Uzm. Dr.Nushaba Abdullayeva

 • İlgi Alanları
 • Çocukluk çağı hastalıkları
 • Enfeksiyon hastalıkları
 • Solunum sistemi hastalıkları
 • Febril konvülsiyon
 • Lenfoadenopati
 • Sağlıklı çocuk izlemi
 • Bebek beslenmesi
 • Çocukluk çağı aşıları

Eğitim ve Uzmanlık
Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ege Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İhtisası

 • Beş Yaşından Önce Tip 1 Diyabetus Mellitus Tanısı Alan olguların Tedavi Ve Uzun Süreli İzlemi-Başlıklı sözlü bildiri (1.lik ödüllü), 1.Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu ,Ankara ,Ekim 2019
 • Sistinüri Tanısı ile İzlenen Hastaların Renal Değerlendirmesi-E-Poster , 63.Türkiye Milli Pediatri Kongresi ,KKTC,Türkiye-kasım,2019
 • Persistent wheezing along with apparent stridor caused by a rare anomaly: Double aortic arch –Case report , Tropical Doctor, TD-20-0124.R2 ,11-Aug-2020

Nadir Görülen Bir Hışıltı-Stridor Birlikteliği Nedeni: Çift Arkus Aorta Anomalisi-E-Poster,Türk Pediatri kurumu 2020 Buluşması-Güncelleme Toplantısı,sanal katılım,Türkiye-Ekim,2020