksanaz Ve Arilesteraz Aktivitesi Üzerine Etkisi. X. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi. 15-18 Nisan 2010, Fethiye.

6. Şimşek N, Aydın Ö, Ay N, Yeğin A, Yılmaz N. İki Farklı Programı ile Üçlü Tarama Testinin Gestasyonel Haftasına göre Analitlerin Kıyaslanması. XI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya.

 

 

7. Yeğin A, Ay N, Yargıcı N, Aydın Ö, Şimşek N, Yılmaz N. Kronik Şizofreni Hastalarında Oksidan Stres Ve Paraoksanaz Aktivitesi. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 7. Ulusal Kongresi. 27 Eylül-1 Ekim 2011, Dalaman.

8. Ay N, Şimşek N, Aydın Ö, Tosun S, Yılmaz N. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Hastalarda 25-OH Vitamin D Düzeyleri. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 7. Ulusal Kongresi. 27 Eylül-1 Ekim 2011, Dalaman.

9. Ay N, Aydın Ö, Şimşek N, Yeğin A, Yılmaz N. Migren Hastalarında Bozulmuş Oksidatif Denge Ve Açlık Kan Şekeri, İnsülin İle HOMA-IR İndeksi Arasındaki İlişki. XII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi. 12-15 Nisan 2012, Marmaris.

10. Aykal G, Şeker H, Yılmaz N, Aydın N, Aydın Ö, Ay N. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amonyak Analizi Yapılan Hastalardaki Tanı Dağılımı. XII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi. 12-15 Nisan 2012, Marmaris.

11. Aykal G, Şeker H, Özgür A, Ay N, Yılmaz N, Çürek N. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuarı Red Edilen Numunelerin Red Nedeni ve Gönderildiği Birime Göre Değerlendirilmesi. XII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi. 12-15 Nisan 2012, Marmaris.

12. Cerit N, Bülbüller N, Onuk A, Yeğin A, Ay N, Yılmaz N. Genel Anesteziklere Maruz Kalanlarda Oksidan Stres: Sevofluran ve Desfluranın HDL-Bağımlı Paraoksanaz ve Arilesteraz Üzerine Etkisi. XII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi. 12-15 Nisan 2012, Marmaris.